22 topmagistraten waarschuwen president Biden voor pandemieverdrag WHO

President Biden houdt zich - zoals veel globalistische leiders - doof voor de waarschuwingen van topjuristen inzake het pandemieverdrag. (Foto: European Parliament / Pietro Naj Oleari via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

22 topmagistraten waarschuwen president Biden voor pandemieverdrag WHO

THEMA'S:

Tweeëntwintig procureurs-generaal hebben president Joe Biden gewaarschuwd dat zij tegen het Pandemieverdrag en de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn, omdat het de WHO "ongekende en ongrondwettelijke bevoegdheden geeft over de Verenigde Staten en zijn bevolking".

Volksgezondheid is nationale bevoegdheid

"De federale overheid kan beslissingen over de volksgezondheid niet aan een internationaal orgaan delegeren", aldus de hooggeplaatste magistraten in de brief. "De Amerikaanse grondwet legt de verantwoordelijkheid voor het volksgezondheidsbeleid niet bij de federale overheid. Die bevoegdheden zijn voorbehouden aan de staten.”

‘Ogenschijnlijk voor de volksgezondheid’

De brief stelt dat de twee overeenkomsten waarmee de WHO haar macht probeert uit te breiden, het Pandemieverdrag en de vernieuwde IHR, "de nationale soevereiniteit bedreigen, de autoriteit van staten ondermijnen en grondwettelijk gewaarborgde vrijheden in gevaar brengen", onder andere door het creëren van een "wereldwijde toezichtsinfrastructuur, ogenschijnlijk in het belang van de volksgezondheid, maar met de inherente mogelijkheid tot controle".

Volg COV op Telegram

Machtsuitbreiding WHO eigenlijke doel

De brief zegt dat de overeenkomsten "de WHO veranderen van een adviserende, liefdadige organisatie in 's werelds baas van de volksgezondheid" en dat "uiteindelijk het doel van deze instrumenten niet is om de volksgezondheid te beschermen. Het doel is om de WHO, met name haar directeur-generaal, de bevoegdheid te geven om de rechten van onze burgers op vrijheid van meningsuiting, privacy, verkeer (vooral grensoverschrijdend reizen) en geïnformeerde toestemming in te perken.

Pandemieverdrag heeft elastische reikwijdte

De advocaten-generaal beschuldigen de WHO ervan dat de overeenkomsten de directeur-generaal de bevoegdheid geven om "eenzijdig een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang uit te roepen". En ze waarschuwen dat een dergelijke verklaring gemakkelijk kan worden uitgebreid naar gebeurtenissen die nauwelijks nog relevant zijn voor de volksgezondheid, waaronder zogenaamde klimaatnoodsituaties.

Rol WHO in coronacrisis wekt geen vertrouwen

In de brief wordt het voorbeeld aangehaald van hoe de WHO omging met de COVID-19 pandemie als een voorbeeld waarom de WHO niet te vertrouwen is. De WHO wordt beschuldigd van het inperken van burgerlijke vrijheden in het Westen, inclusief vrijheid van meningsuiting en religie, terwijl er niets wordt gedaan om China verantwoordelijk te houden voor zijn falen. "In plaats van te leren van deze mislukkingen, willen sommigen op onverklaarbare wijze meer macht afstaan aan ongekozen en oncontroleerbare instellingen.”

Petitie Wilders houd koers

Onderhandelingen verlopen uiterst moeizaam

De juristen waarschuwen de president dat ze "zich zullen verzetten tegen elke poging om de WHO in staat te stellen direct of indirect het overheidsbeleid voor onze burgers te bepalen". Diplomaten die proberen dit bindende internationale verdrag en de internationale gezondheidsregeling af te ronden, lopen steeds weer vast en halen de deadlines niet. De regering Biden wordt geconfronteerd met de juridische hindernis van advies vragen en toestemming krijgen die de Amerikaanse grondwet eist. Het gerucht gaat echter dat de regering Biden dit volledig wil omzeilen.

Pandemieverdrag ‘doodgeboren kindje’

Vorige maand hebben negenenveertig Amerikaanse senatoren de regering Biden een brief gestuurd waarin ze de president vertelden dat het pandemieverdrag dead on arrival, een doodgeboren kindje in de Amerikaanse Senaat was en dat de internationale gezondheidsrichtlijnen illegaal door de WHO zijn gejaagd. Precies zoals Mona Keijzer (BBB) de Nederlandse regering voorhoudt, wijzen de senatoren erop dat de amendementen een wachtperiode van vier maanden moeten doormaken alvorens ze kunnen worden aangenomen.

Amendementen beperken landen verder

Deze amendementen zijn een hoge prioriteit voor de regering Biden, maar ook voor het globalistisch geörienteerde kabinet Rutte IV, in het bijzonder voor D66-minister Pia Dijkstra. Deze amendementen definiëren de bevoegdheden van de WHO tijdens een noodsituatie op gezondheidsgebied. Het doel van de amendementen is om landen te dwingen de aanwijzingen van de WHO op te volgen en hun mogelijkheden te beperken om hun eigen aanpak te kiezen voor toekomstige pandemieën.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Preciseringen op later tijdstip

De onderhandelingen over het pandemieverdrag lopen zelfs op dit moment nog door. Het verdrag is vooral belangrijk voor ontwikkelingslanden omdat het een mechanisme opzet voor het verdelen van internationale hulp. De bepalingen zijn meestal vaag en laten bijna alle zaken over aan een conferentie van staten op een later tijdstip. Zoals Mona Keijzer onlangs in de Tweede Kamer zei: “Voor je over een verdrag stemt, wil je toch weten wat er in staat”.

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2024 13:19

Doneer