NIDA-leider wil islamkritische partijen muilkorven

Nourdin el Ouali

NIDA-leider wil islamkritische partijen muilkorven

THEMA'S:

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Zeker als die vos luistert naar een naam als Nourdin el Ouali. Dat is de leider van NIDA, een radicaal islamitisch partijtje in Rotterdam met een GroenLinkse schutkleur.

Rozenkrans

De partij prijst zichzelf namelijk aan om de “verfrissende, alomvattende kijk” waarmee zij “de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen” aangaat. Let op de strategische vooropplaatsing van ‘ecologische’, waardoor ‘religieuze’ wat minder belangrijk lijkt. Vergeet echter niet dat ‘religieus’, dat NIDA zo bescheiden op de tweede plaats zet, voor islamieten een heel andere betekenis heeft dan bijvoorbeeld voor christenen. Het betekent niet dat je thuis de rozenkrans bidt of de Bijbel leest om aan jezelf te werken.

Islamitische heilstaat

Bij de islam kan ‘religieus’ betekenen – en betekent het ook vaak - dat je erop uit bent met de sharia in de hand zo snel mogelijk aan alle vrijheden een eind te maken en de maatschappij omver te werpen ten gunste van de islamitische heilstaat. Hoe die eruitziet, hebben we afgelopen jaren kunnen zien aan de totale ontwrichting van het Midden-Oosten door Islamitische Staat.

Sharia

Als islamieten dus iets past, is het wel bescheidenheid in het uiten van kritiek op de samenlevingen waarin ze zijn komen wonen. Maar dat is vanuit ons gedacht: sektariërs kennen geen bescheidenheid. In de praktijk zien we zelfs precies het omgekeerde: zij gebruiken de vrijheid om anderen met ongekende arrogantie de les te lezen. Maar meestal niet vanuit de sharia. Daarmee zouden ze hun bedoelingen teveel prijsgeven.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

DENK

Zolang dat nog niet kan, bedienen zij zich van het links-atheïstische mensenrechtenjargon, met een vaardigheid en gemak alsof ze het allemaal zelf hebben bedacht. Alsof bovendien in Nederland een racistische cultuur heerst en hun achterban ‘onderdrukt’ wordt door ‘fascisten’ en ‘nazi’s’. Een goed voorbeeld daarvan zijn de politici van DENK. Iedereen weet dat zij trekpoppen zijn van het dictatoriale bewind van Erdogan in Ankara, maar als Kuzu spreekt lijkt het alsof Martin Luther King is opgestaan.

Staatsgevaarlijk

In die traditie treedt nu ook Nourdin el Ouali, van origine GroenLinkser, maar nu voorman van NIDA. Hij werpt zich op als bewaker van de zuiverheid in onze democratie. In een opiniebijdrage in Trouw beweert hij zich zorgen te maken over “racisme” in de politiek. Het ‘racisme’ waar hij zich tegen keert, blijkt echter de vaststelling dat salafisten staatsgevaarlijk zijn, iets waar onder meer de AIVD voor heeft gewaarschuwd. Vanuit het algemeen belang geredeneerd zou je zeggen: goed dat de AIVD dat doet. Goed ook als politieke partijen er werk van maken om het gevaar van islamitische radicalisering in te dammen.

Gemuilkorfd

Nourdin el Ouali stelt echter doodleuk voor om islamkritische partijen de rechten af te pakken die andere partijen wel hebben. De Raad van State is het geknipte orgaan “om de ondergrens van ethiek in de politiek te bewaken”, aldus El Ouali. Die ondergrens is kennelijk: kritiek op de islam. Als “onafhankelijk adviseur van regering en parlement en de hoogste algemene bestuursrechter” moet de Raad van State ervoor zorgen dat die voortaan van kritiek gevrijwaard blijft. Politieke partijen met kritiek op de islam moeten gemuilkorfd worden.

Volg COV op Telegram

Islamkritisch

Hoe? “Afhankelijk van het aantal zetels en leden krijgen (landelijke) politieke partijen fractiebudget, partijsubsidies en zendtijd. Mocht een partij herhaaldelijk grensoverschrijdend (lees: islamkritisch, CoV) gedrag vertonen en onverantwoord omgaan met het gegeven podium, de overheidsmiddelen en de publieke zendtijd, dan is het volkomen legitiem een partij hierom te korten.” El Ouali maakt duidelijk dat hij hierbij de PVV en Forum voor Democratie op het oog heeft.

Gek genoeg

Best slim van Nourdin el Ouali. De RvS zit immers vol uitgerangeerde systeempolitici met een erebaantje, die niets van islamkritiek willen weten. Van politieke rivalen als PVV en FvD die deze ‘populistische kritiek’ uiten zo mogelijk nog minder. El Ouali speelt daarop in. Denk aan de beruchte uitlating van voormalig vicevoorzitter Raad van State, Piet-Hein Donner, die zei onmiddellijk bereid te zijn de sharia in Nederland in te voeren als daar een meerderheid voor was. Laten we dus uitkijken, want hoe absurd El Ouali’s voorstel ook is, onze elite is gek genoeg om het in overweging te nemen.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023 06:49

Doneer