Is soeverein burger worden het antwoord op de groeiende staatsdwang?

Ontsnappen aan de staat is een begrijpelijk verlangen, maar geen oplossing voor de problemen van de moderne tijd.

Is soeverein burger worden het antwoord op de groeiende staatsdwang?

De Belastingdienst krijgt ze steeds vaker: brieven van burgers die zich ‘soeverein’ verklaren. Ze eisen hun ‘geboortetrust’ op. Wat beweegt deze ‘autonome’ mensen? En is je onttrekken aan de overheid het antwoord op groeiende staatsdwang?

'Geheimcode 7' opvragen

De soevereine burgerbeweging stelt dat de mens van nature vrij is, maar van geboorte af aan geketend wordt door de overheid. Die heft zomaar belasting op je loon en bindt je aan allerlei beperkende wetten en regels. Het hoeft niet zo te zijn. Je kunt je losmaken van de staat. Hoe dat precies moet en wat het oplevert, daar verschillen de meningen over. Een veelgehoorde route is het aanvragen van ‘geheimcode 7’ bij je gemeente. De ambtenaar zal tegenstribbelen, maar de aanhouder wint. Daarna kun je een brief naar de koning sturen, waarin je je ‘naam terugclaimt’. Antwoordt de vorst niet, dan treedt je ‘soevereiniteit als vrij mens van vlees en bloed’ in.

Lees ook: Voor links is geweld altijd een optie

'Geboortetrust' van 1,5 miljoen euro

Je kunt dan een nieuw contract opstellen tussen de “mens van vlees en bloed” en de “staatsburger”. Wil de fiscus belasting heffen, dan moet het als derde partij toetreden tot deze overeenkomst. De prijs daarvan kun je zo hoog maken dat het niet loont voor de Belastingdienst. Die laat je daarom met rust. Sommigen gaan nog verder en menen dat ieder individu een ‘geboortetrust’ van 1,5 miljoen euro heeft die dit kan opeisen bij de staat. Leuke bijkomstigheid: eenmaal soeverein, kun je reizen met een eigen diplomatiek paspoort en je eigen woning tot ambassade verklaren.

Begrijpelijk verlangen

In de media wordt al snel lacherig gedaan over de ‘soevereinen’. Terwijl het verlangen begrijpelijk is. Het ligt nog vers in ons geheugen dat de Nederlandse overheid de samenleving op slot gooide vanwege het coronavirus. Winkels moesten dicht. Vrij toegang tot publieke gebouwen werd opgeschort. Normaal deelnemen aan de samenleving mocht alleen nog na injecteren met vaccinaties, of met het ondergaan van medische tests. Het was staatsdwang naar Chinees-communistisch model.

Banner coronacoup

Overheid voert het zwaard niet voor niets

Dat ‘soevereinen’ de overheid dan zover mogelijk op afstand willen plaatsen, is gezien de coronadwang begrijpelijk. Maar is het verstandig om te streven naar een volledig loskomen van de overheid? Laten we hiervoor ten rade gaan bij de Brief aan de Romeinen. “Iedereen moet onderworpen zijn aan het hogere gezag; want alle gezag komt van God”, schrijft de apostel Paulus. Immers de overheid “voert het zwaard niet voor niets”. Betaal dus belasting, “want de overheid is de beambte van God.”

Hiërarchie is natuurlijk

Dit zijn woorden van een apostel die zelf ernstig vervolgd werd door de Romeinse overheid. Toch erkende Sint-Paulus het gezag van de staat om recht te spreken, belasting te heffen en misdaad te straffen. Niet slechts uit noodzaak – als je echt weigert belasting te betalen, belandt je uiteindelijk in de gevangenis, en wie betaalt dan voor de dijken? – maar ook als uitdrukking van de hiërarchie die God in de Schepping heeft gelegd. Die vindt uitdrukking in de Kerk (paus-bisschop-priester-leek), in het gezin (man-vrouw-kind) en in bijvoorbeeld de krijgsmacht van de staat (luitenant-sergeant-korporaal-soldaat).

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Martelaren betwisten nooit de noodzaak van gezag

Het gezag van de overheid kan gecorrumpeerd worden door ideologie, zoals het Chinees-communistisch model van coronabestrijding. Maar dat er gezag moet zijn, staat buiten kijf. Martelaren van de Kerk zoals Sint-Thomas More hebben dat ook nooit betwist, zelfs al werden ze volledig onterecht ter dood veroordeeld. Ze zagen hun veroordeling altijd als een misbruik van legitiem gezag.

Terugkeer naar 'tribale' natuurstaat

Het is ligt anders als we de overheid als illegitiem zien. Als een entiteit die even weinig bestaansrecht heeft als een maffiabende. Dan komen we uit bij anarchisme: het idee dat eigenlijk alle gezag een vergrijp is tegen de natuurlijke rechten van de mens. Dat is wat er schuil gaat achter veel ‘soeverein’ denken. Het uitgangspunt is dat je een ‘vrij mens van vlees en bloed’ bent. Je wordt dus vrij geboren. Hiërarchie, orde en gezag zijn door kunstmatige maatschappelijke structuren opgelegd. Het zijn verderfelijke structuren, die je natuurlijke ontplooiing in de weg staan. We moeten daarom terugkeren naar de primitieve natuurstaat. Dit is ‘tribalisme’, om met de Braziliaanse professor Plinio Corrêa de Oliveira (1908 – 1995) te spreken. Het is het ideaal van Rousseau en Marx, waarin mensen volledig gelijk zijn en naar hun lusten leven.

Lees ook: Klimaatideologe wil totale ombouw: 'Geen steen mag op andere blijven'

Oorsprong in de ecologische hippiebeweging

Dit is van meet af aan het ideaal geweest van de ‘soevereine burgerbeweging’. De oorsprong ligt dan ook in de hippiebeweging van de jaren 1960. In Nederland is de eco-website Earth Matters een belangrijke uitdragen van het ‘autonome’ denken. Luca van Dinter, pionier met zijn initiatief “Ik Claim Mijn Naam”, is een door de wol geverfde klimaatactivist die strijdt voor milieuvriendelijk bouwen. De zelfbenoemde ‘autonoom’ onderschrijft de doelen van de klimaatkabinetten-Rutte, die ambtenaren het recht geeft je huis binnen te dringen als je niet van het aardgas af wil.

Occulte fantasieën

Wie dieper duikt in de eco-dromen achter de ‘soevereine burgerbeweging’, komt in een wereld van occulte New Age fantasieën over een Nieuwe Tijd die aanbreekt als we bewustzijn krijgen en in harmonie met de natuur komen. Het is een Ersatzreligion, een vervangingsgodsdienst voor het christendom. Terecht zoeken 'soevereinen' een weg terug. Maar die is niet richting de tribalistische natuurstaat, maar naar de christelijke beschaving.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 12:31

Doneer