‘Arbeidsmigratie bezig Nederlandse samenleving te ontwrichten’

Er spelen zich op het gebied van arbeidsmigratie vele wantoestanden af. (Foto Flickr)

‘Arbeidsmigratie bezig Nederlandse samenleving te ontwrichten’

THEMA'S:

Arbeidsmigratie legt een immense druk op Nederland. De baten zijn voor de werkgevers, de lasten voor de hele samenleving. De problemen worden alleen maar groter. Dat schrijft inspecteur-generaal Rits de Boer van de Arbeidsinspectie in zijn jaarverslag 2021. Dit tegen de achtergrond van de Europese Commissie die de grenzen nog dit jaar verder wil openzetten voor migranten uit Midden-Oosten en Afrika.

Enorme lijst wantoestanden

Overmatige migratie leidt tot ontwrichting. De Arbeidsinspectie trapt hiermee een open deur in, maar het is betekenisvol dat de inspecteur-generaal het nu eens zwart op wit in een overheidsdocument vastlegt. Hij doet dit in een ‘reflectie’, een nieuw onderdeel van het jaarverslag. Ondanks het obligate gejubel (“fantastisch dat de werkloosheid zo laag is, dat er zoveel baankansen zijn” somt De Boer een enorme lijst wantoestanden op, die zich in Nederland op het gebied van arbeidsmigratie afspelen. Van “arbeidsuitbuiting” op “Babylonische bouwplaatsen” met “miscommunicatie” en “dodelijke of zeer ernstige ongevallen” tot “intimidatie door koppelbazen” met “scheve machtsverhoudingen” en “seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Er worden zelfs knokploegen ter intimidatie van arbeidsmigranten ingezet.

COV WhatsApp-banner

Vermeende problemen van CO2- en stikstofvervuiling

Hoewel arbeidsmigranten vaak in “miserabele woonsituaties” verkeren, verergeren ze de overbevolking van Nederland en leggen ze extra druk op de woningmarkt, aldus Rits de Boer. Ze verdringen Nederlanders uit laagbetaalde banen terwijl "het ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel maakt dat er zwakke prikkels bestaan om bedrijfsprocessen te innoveren of arbeidsvoorwaarden te verbeteren." Uiteraard worden ook de vermeende problemen van toegenomen CO2-uitstoot en stikstofvervuiling genoemd. Inspecteur-generaal De Boer pleit dan ook voor inperking van arbeidsmigratie, voor bezinning op de toelatingscriteria, maar ook op de manieren hoe Nederland van “stabilisatie van de bevolkingsomvang” een maatstaf kan maken.

Thomas van Aquino bepleitte selectie aan de grens

Het misbruik en de jammerlijke omstandigheden waaronder arbeidsmigranten moeten werken zijn uiteraard verwerpelijk. Maar Rits de Boer blijft hangen in de ‘technische’ kritiek, dat als arbeidsmigratie tot overbevolking en ontwrichting leidt, we die beter in de hand moeten krijgen. Het fundamentele argument zou moeten luiden dat Nederland van oorsprong een christelijke vertrouwenssamenleving is met een groot sociaal kapitaal. Migratie maakt dat stuk. Denk alleen al aan de islamisering. De middeleeuwse heilige en theoloog Sint Thomas Aquino pleitte al voor selectie bij de grens. Alleen wie iets kon bijdragen en wilde integreren, zou voor toelating in aanmerking mogen komen. Een integratietrajct zou niet een paar maanden, maar een paar generaties moeten beslaan. Dat wil niet zeggen dat migratie in zichzelf slecht is. Het kan immers nieuw leven en nieuwe kwaliteiten in de samenleving brengen. Maar als migratie de evenredigheid uit het oog verliest en het doel van de staat ondermijnt, bedreigt zij het algemeen welzijn.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:38

Doneer