Hoezo mensenrechten? Rutte schudt de hand van christenonderdrukker Aliyev

Hoezo mensenrechten? Rutte schudt de hand van christenonderdrukker Aliyev

Terwijl Azerbeidzjan onder toeziend oog van de EU de Armeense enclave Nagorno-Karabach terroriseert, richt de Nederlandse overheid hun veroordeling op de ‘koppige’ EU-landen Polen en Hongarije. De twee conservatief-christelijke landen worden verguisd vanwege hun traditionele opvatting aangaande gender en seksualiteit. Staatshoofden van meerdere EU-landen beschuldigen de twee van het schenden van mensenrechten, terwijl ze het islamitische Azerbeidzjaanse bewind buiten schot houden. Wat is de reden van deze dubbele standaard?

Hoogoplopende burenruzie

Nagorno-Karabach is een etnisch Armeense enclave die sinds de jaren ’90 onder Azerbeidzjaanse jurisdictie valt. Het gebied dat zichzelf als Armeens of onafhankelijk beschouwt, wordt al jaren met argusogen in de gaten gehouden door de Azeri’s. Eind 2020 brak er een kortstondige oorlog uit toen Azerbeidzjan – met steun van Turkije – de enclave binnenviel en ten dele veroverde. Rusland zond toen ‘vredestroepen’ om de orde te bewaken en vredesonderhandelingen te faciliteren.

Nagoro Karabach NOS

Afgesneden van de buitenwereld

Vanwege de oorlog in Oekraïne trekt Rusland zijn vredestroepen langzaam maar zeker terug uit Nagorno-Karabach, waardoor de Azerbeidzjaanse aanval stilletjes doorgaat. Het islamitische land heeft de Lacin-corridor – een dunne strook land die Nagorno-Karabach met Armenië verbindt – geblokkeerd waardoor de Armeense enclave afgesloten is van de buitenwereld. Hierdoor krijgen de 120.000 inwoners geen stroom, humanitaire hulp of voedsel.

Lees ook: Christenen nog altijd de meest vervolgde bevolkingsgroep

Etnische zuivering van Armeense christenen

Door de vijandige verstandshouding tussen de de facto onafhankelijke enclave en de Azerbeidzjaanse ‘veiligheidstroepen’ vinden er naar verluid gruwelijke oorlogsmisdaden plaats die niet onder doen voor de verschrikkingen van de Oekraïneoorlog. Het feit dat de Azerbeidzjaanse president Aliyev tot op de dag van vandaag de Armeense genocide uit 1915 ontkent, waarbij 1,5 miljoen Armenen werden vermoord door de Ottomanen, is voor veel inwoners van Nagoro-Karabach reden tot grote zorgen. Deze grootschalige humanitaire crisis wordt tot op heden compleet genegeerd door de Westerse media.

Hoe zat het met ‘mensenrechten’?

Bij het World Economic Forum in Davos spraken minister-president Rutte en president Aliyev op amicale wijze met elkaar. Er viel geen kritisch woord in de ontmoeting tussen de twee staatshoofden. Laat staan dat er gesproken is over EU-sancties vanwege de wandaden van Aliyevs ‘veiligheidstroepen’ in Nagorno-Karabach, de Nederlandse van ‘mensenrechten’ doorspekte buitenlandpolitiek ten spijt.

COV WhatsApp-banner

Hypocrisie alom

Terwijl de Azeri’s Nagorno-Karabach in hun wurggreep houden, richten Rutte en andere EU-staatshoofden hun peilen op ‘recalcitrante’ landen als Polen en Hongarije die zich verzetten tegen het vergaande bureaucratische machtsmisbruik van de EU. Vanwege hun conservatief-christelijke opvatting omtrent huwelijk en seksualiteit worden zij door de EU beticht van ‘mensenrechtenschending’. Maar Rutte en zijn collega-weerhaantjes in het Westen houden daarentegen het moorddadige islamitische Aliyev-regime uit de wind. Ondertussen spreekt de minister voor buitenlandse zaken van Azerbeidzjan – net als de VN – wel zijn veroordeling uit over de recente Koranverbranding in Zweden.

Diplomatieke correctheid

De opgegeven reden voor de Nederlandse terughoudendheid om Azerbeidzjans genocidaal-neigende oorlogsmisdaden te veroordelen is dat het land rijk is aan aardgas en olie. Diplomatieke banden doorsnijden of sancties opleggen zou onverstandig zijn omdat de Azeri’s Rusland – nu ze in oorlog zijn met Oekraïne – zouden kunnen vervangen als gasleverancier. Echter, volgens experts ‘kan Azerbeidzjan nog geen 2% leveren waar Rusland goed voor is’. Bovendien loopt naar verluid de olieproductie de laatste jaren terug en zouden de olievelden van Bakoe nog niet op korte termijn efficiënt geëxploiteerd kunnen worden voor Europees gebruik.

Lees ook: Nederlanders steunen Hongarije: premier Rutte spreekt namens zichzelf

De échte reden voor de dubbele standaard

Wat hebben de inwoners van Nagorno-Karabach en de verguisde regeringen van Hongarije en Polen gemeen? Naast dat ze beide worden omringd door vijandig gezinde buren, zijn ze ook christelijk. Voor hen lijkt dan ook steeds minder sympathie te bestaan. De Rotterdamse burgermeester Aboutaleb kwam onlangs nog wel onder vuur te liggen van – nota bene – de ChristenUnie vanwege het ontvangen van de ambassadeur van Azerbeidzjan. Er klinken dus lokaal wel stemmen van protest, maar de geopolitieke scheefgroei die deze antichristelijke tendens teweegbrengt gaat nog onverminderd door.

Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2023 16:30

Doneer