Economische zelfvernietiging: Raad van State maakt einde aan bouwvrijstelling

Bouwend Nederland. “Dit is dramatisch. Met het schrappen van de generieke bouwvrijstelling gaat Nederland op slot.” (Foto: PxHere, CC0)

Economische zelfvernietiging: Raad van State maakt einde aan bouwvrijstelling

THEMA'S:

Een project ter verhelping van een vermeend CO2-probleem mag niet doorgaan vanwege een al even vermeend stikstofprobleem. En in het zog daarvan gaat mogelijk – al wordt dit in eerste instantie nog ontkend – zelfs alle nieuwbouw op slot die nog geen vergunning heeft. Nederland verft zich met zijn milieu-obsessies steeds verder in de hoek.

Plan voor CO2-opslag gefnuikt

De Raad van State heeft geoordeeld dat het Porthos-project in Rotterdam ten onrechte een bouwvrijstelling heeft gekregen. Het zou teveel stikstofbelasting opleveren. De zaak rond Porthos, een plan voor CO2-opslag onder de Noordzee bij de Rotterdamse haven, was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) van klimaatactivist Johan Vollenbroek.

Overheid heeft hoofd in strop gestoken

Maar hoe verwerpelijk de rol van milieufanaten als Vollenbroek en zijn club ook is, en hoe groot ook de schade die zij het algemeen belang berokkenen, zij zouden dit niet kunnen doen als de Nederlandse overheid niet allerlei onberaden Europese milieuverdragen en -regelingen was aangegaan. Zij heeft de galg zelf opgericht, de strop zelf opgehangen en daar haar hoofd doorgestoken. Wat klimaatactivisten doen is weinig meer dan via de rechter het touw aantrekken.

COV WhatsApp-banner

Enorme economische schade

Maar wie er uiteindelijk bungelt, is niet zozeer de overheid als wel de Nederlandse burgers, die de rekening betalen. Een persoonlijke rekening, voor iedereen die een bouwproject heeft lopen waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd. En een algemene rekening door de enorme economische schade die de uitspraak oplevert. Niet alleen doordat het project zelf, waarin al twee miljard euro subsidie is geïnvesteerd, tot stilstand komt, maar ook doordat vele bouwbedrijven hierdoor kunnen worden geraakt. Veel van de betrokken partijen studeren nog op het vonnis.

Opnieuw milieuvergunning aanvragen

De uitspraak van de Raad van State is dramatisch, stelt nu al branchevereniging Bouwend Nederland. “Met het schrappen van de generieke bouwvrijstelling gaat Nederland op slot.” Alle nog niet vergunde bouwprojecten moeten opnieuw een individuele milieuvergunning aanvragen. “We zijn terug bij af en dit zorgt voor enorme vertragingen met alle schadelijke gevolgen voor huizenzoekers en de Nederlandse economie”, aldus Bouwend Nederland.

Juridische onveiligheid

Cultuur onder Vuur zag het dreigende bouw- en landbouwinfarct vanwege stikstof in 2020 al aankomen in het gratis te bestellen boek Groen is het nieuwe rood. Een belangrijk aspect van de stikstofkwestie, schreven we daarin, “is de juridische onveiligheid die zij veroorzaakt, en waardoor de rechtsstaat wordt ondermijnd.” Want zowel voor de bouwer als voor de boer geldt dat hij “om succesvol te zijn, een langetermijnvisie nodig heeft en de garantie dat wat hij nu juridisch doet, ook in de toekomst legaal blijft.”

Bestel Groen is het nieuwe rood

‘Groene’ zelfvernietiging

De uitspraak van de Raad van State past in de ‘groene’ zelfvernietiging waar Hans-Georg Maassen, voormalig hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst, onlangs voor waarschuwde. Hij zei dat “het vrije Duitsland bezig is vernietigd te worden door incompetente politici en politieke fanatici en een proeftuin wordt voor een transformatie in een groen-socialistische dictatuur.” Het lijkt in Nederland niet anders. Volgens Maassen zijn groene politici zelfs bewust uit op vernietiging van de maatschappij. “Hun drijfveer is een groene transformatie, die alleen mogelijk is als het bestaande sociale systeem wordt vernietigd en opnieuw wordt opgebouwd.”

Laatst bijgewerkt: 3 november 2022 06:04

Doneer