Minister van Landbouw ‘doxt’ boeren op last van de rechter

De milieuactivisten hebben het vooral op de intensieve veehouders voorzien. De rechter maakt het hun gemakkelijk die te vinden. (foto: Pixabay)

Minister van Landbouw ‘doxt’ boeren op last van de rechter

THEMA'S:

‘Doxen’, het publiceren van persoonlijke gegevens, is strafbaar. Toch is het juist op last van de rechter dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de bedrijfsadressen – vaak ook woonadressen - van 3500 boeren gaat publiceren. De rechter offert hun persoonlijke levenssfeer op, omdat de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) dit eist. Minister Henk Staghouwer van Landbouw moet de adresgegevens binnen drie weken openbaar gemaakt hebben.

Plan Aanpak Stikstof

De publicatie van de adressen gebeurt ook nog eens in een incriminerende context, omdat de boeren ‘overtreders’ zouden zijn van stikstofnormen. In feite hebben de 3500 bedrijven tussen 2015 en 2019 volgens voorschrift een zogenaamde PAS-melding gedaan van stikstof uitstotende activiteiten. (PAS staat voor: Plan Aanpak Stikstof). Tussen 2015 en 2019 mochten zij met zo’n melding in het kader van een bijzondere regeling hun bedrijf uitbreiden of verplaatsen.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Milieuactivisten ruiken bloed

Alleen: de Raad van State heeft deze regeling in 2019 verworpen. Daardoor zijn deze boeren, die meenden door de regeling gedekt te zijn, opeens in een ‘illegale’ situatie terechtgekomen. De milieuactivisten van MOB ruiken nu bloed: zij willen weten welke bedrijven dit zijn en hebben daartoe een WOB-verzoek gedaan. Het gaan hun vooral om de intensieve veehouders. Het ministerie van Landbouw wilde alleen de coördinaten van de betreffende gebieden bekend maken, aan de hand waarvan de bedrijven uiteraard ook wel te traceren zijn.

Enorme impact op boeren en gezinnen

De rechtbank Noord-Nederland maakte het de milieuactivisten in juni 2020 al gemakkelijk door hun WOB-verzoek om de adressen toe te wijzen. De Raad van State bevestigt dit nu: het ministerie van Landbouw moet op straffe van een dwangsom de adressen van de ‘overtredende’ boeren binnen drie weken na uitspraak publiceren. Volgens landbouworganisatie LTO heeft dit echter “een enorme impact op de betreffende PAS-melders en hun gezin, die al tijden in onzekerheid zitten”. LTO dringt erop aan met een snel legalisatieprogramma de vergunningssituatie voor de boeren op te lossen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Oprukkend klimaatsocialisme

“Het voelt absurd – honderden boeren worden juridisch achtervolgd terwijl zij altijd te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld”, aldus LTO. “Waarom moeten hun gegevens dan ook nog op straat gekwakt onder het mom van ‘openbaarheid van bestuur’?” Het lijkt een nieuw staaltje van het oprukkend klimaatsocialisme, waarin rechterlijke macht en linkse milieuactivisten elkaar de bal toespelen ten koste van het algemeen belang en in het bijzonder van de boeren en het bedrijfsleven. Zo kon, eveneens daartoe gemachtigd door de rechter, onlangs Milieudefensie een aantal grote bedrijven sommeren om hun ‘klimaatplan’ bekend te maken.

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:18

Doneer