De paniek leidde tot de vrijwillige onderwerping van de bevolking aan de autoriteiten

Uit angst voor corona dragen veruit de meeste mensen een mondkapje.

De paniek leidde tot de vrijwillige onderwerping van de bevolking aan de autoriteiten

THEMA'S:

In tegenstelling tot wat er in Brazilië en in sommige regio's van de Verenigde Staten is gebeurd, waar de bevolking de straat op is gegaan om te protesteren tegen opsluiting vanwege het coronavirus, is de paniek die tot nu toe in Europa is ontstaan, een onderdanige houding van de bevolking ten aanzien van de ernstige beperkingen van het vrije verkeer die door de autoriteiten worden opgelegd.

Brede onderwerping aan coronadwang

In een land dat zo opstandig is als Frankrijk, heeft de dag nadat president Emmanuel Macron de opsluitingsmaatregelen aankondigde, 96 procent van de geraadpleegde personen deze goedgekeurd en 85 procent betreurt het zelfs dat ze niet eerder zijn opgelegd! En dit ondanks het feit dat de bevolking zich perfect bewust is van de financiële offers die het gevolg zijn van de opsluiting. Hetzelfde geldt voor Spanje, waar uit een opiniepeiling op verzoek van El País bleek dat slechts 21,9 procent gelooft dat "we opsluiting flexibeler moeten maken om de economie zo snel mogelijk weer op gang te brengen, ook al betekent dit een grotere verspreiding van het coronavirus", terwijl 59,3 procent van de geïnterviewden volhield dat "opsluiting zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd, ook al betekent dit een grotere economische achteruitgang en meer werkloosheid". Een impact op de economie die volgens hen wereldwijd negatief en duurzaam zal zijn (61,1%), voor Spanje (69,7%) en voor de thuisbasis van de geraadpleegde personen (31%).

Volg COV op Telegram

Westerse wereld op slot

Onder de kop ‘In rijke landen blijft gezondheid de prioriteit’, meldt Le Figaro dat "volgens een Kantar-onderzoek dat tussen 9 en 13 april in Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten werd uitgevoerd, 37 procent van de bevolking een deel van hun inkomen heeft verloren en 16 procent verloor de helft ervan. Een grote meerderheid van de ondervraagden blijft echter de dure maatregelen ter bestrijding van het virus goedkeuren". Nog ernstiger is dat de paniek de aanvaarding vooraf door de bevolking in de kaart speelt van de chantage die hun wordt voorgesteld om uit de opsluiting te komen: om zich aan de controle van de staat te onderwerpen door middel van apps op mobiele telefoons die mensen zullen aangeven of ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

Mensen willen intensieve controle

Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door een team van de Oxford University School of Economics in Frankrijk bleek dat ongeveer 80% van de ondervraagden (1.000 gsm-eigenaars) verklaarden dat ze ongetwijfeld of waarschijnlijk een dergelijke app zouden installeren als die beschikbaar zou zijn. De meeste zouden het er zelfs mee eens zijn dat telefoonmaatschappijen de app automatisch op de mobiele telefoons van hun klanten zouden installeren (met de mogelijkheid om deze te verwijderen) en 2/3 van de ondervraagden verklaarde dat zij de app waarschijnlijk of ongetwijfeld zouden houden, als die door de leverancier was geïnstalleerd. De goedkeuring van deze chantage (vrijheid van beweging in ruil voor controle) is zodanig dat tot 40% van de ondervraagden een gunstiger mening van de Macron-regering zou hebben als dit instrument van staatstoezicht aan hen ter beschikking zou worden gesteld! De onderzoekers melden dat deze resultaten in grote lijnen overeenkomen met de resultaten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Banner coronacoup

Het ‘Stockholmsyndroom’ op planetaire schaal - Een duivelse collectieve plaag?

De oude strategie van de wortel en de stok bereikt resultaten die nog maar enkele maanden geleden onvoorstelbaar zouden zijn geweest vanwege de paniek die Covid-19 teweeg heeft gebracht en het gevoel van veiligheid dat voortvloeit uit de beloften van de regeringen om de kranen van de overheidsfinanciering open te zetten om de inkomsten van de particulieren en de solvabiliteit van de bedrijven te garanderen. "Wat er op dit moment gebeurt is de versterking van de staat als beschermende kracht van de burgers", suggereert Isto é in het reeds geciteerde artikel, dat de expressieve titel draagt: ‘De nieuwe wereldorde’: "De staat is opnieuw de grote beschermende kracht, de enige die in staat is om een robuust systeem te creëren om de burger veiligheid te bieden en de gezondheid, het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

WHO

De naïveteit gaat zelfs zo ver dat mensen met apathie een versie slikken die door de communistische autoriteiten in China wordt gepresenteerd als een toonbeeld van succes bij het beheersen van een pandemie die het gevolg is van hun eigen onverantwoordelijke, zo niet misdadige, houding. Zo reageerde niemand toen het UN-News, geproduceerd door de VN zelf, in zijn editie van 16 maart meldde: ‘China laat zien dat het Covid-19 coronavirus kan worden gestopt’, waarbij de vertegenwoordiger van de WHO in dat land citeerde dat "deze les in quarantaine een les is die andere landen kunnen leren en kunnen aanpassen aan hun eigen omstandigheden". Nu weet iedereen dat de bevolking in China onderworpen is aan een officieel beleid van sociale controle door middel van programma's voor gezichtscontrole en het systeem van sociale credits van de bevolking, wat leidt tot straffen en beloningen.

Lees ook: De WHO eigent zich via coronacrisis nieuwe bevoegdheden toe

Controle naar Chinees model

Dat de massa's van het Westen - tot drie maanden geleden bedwelmd door de waarden van emancipatie, autonomie en individualisme - met de passiviteit van lammeren naar de slachtbank het perspectief van een ‘China-achtige’ controle over hun leven accepteren, onthult dat zij het slachtoffer geworden zijn van een ideologische omkering zonder precedent in de geschiedenis van de mensheid. Hun natuurlijke reactie zou die van de filosoof Conte-Sponville in het eerder genoemde interview moeten zijn: "Lockdown is de grootste beperking van de vrijheid die ik ooit heb meegemaakt en ik heb, net als iedereen, haast om eruit te komen. Op de lange termijn wordt zelfs de mogelijkheid om de vrijheid op te offeren aan de gezondheid niet naar voren gebracht. Ik loop liever Covid-19 op in een vrij land dan dat ik eraan ontsnap in een totalitaire staat!"

Greta Thunberg

Wat de radicale ecologen, de groene partijen en de manipulatoren van Greta Thunberg alleen maar gedeeltelijk hebben bereikt - op basis van apocalyptische projecties van de gevolgen van de vermeende antropogene opwarming van de aarde – dat hebben de paniek van het coronavirus en de beschermende mantra’s van regeringen die "in staat van oorlog" zijn tegen de pandemie voor elkaar na nog geen twee maanden opsluiting van de bevolking, waardoor "mensen een soort huisarrest ervaren dat in hedendaagse samenlevingen nog niet is ervaren", zoals het tijdschrift Isto é schreef.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Economie ruïneren

Dit zou een planetaire versie zijn van het Stockholm Syndroom, waarbij het slachtoffer van een ontvoering een relatie van medeplichtigheid en sterke affectieve gehechtheid aan zijn ontvoerder ontwikkelt. Dit blijkt uit de spectaculaire variatie in de populariteit van de Europese leiders, ondanks het feit dat zij hun economieën ruïneren met onvoorzichtige opsluitingsmaatregelen: Kurz, Oostenrijk (+33%), Conte, Italië (+27), Johnson, Verenigd Koninkrijk (+20%), Merkel, Duitsland (+11%), Macron, Frankrijk (+11%).

Zien we de duivel niet aan het werk?

Tegenover zo'n bliksemsnel, diepgaand en universeel resultaat dat door deze psychologische manipulatie van de massa's wordt bereikt, moet een katholieke waarnemer zich afvragen of het niet gepaard is gegaan met een collectieve preternatuurlijke (natuurlijke noch bovennatuurlijke, derhalve occulte) plaag. In het boek De aanwezigheid van Satan in de moderne wereld, dat Monseigneur Léon Cristiani in 1959 publiceerde, werd een analoge hypothese in verband met het Chinese en Russische communisme geopperd. Voor de auteur manifesteerde China symptomen van duivelse bezetenheid, terwijl Rusland ‘slechts’ het slachtoffer was van een preternatuurlijke plaag, maar ook het Westen was onder de invloed van het Kwaad. - Is de toename van deze invloed niet een van de factoren van de huidige passiviteit van de wereldopinie vóór het perspectief van een dictatuur, eerst sanitair, dan ecologisch en socialistisch, en ten slotte atheïstisch?

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023 07:20

Doneer