Rellende Eritreeërs versterken de roep om een snel uitzettingsbeleid

Vechtende Eritreeërs zorgen voor een enorme chaos in het centrum van Den Haag. (Beeld: screenshot NPO)

Rellende Eritreeërs versterken de roep om een snel uitzettingsbeleid

De gewelddadige confrontatie tussen Eritreeërs in hartje Den Haag heeft onder Nederlanders de wens versterkt naar een doeltreffend uitzetbeleid. Vooral nadat kort daarvoor antisemitische leuzen brullende menigten – grotendeels van buitenlandse afkomst – voor het terroristische Hamas-regime door de straten waren getrokken. Opeens is gedwongen uitzetting geen vies woord meer.

'Noord-Korea van Afrika'

De gevechten tussen Eritreeërs in Den Haag waren in feite een politieke confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het dictatoriale linke regime in Eritrea. Sinds 1993 wordt dat land geleid door president Isaias Afewerki en zijn partij PFDJ (Volksfront voor Democratie en Gerechtigheid). Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd, vanwege het harde repressieve regime, dat een draconische dienstplicht kent en vrijwel geen vrijheid van meningsuiting.

Eritreeërs: meer kosten dan baten

Vele honderdduizenden Eritreeërs vluchten daarom naar Europa. Vanuit hun land dat aan de Rode Zee is gelegen, kiezen ze daarvoor de route door de Sahara, naar Libië, vanwaar de oversteek maar Italië gewaagd wordt. En dan verder. Als ze werken, doen zij in Nederland gewoonlijk laaggeschoold werk, terwijl ze ook in het onderwijs onder het gemiddelde presteren. Economisch gesproken kosten Eritreeërs onderaan de streep meer dan ze opleveren.

Volg COV op Telegram

Eritreeërs rellen ook elders

Er zijn nu zo’n 25.000 Eritreeërs in Nederland. De afgelopen twaalf maanden kwamen er nog eens 2.600 Eritrese asielzoekers aan in Ter Apel. De inwilligingspercentages, dus hoeveel hier permanent mogen blijven, schommelden de afgelopen jaren tussen de 60 en 89 procent, waarbij het zowel om mede- als tegenstanders van het Afewerki-regime gaat. Die tegenstelling levert regelmatig rellen op, niet alleen in Nederland, maar overal waar ze substantieel aanwezig zijn, zoals in Zweden, Duitsland en zelfs in Israël. Ook daar neemt de roep tot uitzetting van zich misdragende Eritreeërs toe.

Knokploegen van regime-tegenstanders

Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de feesten die een culturele mantelorganisatie van de Eritrese regering in de diaspora organiseert, om te voorkomen dat Eritreeërs teveel assimileren. Zoals Semhar Gebreslassie, een activist van de Eritrese oppositiegroep Yiakl, zegt: "Die feesten promoten de brute dictatuur, om de oorlog op te hemelen en de naam van de dictator te zuiveren". Dit trekt weer tegenstanders van het regime aan die komen om de feesten te verstoren, soms als georganiseerde knokploegen.

'Geen nieuwjaarsfeest'

Aan de andere kant zegt de gespecialiseerde hoogleraar Mirjam van Reisen: "In het verleden zijn er ook veel incidenten geweest waar het aanzetten tot geweld niet werd gedaan door tegenstanders van het regime, maar juist door het regime zelf. Zo willen ze de vluchtelingen in kwaad daglicht zetten." Volgens berichten ging het in Den Haag om een 'nieuwsjaarsfeest', maar Van Reisen zegt daarover: "Op beelden zie ik mensen met T-shirts met de naam van het regime en vlaggen in de kleuren van het regime. Het zag er niet uit als een nieuwjaarsfeest."

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

'Nederland verminkt zichzelf door immigratie'

Hoe dat ook zij, voor veel Nederlanders is het welletjes. Nederland moet onmiddellijk stoppen met de opvang van asielzoekers uit niet-Europese landen zoals Eritrea, zegt demograaf Jan van de Beek. “Het brengt schade aan onze verzorgingsstaat. Het zijn mensen die door hun grote culturele achterstand moeilijk inpasbaar zijn en je importeert buitenlandse conflicten. In feite is het een soort automutilatie.” Op X trekt hij het nog breder: "We moeten zo snel mogelijk stoppen met de opvang van asielzoekers van buiten Europa; bijvoorbeeld Eritrea. Door gemiddeld lage opleiding en grote culturele afstand integreren ze slecht. De meeste EU-landen lijden onder asiel. Werk samen om verdragen aan te passen!”

Gedrag Eritreeërs 'niet zonder conseqeunties'

“Waarom wordt de halve wereld hier binnengelaten om ons land af te breken, onderlinge vetes uit te vechten en agenten met stenen te bekogelen,” vroeg PVV-leider Wilders zich eveneens op X af. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz (VVD) stelt dat het gedrag van de jonge Eritreeërs “niet zonder consequenties” zal blijven. Maar uitzetting komt in de praktijk nauwelijks voor. Eritreeërs die al een permanente verblijfsvergunning hebben, kunnen sowieso niet worden teruggestuurd.

Veel zitten nog in naturalisatietraject

Wel kan het in theorie als een statushouder veroordeeld wordt voor een bijzonder ernstig misdrijf en hij als een gevaar voor de samenleving wordt gezien. Maar zoals gezegd, dat gebeurt bijna nooit. Het Nederlanderschap ontnemen komt nóg minder voor. Dat kan alleen als iemand veroordeeld wordt wegens terrorisme en dan nog alleen maar als hij een tweede nationaliteit heeft. Veel Eritreeërs met een verblijfsvergunning zitten al in een naturalisatietraject. Van wie in 2014 arriveerden, heeft inmiddels 72 procent de Nederlandse nationaliteit. Van wie in 2015 aankwamen 57 procent en van die uit 2016 nog maar 21 procent. Zeker voor wie nog in het traject zitten, zou deelnemen aan rellen of andere criminaliteit toch gevolgen moeten hebben.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

Immigratie- en vluchtelingenverdragen aanpassen

Van de Beek pleit voor aanpassing van de verdragen in EU-verband. Tegen De Telegraaf zegt hij dat de tijd daar rijp voor lijkt: “Niet alleen Nederland, alle landen in Noordwest-Europa, en ook Zuid-Europa, hebben hier hoofdpijn van.” Het zijn immers niet de “extreemrechtse” partijen die een extremistisch beleid voeren, zij zitten nog in de oppositie. Het zijn juist de gevestigde middenpartijen, aldus Van de Beek: “Niet alleen GroenLinks, maar bijvoorbeeld ook de VVD, voeren op het gebied van immigratie een extremistisch beleid.’’

Middeleeuws immigratie-advies

Niet alleen moet er een uitzettingsbeleid komen voor zich misdragende migranten, zeker als ze illegaal zijn, ook het toelatingsbeleid moet zo ontworpen zijn dat het de nationale christelijke cultuur van Nederland beschermt. Wat dat betreft is er wijs advies te ontlenen aan de Middeleeuwen. De theoloog Sint-Thomas van Aquino waarschuwde al voor een overmaat aan migratie als een bedreiging voor de oorspronkelijke bevolking. De heilige theoloog wijst er namelijk op dat van binnekomende vreemdelingen niet zomaar verwacht kan worden dat ze zich identificeren met de belangen van het gastland. En uit die gespleten situatie, aldus Sint-Thomas, “kunnen vele gevaren opdoemen”.

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024 21:37

Doneer