‘Pandemiewet wil via ‘gedragssturing’ modelburgers van ons maken’

Cultuur onder Vuur wees er in 2021 in een brochure op dat achter het coronabeleid een machtsgreep schuil gaat.

‘Pandemiewet wil via ‘gedragssturing’ modelburgers van ons maken’

THEMA'S:

De pandemiewet die Rutte IV dinsdag 23 mei op de valreep door de oude Eerste Kamer wil laten aannemen, maakt het opschorten van grondrechten met een ministeriële vingerknip mogelijk. Op grond van een pandemie of welke andere vermeende ramp dan ook.

Corona-aanpak wordt blauwdruk

In feite is de pandemiewet (die eigenlijk ‘Wet publieke gezondheid’ heet, Wpg) het definitief maken van de tijdelijke coronawet, zegt jurist Stan Baggen in De Telegraaf. “Ik heb sowieso moeite met dit soort ingrijpende maatregelen, je zou toch op z’n minst moeten weten hoe effectief ze zijn? En dat weten we niet. De laatste lockdown bijvoorbeeld, was overduidelijk onzinnig. Toch gaan we blind de corona-aanpak gebruiken als blauwdruk voor toekomstige pandemieën.”

Onbewezen maatregelen worden beleid

Minister Ernst Kuipers (D66) geeft toe dat hij de effectiviteit van maatregelen strikt genomen niet kan aantonen. Dat is ernstig, vindt historica Bina Ayar, van wie binnenkort het boek De maakbare mens verschijnt. Door willekeurig maatregelen uit de kast te trekken en als regeringsbeleid te presenteren, “laat je nauwelijks ruimte voor alternatieve aanpakken of voor andere aannames”. Bovendien is dat beleid erg dwingend. “De mens moet ’gemaakt’ worden naar de wensen van overheden, ’modelburger’ worden. Het idee achter al die gedragssturing is dat mensen niet rationeel zijn en daarom de goede richting uitgestuurd moeten worden, maar dat duwtje in de rug wordt steeds dwingender.”

COV WhatsApp-banner

Geen medische consensus over ‘vaccins’

Bekend zijn de discussies rond oude en beproefde geneesmiddelen als ivermectine en (hydroxy)chloroquine die volgens artsen van naam bruikbaar waren voor de behandeling van COVID-19. Die pasten echter niet in het officiële beleid, dat uitsluitend inzette op grootschalige, nauwelijks nog vrijwillige vaccinatie met het experimentele mRNA-vaccin (een bedrieglijk naam, want het is geen vaccin in de traditionele betekenis). Andere middelen werden afgekeurd. Zelfs nu bestaat daar nog geen medische consensus over, net zomin als over de coronavaccins zelf.

Machtsvraag speelt mee

Bina Ayar hekelt dat tijdens de coronapandemie “elke andere benadering verdacht werd gemaakt, tot en met het cancelen van wetenschappers van naam. Ik vind het eng als waarheidsvinding wordt gesaboteerd en afwijkende meningen worden onderdrukt.” Ook onderkent ze dat er een machtsvraag meespeelt en de wens van overheden om elk denkbaar risico uit te sluiten. “Hoe meer maatregelen hoe beter, is de achterliggende gedachte. Maar meer ís niet altijd beter.” De maatregelen waren bovendien draconisch en hebben de samenleving en economie een schade toegebracht waarvan de balans nog lang niet is opgemaakt.

Steeds minder rechtsstaat

Stan Baggen sluit hierbij aan met de observatie dat de overheid meer en meer de levens van burgers wil controleren. “Komen er nieuwe pandemieën en wordt deze wet telkens ingezet dan zullen we er ook steeds meer aan gewend raken dat onze grondrechten aan de kant worden geschoven. Waar, opmerkelijk, veel mensen ook best enthousiast over zijn. Zo blijft er steeds minder rechtsstaat over.”

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Van 'preventie’ naar ‘paraatheid’

Al vroeg in de coronaperiode heeft Cultuur onder Vuur hiervoor gewaarschuwd door middel van twee ‘coronabrochures’ in 2020 en 2021. We wezen er toen op dat er op globale schaal een paradigma-omslag in zogenaamde bioveiligheid was doorgevoerd: een omslag van ‘preventie’ naar ‘paraatheid’. ‘Preventie’ baseert zich op empirische wetenschap, onderzoekt hoe epidemieën ontstaan en zich uitbreiden en hoe je ze kunt voorkomen en beteugelen. ‘Paraatheid’ gaat daarentegen uit van speculatie, stelt fictieve rampscenario’s op aan de hand van modellen, waar dan maatregelen bij worden gezocht. Zoals we destijds schreven: “De ‘logica van het ergste’ geldt nu als hoogste rationaliteit”.

‘Preventie’ leidt naar tirannie

Of zoals Bina Ayar in De Telegraaf zegt: “Het begrip volksgezondheid wordt steeds verder opgerekt. Het gaat nu ook over welvaartsziektes, over ziektes door de klimaatverandering, over de interactie tussen mens, dier en omgeving. Die integrale visie op gezondheid legt enorme nadruk op preventie. Als je elk risico wilt uitsluiten maakt dit de weg vrij naar tirannieke maatregelen. Dat vind ik heel zorgelijk.”

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2023 07:57

Doneer