Nieuwe brief Franse militairen: regering, u weet heel goed dat burgeroorlog dreigt

Hoe lang zal deze vlag nog waaien op de Balkan? Foto: Håkan Dahlström / Flickr

Nieuwe brief Franse militairen: regering, u weet heel goed dat burgeroorlog dreigt

Opnieuw een open brief van Franse militairen aan de Franse president Macron en diens regering. De brief is ditmaal echter niet, zoals op 21 april jl., afkomstig van gepensioneerde oud-generaals, maar van actieve militairen, die hen bijvallen. Zij zijn verontwaardigd over de linkse demonisering van de gepensioneerde generaals, als zouden die met een staatsgreep hebben gedreigd. De open brief van de oud-generaals is al meer dan 30.000 keer ondertekend. Bovendien zou volgens een enquête 58% van de Fransen het met de brief eens zijn.

Bezoedeld

De actieve militairen treden in het krijt voor de “oude soldaten wier eer u, [regering], de afgelopen weken hebt vertrapt. Dit zijn de duizenden dienaren van Frankrijk, ondertekenaars van een open brief van gezond verstand, soldaten die hun beste jaren hebben gegeven om onze vrijheid te verdedigen, gehoorzaam aan uw bevelen, om uw oorlogen te voeren of uw bezuinigingen uit te voeren, die u hebt bezoedeld terwijl het volk van Frankrijk hen steunde. Deze mensen, die tegen alle vijanden van Frankrijk hebben gestreden, hebt u onruststokers genoemd, terwijl hun enige fout is dat zij hun land liefhebben en treuren over het zichtbare verval ervan”, aldus de actieve militairen.

Lees ook: Islamitische Staat waarschuwt Nederland: 'We slachten jullie af'

Bestel Groen is het nieuwe rood

Radicale islam

De militairen zien het als in hun plicht in deze situatie “de arena binnen te gaan en gewoon de eer op te brengen om de waarheid te zeggen.” Zij hebben recht van spreken, zeggen ze. Terwijl zij in “Afghanistan, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek” onder vuur lagen van de islamitische vijand, en kameraden dat soms met hun leven moesten betalen, moesten zij aanzien hoe dezelfde radicale islam in hun vaderland van de politiek vrij baan kreeg.

Gedogen

De militairen wijzen er ook op zij Operatie Sentinelle hebben meegemaakt, volgend op de aanslagen van januari 2015 op de redactie van Charlie Hebdo en een Joods supermarkt. Ter bewaking van het land zette de regering toen 10.000 militairen in. “Wij hebben toen met eigen ogen de opgegeven voorsteden gezien, het gedogen van de misdaad”, alsook “gemeenschappen, voor wie Frankrijk niets betekent - niets is dan een voorwerp van sarcasme, minachting en zelfs haat.”

Gelijk

De militairen beklagen zich ook dat zij van hogerhand gemaand worden op hun hoede te zijn, “door ons te verbieden in uniform rond te lopen” waardoor de militairen “potentiële slachtoffers” worden in hun eigen vaderland, terwijl ze dat naar eigen mening uitstekend zouden kunnen verdedigen. “Ja”, concluderen de actieve militairen. De gepensioneerde collega’s “hebben gelijk over de hele inhoud van hun tekst. We zien geweld in onze steden en dorpen. We zien gettovorming opkomen in de publieke ruimte, in het publieke debat. We zien dat haat tegen Frankrijk en zijn geschiedenis de norm wordt.”

Lees ook: Hoe de islam Nederlandse kinderen voorbereidt op bekering

Ineenstorting

Tegen wie opmerkt dat het niet aan het leger is dergelijke verklaringen af te leggen antwoorden de militairen. “Integendeel: omdat wij de situatie apolitiek beoordelen, geven wij een professionele verklaring af. Omdat we dit verval bij veel landen in crisis hebben gezien. Het gaat vooraf aan de ineenstorting. Het luidt chaos en geweld in, en in tegenstelling tot wat u overal vertelt, zullen deze chaos en dit geweld niet voortkomen uit een ‘militaire proclamatie’, maar uit een burgeropstand.”

Vals

De militairen hekelen de lafhartigheid van politici. “Wie kibbelt over de vorm van de toespraak van onze oudere collega’s in plaats van de bewijzen voor hun bevindingen te erkennen, moet wel een lafaard zijn. Om zich te beroepen op een plicht tot terughoudendheid [waartoe het leger gehouden is] die verkeerd wordt geïnterpreteerd om Franse burgers het zwijgen op te leggen, moet men wel zeer vals zijn.” Maar: “Lafheid, bedrog, verdraaiing: dit is niet onze visie van de hiërarchie. Integendeel, het leger is bij uitstek de plaats waar we de waarheid spreken omdat we ons leven op het spel zetten. Om dit vertrouwen in het leger vragen wij."

Burgeroorlog

“Ja, als er een burgeroorlog uitbreekt, zal het leger de orde op eigen bodem handhaven, omdat het daarom gevraagd zal worden. Dat is de definitie van burgeroorlog", stellen de open briefschrijvers. "Niemand kan zo'n verschrikkelijke situatie wensen, onze oudere collega’s evenmin als wij, maar ja, nogmaals, er broeit een burgeroorlog in Frankrijk en u weet dat heel goed.” En met een oproep tot de politici sluiten de militairen af: “Doe wat, dames en heren”, want uiteindelijk gaat het niet om de obligate emoties, de politieke clichés of competentiekwesties, maar “om de overleving van ons land, van uw land.”

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2022 17:17

Doneer