Klimaatsocialisme Rutte IV zet door: 13.000 banen weg bij Schiphol

Schiphol (foto: publiek domein)

Klimaatsocialisme Rutte IV zet door: 13.000 banen weg bij Schiphol

THEMA'S:

Als het kabinet zijn plannen doorzet om het aantal vluchten op Schiphol te beperken, verliezen 13.000 mensen hun baan. Dat is tien procent van de totale werkgelegenheid (133.000 arbeidsplaatsen) die met Schiphol verbonden is.

Schiphol was toch 'nationale trots'?

Dit raakt ook de Nederlandse economie als geheel. Niet voor niets wordt Schiphol wel de economische motor van Nederland genoemd en de 'nationale trots'. Twee miljard euro aan toegevoegde waarde van de economie gaat verloren. Dat blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoekonderzoek. Weliswaar slacht het kabinet de kip met gouden eieren nog niet helemaal, maar snijdt het die al wel de vleugels af.

Geluidsoverlast of krimp-agenda?

Het kabinet wil eind 2024 het aantal vluchten op Schiphol namelijk terugbrengen van een half miljoen naar 440.000 vluchten per jaar. Dat is een krimp van 12 %. De formele reden is beperking van de geluidshinder voor omwonenden. Maar het laat zich natuurlijk prima combineren met de krimp-agenda: de vurige wens van de milieubeweging om via de groene agenda alsnog het socialisme te realiseren.

COV WhatsApp-banner

Economische gevolgen zouden "verwaarloosbaar" zijn

Luchtvaartminister Mark Harbers wuifde eerder de gevolgen van de kabinetsplannen weg, en verzekerde de Tweede Kamer dat de economische effecten van zijn krimpplannen "verwaarloosbaar" zouden zijn. Het onderzoek van SEO onderbouwt nu wat eigenlijk al evident was, namelijk dat de kabinetsplannen talloze mensen zullen raken, waaronder vele kostwinners van gezinnen.

Miljoenen aan werkloosheidsuitkeringen

De vakbonden en vakverenigingen voor cabinepersoneel, piloten, luchtvaarttechnici en hoger personeel hadden steeds al gewaarschuwd voor de grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Het onderzoek van SEO bewijst dat die vrees terecht is. Bovendien zullen lang niet alle van de 13.000 mensen die hun baan verliezen, zowel luchtvaartpersoneel als grondwerkers, zomaar een nieuwe baan kunnen vinden, laat staan een gelijkwaardige. SEO becijfert de kosten aan uitkeringen op 76 miljoen per jaar. Ook de bedrijven zullen een veer moeten laten, vanwege ontslagvergoedingen. SEO berekent die op 284 miljoen euro.

'Kabinet kiest bewust voor baanverlies'

“Het kabinet kiest met dit beleid bewust voor baanverlies van duizenden mensen,” zegt voorzitter Reinier Castelein van De Unie tegen het Algemeen Dagblad. “De mensen die geraakt worden, hebben alle crises, van 9/11 tot covid, het hoofd geboden. Maar tegen dit kabinetsbeleid zijn zij niet opgewassen.”

Bestel Groen is het nieuwe rood

‘Incompetente politici en politieke fanatici’

De destructieve krimpplannen van Rutte IV herinneren aan de waarschuwing die Hans-Georg Maassen, het voormalig hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst, tegen het oprukkende eco-socialisme gaf. Hij stelt vast dat "het vrije Duitsland bezig is vernietigd te worden door incompetente politici en politieke fanatici en een proeftuin wordt voor een transformatie in een groen-socialistische dictatuur.”

'Groene politici uit op vernietiging maatschappij'

Volgens Maassen zijn groene politici bewust uit op vernietiging van de maatschappij. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze mensen ook veel willen vernietigen, omdat hun drijfveer een groene transformatie is, die alleen mogelijk is als het bestaande sociale systeem wordt vernietigd en opnieuw wordt opgebouwd.” Het enige voordeel dat Maassen zag is dat dit inmiddels zo duidelijk wordt dat ook de kiezers het doorkrijgen.

Kabinet zit Schiphol opzettelijk dwars

Ook de vele bedrijven die van Schiphol afhankelijk zijn, twijfelen aan de oprechtheid van de motivatie achter de krimpplannen. Nu is dat de geluidsoverlast. Eerder reageerde TUI-topman en ANVR-voorzitter Arjan Kers gefrustreerd in De Telegraaf: “Ik ben geen complotdenker, maar ik kan het niet anders verklaren. Alles wijst erop dat de krimpagenda leidend is, want de problemen zijn gewoon op te lossen”. Volgens hem kan het niet anders of de luchthaven wordt vanuit de overheid actief belemmerd om normaal te functioneren. Hoe kan Schiphol zo doormodderen? “Zo kun je geen bedrijf runnen, ik geloof dat niet.”

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 14:48

Doneer