De renovatie van de Notre-Dame: geen restauratie, maar Revolutie

De renovatie van de Notre-Dame: geen restauratie, maar Revolutie

De brand in de Notre-Dame van Parijs zond in 2019 schokgolven door de wereld. Weldoeners brachten meer dan 800 miljoen euro bij elkaar voor de restauratie. Dit geld dreigt nu ingezet te worden voor een Revolutionaire showroom met klimaatideologie en migratieretoriek. Dat blijkt uit controversiële plannen die de Britse krant The Telegraph ingezien heeft.

Klimaatkapel

De buitenkant van de kathedraal zal in oorspronkelijke staat hersteld worden. Aan de binnenkant is het een ander verhaal. Biechthokjes, beelden en altaren moeten, zelfs als zij onaangetast zijn door het vuur, wijken voor moderne kunstwerken. Zijkapellen worden ingericht als ‘emotionele ruimten’ waar bezoekers op ‘ontdekkingstoer’ kunnen. De nadruk ligt op Azië en Afrika. De toer eindigt in een kapel toegewijd aan de 'verzoende schepping', een begrip uit de milieu-encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. De kathedraal draait dan niet meer om Christus, maar om klimaat.

Afbeelding1

Een afbeelding uit de restauratieplannen. In één oogopslag zie je de kloof tussen de schoonheid van de christelijke beschaving en de lelijkheid van de moderne 'kunst'.

'Disney in de Notre-Dame'

Experts hebben geen goed woord over voor de vernielingen. "Het is alsof Disney de Notre-Dame binnentreedt," zegt Maurice Culot, een bekroond architect uit Parijs die de plannen heeft gezien. "Wat zij voorstellen te doen met de Notre-Dame zou nooit worden gedaan met de Westminster Abbey of de Sint Pieter in Rome. Het is een soort themapark en erg kinderachtig en triviaal gezien de grootsheid van de plaats.”

Middeleeuwse luister

De renovatie, voor zover we het zo kunnen noemen, zou het werk van Eugene Viollet-le-Duc ongedaan maken. Deze beroemde architect herstelde de Notre-Dame in haar middeleeuwse luister, na de ravages van de Franse Revolutie. Honderden miljoenen toeristen hebben zich vergaapt aan de grandeur van de kathedraal, die gebouwd is als venster op de hemelse heerlijkheid.

Lees ook: Hoe de Middeleeuwen evenwicht brachten tussen het lokale en het globale

Straatcampagne voor authentieke restauratie

Na de brand van 2019 wilde het wereldwijde publiek dan ook een authentieke restauratie. Deze wens werd helder verwoord door de actiegroep TFP Student Action Europe, die voor de Notre-Dame straatcampagne voerde. Nederlandse vrijwilligers van Cultuur onder Vuur namen deel aan deze actie, vanwege het enorme belang van de Notre-Dame als monument van de christelijke beschaving in Europa.

Plinio Corrêa de Oliveira

Het is moeilijk om de waarde van de Notre-Dame te overschatten. Niemand heeft die beter onder woorden gebracht dan de Braziliaanse katholieke denker en activist Plinio Corrêa de Oliveira (1908 - 1995). Zijn bespiegeling op de Notre-Dame is het waard om volledig te citeren:

"Stop! Ik wil hier blijven"

Ik kan niet vergeten hoe op een van mijn reizen naar Parijs, de avond viel toen ik aankwam. Ik dineerde en ging meteen naar de Notre-Dame. Het was een zomeravond, maar niet een buitengewoon mooie. De kathedraal was helemaal verlicht en toen mijn auto van de linkeroever van de Seine het eiland overstak, zag ik de kathedraal van een kant, een perspectief dat volkomen toevallig was. Als het toeval bestaat - en in zekere zin bestaat het - zou ik zeggen dat ik op een toevallige manier onmiddellijk verrast werd door de kathedraal. Ik keek ernaar en vond hem zo mooi dat ik het gevoel had tegen de chauffeur te zeggen: "Stop! Ik wil hier blijven. Ik weet dat de rest ook heel mooi is, maar ik geloof dat maar weinig zielen ooit gestopt zijn om de kathedraal vanuit dit gezichtspunt te bekijken; en ik wil tot de weinigen behoren die Onze Lieve Vrouw vanuit dit gezichtspunt lof toezwaaien die anderen misschien niet voldoende geprezen hebben. Er zal tenminste gezegd worden dat er eens een pelgrim van ver was die liefhad wat vele anderen niet liefhadden, omdat ze gehaast waren, of misschien omdat ze op dat moment geen bijzondere genade ontvingen."

Notredame Paris

De Notre Dame in Parijs

'Vergeten waarheden naar voren brengen'

En bij alle grote monumenten van het christendom heb ik de neiging om, na hun wonderen bewonderd te hebben, hun details te bewonderen als een daad van eerherstel; want misschien werden die details niet bemind zoals het had gemoeten. En dus, om op zijn minst dit te doen: liefhebben wat geliefd had moeten worden, maar vergeten werd. Het is altijd onze roeping om de vergeten waarheden, die door de mensen terzijde zijn geschoven, naar voren te brengen. Ik was betoverd door de kathedraal vanuit die hoek. Daarna liep ik er omheen en keerde terug naar het hotel met mijn ziel tot de rand gevuld. Als iemand op dat moment de woorden uit de Schrift had herhaald: "Zie, de kerk van volmaakte schoonheid, de vreugde van de hele wereld", dan zou ik gezegd hebben: "Ach ja! Hoe goed geformuleerd is dit. Het is precies hoe ik me voel ten opzichte van deze kathedraal."

'Kathedralen dragen idee van God uit'

En dan, uit het diepst van onze ziel, uit het diepst van onze onschuld, rijst er iets anders op. Het is een licht, een superlicht, maar tegelijkertijd een halfschaduw of duisternis zonder duisternis; en het is het idee dat alle gotische kathedralen van de wereld, die gebouwd zijn en die welke niet gebouwd zijn, als een geheel een idee van God uitdragen, die niettemin oneindig veel meer is dan dat alles. Daarin verschijnt ons de mentaliteit die al die kathedralen heeft bezield en dan leven wij waarlijk meer in de Hemel dan op aarde.

Gothic Rayonnant Rose003

'Vecht door, ik toon nog grotere schoonheid in de Hemel'

Vandaar ons verlangen naar een ander leven, om een Ander te kennen, met een hoofdletter "A", Die zo geheel in mij is dat Hij meer mijzelf is dan ik, maar zo superieur dat ik zelfs geen stofje ben vergeleken bij Hem...En dan begrijp ik dat de Hemel zo moet zijn. Nog meer beminnen wij die allerzuiverste, eeuwige en onzichtbare geest, die dit alles geschapen heeft om te zeggen: "Mijn zoon, Ik besta. Heb Mij lief, en begrijp dat dit op Mij lijkt, maar begrijp vooral dat hoe mooi dit ook is, Ik oneindig anders ben dan dit; de mijne is een vorm van schoonheid die zo wezenlijk en superieur is, dat alleen wanneer je Mij ziet, je ten volle zult beseffen Wie Ik ben. Kom, Mijn zoon, kom want Ik wacht op je. Vecht nog een beetje langer, want Ik bereid Mij voor om je in de Hemel nog grotere schoonheden te tonen, in de mate dat je strijd groot en zwaar is. Wacht, en als alles wat Ik je wilde laten zien vanaf het moment dat Ik je schiep klaar is, zal Ik zeggen: "Mijn zoon, Ik ben je Kathedraal; die Kathedraal die onmetelijk groot is; die Kathedraal die onmetelijk mooi is; die Kathedraal die een glimlach deed glanzen op de lippen van de Maagd zoals geen juweel dat ooit deed, zoals geen roos dat ooit deed, zoals geen van de loutere schepselen die Zij leerde kennen dat ooit deed. Die Kathedraal is onze Heer Jezus Christus. Het is het Hart van Jezus, die uit het Hart van Maria harmonieën putte zoals geen ander dat ooit deed. Dan zul je Hem leren kennen, Die gezegd heeft: 'Ikzelf zal je beloning zijn, onmetelijk groot.'"

Islam en de zelfmoord van het Westen

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 14:46

Doneer