Cultuur onder Vuur doet een beroep op Tweede Kamer: stop de massa-immigratie!

Massale immigratie ontwricht Nederland.

Cultuur onder Vuur doet een beroep op Tweede Kamer: stop de massa-immigratie!

Nederland staat onder steeds zwaardere druk door grootschalige immigratie. Daarom doet de campagne Cultuur onder Vuur met een petitie een dringend beroep op de fractieleiders van de Tweede Kamer: Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Miljoenen moslims naar Europa

Sinds 2015 gaat een gestage stroom van migranten richting Europa. Toenmalig Duits bondskanselier Angela Merkel sprak toen haar beruchte woorden "Wir schaffen das". Dat was het signaal voor miljoenen mensen om hun biezen te pakken en naar ons continent te trekken. Meestal zijn het mensen uit islamitische landen, die een geloof en een cultuur meenemen die vijandig staat tegenover onze christelijke beschaving.

Huis vorderen om asielzoekers te huisvesten

De toestand is nu zo erg dat de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie waarschuwt voor ontwrichting van de samenleving. Toch is het voor de Europese Commissie niet genoeg. Brussel komt met een plan om miljoenen migranten binnen te laten komende jaren. Kabinet-Rutte IV bereidt zich hier al op voor door de oude ‘Wet verplaatsing bevolking’ (1952) te reactiveren. Met die wet in de hand kan de overheid uw huis vorderen om daar asielzoekers in te zetten. Een brute schending van het heilig recht op privé-eigendom.

Lees ook: Europese Commissie wil nóg meer immigratie

Lessen van de coronacrisis

Jarenlang is de burger verteld dat de grenzen niet dicht kunnen. Migratie is nu eenmaal een natuurfeit, zo drukken politici, rechters en journalisten ons op het hart, en als dat niet overtuigt, dan zijn er allerlei internationale verdragen die 'vrij verkeer van personen' verplichten. Sinds corona weten we echter beter. Om het virus te bestrijden konden de grenzen opeens wél dicht. Dat biedt hoop: het sluiten van de grenzen voor het overgrote deel van de immigranten is politiek en praktisch haalbaar. Terughoudendheid in het toelaten van immigranten is bovendien in lijn met de christelijke traditie, zoals verwoord door Sint-Thomas van Aquino.

Teken de petitie

De toekomst van Nederland staat op het spel. Niet alleen van ons land, maar ook van onze christelijke beschaving. Daarom doet campagne Cultuur onder Vuur een dringend beroep op de fractieleiders van de Tweede Kamer. Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open. Voeg u bij dit beroep en zet uw handtekening:

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:26

Doneer