Kerken en massa-immigratie

Kerken en massa-immigratie

Immigratie vormt momenteel geen 'kans', maar een grote bedreiging voor Europa. De instroom van miljoenen islamitische migranten en 'vluchtelingen' is desastreus voor onze cultuur. Waarom willen kerken dat niet inzien? Dit terwijl een van de grootste christelijke denkers, Sint-Thomas van Aquino, hier duidelijk op gewezen heeft.

Paus Franciscus

Van alle pausen lijkt de huidige, paus Fransiscus, de kroon te spannen als het gaat om het aanprijzen van immigranten. Nu is het de taak van pausen om mensen tot christelijke deugden aan te sporen. Gastvrijheid en hulp aan de naaste horen daar zeker bij. Maar wanneer immigratie te omvangrijk wordt, bedreigt die de ontvangende samenleving. Dan mag je die inperken.

Sint-Thomas van Aquino

Want immigratie heeft ook een politieke dimensie, waarschuwde al Sint-Thomas van Aquino, de grote middeleeuwse denker. Het is duidelijk, zo leerde deze heilige, dat bij het binnenlaten van migranten je twee dingen goed in het oog moet houden: het eerste is de eenheid van de natie; en het tweede is het gemeenschappelijk goede.

Lees ook: Wat zegt Sint-Thomas van Aquino, middeleeuws theoloog, over immigratie?

Verantwoordelijkheden

Immigratie moet integratie als doel en gevolg hebben, niet het uiteenvallen van het land of getto-vorming. De immigrant moet niet alleen de voordelen wensen maar ook de verantwoordelijkheden op zich nemen die horen bij het volledige lidmaatschap van het land. Door burger te worden wordt een persoon deel van een brede familie voor de lange termijn en geen aandeelhouder in een naamloze vennootschap, die alleen maar uit is op het eigenbelang op de korte termijn.

Eenheidscultuur

Ten tweede leert Sint Thomas dat immigratie het gemeenschappelijk goede op het oog moet hebben. Het gemeenschappelijk belang, zeg maar. Immigratie mag een land dus niet vernietigen of overweldigen. Dit verklaart waarom zoveel mensen zich ongemakkelijk voelen als immigratie massief en buitensporig wordt. Een dergelijk beleid roept een situatie op waarin gemeenschappelijke punten van eenheid vernietigd worden en het vermogen van de natie wordt vernietigd om nieuwe elementen organisch in een eenheidscultuur op te nemen. Het gemeenschappelijk goede wordt dan niet meer in aanmerking genomen.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Evenredigheid

Altijd is afgewogen immigratie als een gezonde ontwikkeling gezien in een samenleving. Het brengt immers nieuw leven en nieuwe kwaliteiten in het sociale lichaam. Maar als de immigratie die evenredigheid verliest en het doel van de staat ondermijnt, bedreigt zij het welzijn van de staat. Dat geldt zeker als immigranten willen vasthouden aan hun eigen wetten, zoals de sharia, in plaats van die van het gastland te respecteren.

Vreemdelingen

Als dit gebeurt, zou een natie er goed aan doen het advies van Sint-Thomas van Aquino en de Bijbelse beginselen op te volgen. Een natie moet rechtvaardigheid en liefdadigheid jegens allen toepassen, vreemdelingen inbegrepen. Maar zij moet daarboven nog het gemeenschappelijk goede en de eigen eenheid veilig stellen. Want zonder die kan geen enkel land lang bestaan.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 07:12

Doneer