Klimaatgedram loont: CDA en VVD stemmen voor Extinction Rebellion-motie

Foto door Patrick Henry van Unsplash

Klimaatgedram loont: CDA en VVD stemmen voor Extinction Rebellion-motie

Op de publiekstribune van de Tweede Kamer klonk gejuich toen een meerderheid vóór motie van Extinction Rebellion (XR) stemde. CDA en VVD sloegen op het laatste moment om voor de motie waar haar leden eerst nog kritisch over waren. De motie komt overeen met de slogans die XR op de A12 scandeerde: dat fossiele subsidie helemaal moet stoppen. Hiervoor was de tribune volgestroomd met XR-klimaatactivisten.

Gejuich is het kabaal van instortende politici

De snelwegblokkades van XR zijn niemand ontgaan. Cultuur onder Vuur is er zelfs een petitie tegen gestart: Stop de klimaatactivisten die de A12 dagelijks blokkeren! Zo lang er geen plan is om subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen, zal XR op de A12 actie voeren. Nu dus niet meer. CDA en VVD zijn gezwicht voor de druk van XR, en kozen voor vluchtig moment van populariteit en gejuich.

Hete aardappel

De inhoud van de motie is voor Kamerleden een hete aardappel: uit eigen documenten bleek dat er rond de 4 miljard euro aan 'subsidie' ging naar grootverbruikers van fossiele brandstoffen, zoals luchtvaart, gaswinning en zware industrie. Uit een ander onderzoek van o.a. Klimaatdefensie bleek dat dit niet 4 miljard, maar 37 miljard euro was, bijna 9 keer zoveel. Sindsdien werd er reikhalzend uitgekeken naar Prinsjesdag 2023 waar meer inzicht hierover kon worden gegeven. Daar bleek dat tot 46 miljard aan zogeheten 'subsidie' ging naar fossiele industrie. Voor XR, die eerder door de Britse overheid al als terroristische organisatie is overwogen, reden genoeg om dagelijkse publieke ongehoorzaamheid uit te blijven oefenen op de A12. De reden waarom CDA en VVD zwichtten laat genoeg ter speculatie over.

Artikel financiering Extinction Rebellion

Chantage van XR

CDA-Kamerlid Derk Boswijk heeft zelf ook al commentaar gehad op de acties van XR. Ze misbruiken de motie om haar eigen overtredingen te rechtvaardigen en om toekomstige blokkades te verzekeren als politieke beslissingen hun niet lekker zitten. Boswijk zegt daarover: "Of je nu [in] een trekker [zit] ... of een flesje lijm in je hand [hebt], demonstreren op een snelweg is gewoon verboden, en moet je gewoon niet doen." Dat maakt de teleurstelling dus alleen maar groter wanneer zijn partij tóch instemt.

CDA en VVD eerst kritisch: subsidie is "verkeerde terminologie"

Iedereen heeft wel op een of andere manier te maken met subsidies, en ervaart dit als het ontvangen van overheidsgeld voor een bepaald doeleind. De definitie van Van Dale definieert het als volgt: "financiële ondersteuning door de overheid van een particuliere activiteit". Wanneer deze gedachtelijn wordt doorgetrokken naar 'fossiele subsidie' wekt het de indruk dat de overheid de fossiele sector elke maand een zak geld geeft. Dat is ver van wat deze subsidies werkelijk zijn. Hierom waren CDA en VVD dan ook kritisch, omdat de motie een ander soort 'subsidie' veronderstelt dan wat het in werkelijkheid is.

Lees ook: Voor links is geweld altijd een optie

Belastingvoordeel is géén subsidie

De definitie die werkelijk wordt gehanteerd komt van de Wereldhandelsorganisatie, zoals een video met uitleg van de NOS probeert duidelijk te maken. Het geeft meerdere sub-definities, waaronder ook "gemiste inkomsten (bij teruggave en vrijstellingen)". Door het op deze manier te kunnen definiëren maakt het mogelijk om fossiele subsidies óók zo te noemen. In werkelijkheid is dit alleen geen geldstroom, maar vrijstelling van; belastingvoordeel. Kunstenaars bijvoorbeeld, betalen slechts 6 procent btw als ze een schilderij verkopen. Dus niet de standard 21 procent. Toch horen we links niet spreken van “15 procent artistieke subsidie”. Deze ambigu definitie wordt vervolgens door klimaatactivisten worden gebruikt om fossiele belastingvrijstellingen algeheel te verklaren als zodanig, en politici gebruiken het om activisten naar de mond te praten hoewel ze weten dat het geen échte subsidie is. Dat de CDA en VVD eerst kritisch waren, maar nu zijn omgeslagen, is daar signaal van.

Niets is van nature belast

Er lijkt een aanname achter te liggen die dieper gaat dan wat het in eerste opzicht voorstelt: dat alles door de overheid belast mag worden. Het tegenovergestelde is echter waar, van nature is álles belastingvrij. De overheid is vrij om te kiezen wat zij al dan niet belast. Ten grondslag aan deze motie ligt dus het tegenovergestelde, het kent veel te veel macht toe aan de overheid. Als er steeds meer wordt geregeerd vanuit die gedachte, belanden uiteindelijk in een soort communistische staat waar de almachtige overheid aan elke scheet een prijskaartje plakt. Niets is dan meer werkelijk van u. Niet voor niets gaat de gezegde de ronde: "Je zult niets bezitten, en daarmee gelukkig zijn."

Petitie stop blokkade Extinction Rebellion

Die 46 miljard is niet van de overheid

Door zo met de omschrijving van subsidie te stoeien, spelen snelwegblokkeerders een stiekem semantisch spelletje. Wanneer de overheid subsidie geeft, zoals huursubsidie, dan kan zij deze ook weer intrekken en kosten besparen. Zoals bij huursubsidie, is hier letterlijk sprake van een geldstroom van de overheid richting de particulier. Wanneer iets niet wordt belast, dan is dat geld ook niet van de overheid. Ze beoefent gewoon haar macht om al dan niet te belasten wat ze wilt. Zo heeft ze ervoor gekozen een deel van de fossiele sector niet te belasten. Dat geld is dus van de fossiele sector zelf, en is simpelweg niet van de overheid tot zij ervoor kiest dit te belasten. Die 46 miljard euro 'subsidie' kan dus niet zomaar worden ingetrokken, bespaard en geherinvesteerd, maar moet uit de zak van de fossiele sector zelf komen.

Conclusie: de consument zal uiteindelijk betalen

Wat er gaat gebeuren als de overheid dit toch gaat belasten, weet u al. U heeft al in de portemonnee aangevoeld dat het verhogen van accijnzen een direct effect heeft op de kosten van boodschappen en brandstof. Hetzelfde gebeurt als de overheid de fossiele sector voor 46 miljard gaat belasten. Die grote bedrijven rekenen zelf alle kosten door, waardoor dit alsnog voor uw rekening komt te staan. Net als het Emissiehandelssysteem (ETS) van de EU, welke als doel heeft "duurzaam" produceren te belonen, bewerkt feitelijk het averechtse: normaal produceren wordt juist duurder.

Laatst bijgewerkt: 10 januari 2024 17:04

Doneer