Imam wil moskeeën bouwen in onze grote steden – met buitenlandse geld. Tijd voor een aparte behandeling.

Imam wil moskeeën bouwen in onze grote steden – met buitenlandse geld. Tijd voor een aparte behandeling.

THEMA'S:

Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam, wil komende jaren in alle grote steden van Nederland een moskee bouwen. Dit wil hij met buitenlandse geldschieters doen, zegt hij in Dit is de dag van Radio 1. De Tweede Kamer zal hier niets tegen kunnen doen, zolang niet gezond onderscheid gemaakt wordt tussen kerk en moskee.

Arabieren pompen miljoen in Nederland

De imam noemt Koeweit als een mogelijke financier van de nieuwe moskeeën. Koeweit behoort tot Arabische landen die miljoenen pompen in de verspreiding van de salafistische islam in Nederland. Het doel is heel Europa te onderwerpen aan de islam. De islam ziet Europa namelijk als drager van het christendom dat vernietigd moet worden.

'In elke grote stad'

Volgens Elforkani zijn er al “vergevorderde plannen” om binnenkort een moskee te openen in een Nederlandse stad, “betaald vanuit het buitenland”. Daarnaast wil hij komende jaren “in vrijwel elke grote Nederlandse stad een moskee neerzetten met buitenlandse financiering”.


Kleine voorbode

Imam Elforkani (boven) windt er geen doekjes om. Hij wil met Arabische oliedollars een stortvloed van islamisering over Nederland uitstorten. Een kleine voorbode biedt hij al de omwonenden van zijn Blauwe Moskee in Amsterdam. Die worden elke vrijdagmiddag getrakteerd op “Allah akhbar” via de luidsprekers. “Allah akhbar” is de strijdkreet van islamitische terroristen en veroveringslegers.

Kamer bezorgd over salafisme

De Tweede Kamer doet momenteel onderzoek naar de buitenlandse financiering van moskeeën. De Kamer is bezorgd over de invloed van het salafisme binnen de islamitische wereld. De onderliggende aanname is hier dat het salafisme een extreme aberratie is. Als we daar nu mee afrekenen, dan kunnen we verder bouwen aan toekomst samen met de 'normale' islam.

Salafisme is mainstream

Probleem is alleen dat veel salafistische principes – de superioriteit en noodzaak van gewapende jihad, de doodstraf op bekering tot het christendom – algemeen-islamitische principes zijn. Ze worden uitgedragen door gezaghebbende islamitische rechtsgeleerden als Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal en Abu Hanifa. Dat maakt elke poging van de Tweede Kamer om het salafisme te definiëren als iets anders dan de mainstream islam, bij voorbaat al een mislukkig. Hoe je het ook wendt of keert, het salafisme is gewoon de islam - maar dan serieus en consequent opgevat.

Volg COV op Telegram

Moslimorganisaties komen met jijbak

Moslimorganisaties reageren op het onderzoek van de Tweede Kamer met een jijbak van jewelste: ze willen dat ook kerken onder de loep genomen worden. De exclusieve focus op moskeeën is ‘discriminatie’. Een even sluwe als valse tactiek. De moslimorganisaties weten namelijk dat de Tweede Kamer moskeeën, kerken en synagogen hetzelfde wil behandelen: als gebedshuizen van de verschillende godsdiensten die er in Nederland zijn.

Dwaas gelijkheidsdenken

Dit dwaas gelijkheidsdenken steekt ook de kop op aan ‘rechterzijde’ van het politieke spectrum. Neem De Nederlandse Leeuw, de brainstormsessie van 2018 om “de progressief-liberale denkcultuur te doorbreken”. Die kwam met het heilloze plan om Nederlands de verplichte preektaal te maken. Want iedereen weet dat er van de Poolse pastoors evenwel gevaar uitgaat als van de Arabische imams, niet? Tot zover de poging om de progressief-liberale denkcultuur te doorbreken.

Kerk en moskee verschillen

De Kamer – en de publieke opinie – moet goed beseffen dat kerk en moskee fundamenteel verschillen en daarom verschillende behandeling verdienen. Kerken verdienen een bijzondere bescherming. Ze dragen waarheid, beschaving en schoonheid in ons land. Ze behoren tot de christelijke traditie waar Nederland op gebouwd is.

Bestel moskeerapport

Nederland ingepolderd door monniken

Kerken hebben een cruciale rol gespeeld bij de opbouwen van onze beschaving. Flinke delen van Nederland zijn ingepolderd en voor landbouw geschikt gemaakt door monniken die hier kerken en kloosters bouwden. Kerken staan ook aan de voet van de universiteit. Die komt voort uit de middeleeuwse kathedraalschool. Niet uit de islamitische madrasa, zoals islamknuffelende historici beweren.

Moskeeën zijn afgepakte kerken

Zeer veel van wat zulke historici aanvoeren als prachtige islamitische bijdragen aan onze beschaving, is bij elkaar gelogen of van christenen gestolen. De nettobijdrage van de islam aan onze beschaving is nihil, concludeert Darío Fernández Morera in zijn magistrale studie The Myth of Andalusian Paradise. Treffend is dat veel moskeeën feitelijk door islamitische veroveraars afgepakt zijn van verslagen christenen.

Islam is een sekte

Kerk en moskee zijn niet gelijk. Want christendom en islam zijn niet gelijk. Het tweede is een vervalsing en vervorming van het eerste. Of zoals pater Guy Pagès stelt op basis van officiële criteria: waar het christendom een godsdienst is, is de islam een sekte. Met die wetenschap in de hand kan de Tweede Kamer het juiste onderscheid maken en daar naar handelen.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023 06:45

Doneer