De zaak Dokkum - hoe onze bestuurders achter de schermen hun ideologie doordrukken

Burgemeester Waanders bij Pauw. Bron: Facebook

De zaak Dokkum - hoe onze bestuurders achter de schermen hun ideologie doordrukken

Iedereen die de Nederlandse cultuur een warm hart toedraagt zal zich de Sinterklaasintocht in Dokkum in 2017 nog goed herinneren. Niet vanwege de Goedheiligman of de intocht zelf, maar om de ‘blokkeerfriezen’ die een groep anti-Zwarte Piet activisten de toegang tot Dokkum ontzegden. Daarmee wonnen ze de sympathie van Nederland maar kregen tevens taakstraffen opgelegd. Op 28 november 2018 meldde NRC Handelsblad dat onderneemster Jenny Douwes en 18 andere ‘blokkeerfriezen’ in hoger beroep gingen. Eind 2020 maakte de Hoge Raad de veroordeling echter definitief.

Burgemeester Marga Waanders

Naderhand blijkt er achter de schermen veel meer gespeeld te hebben dan tot nu toe in de grote media verscheen over de zaak Dokkum. Dat wordt duidelijk na bestudering van documenten die zijn vrijgegeven na WOB-verzoeken. In deze ‘longread’ legt Cultuur onder Vuur het dubbelspel van Dokkumer burgemeester Marga Waanders bloot en toont aan dat diverse overheidsinstanties meer belang hechten aan het doordrukken van een ideologie dan aan hun ambtelijke neutraliteit.

Oproep van Jenny Douwes

De feiten rondom de zaak Dokkum zijn welbekend. Activisten van Kick Out Zwarte Piet kondigden aan te komen demonstreren bij de nationale Sinterklaasintocht van 2017 in Dokkum. Jenny Douwes riep op Facebook op om het Friese ongenoegen te laten blijken door een langzaam-aan-actie op de snelweg. Onder druk van politie en OM verwijderde ze de oproep, maar anderen organiseerden de blokkade alsnog. Op de A7 bij Joure werden de bussen klemgereden. Met politiebegeleiding konden ze verder, maar toen kwam het bericht dat de locoburgemeester de demonstratie middels een noodbevel verboden had. De Piethaters moesten onverrichterzake naar huis, maar haalden later hun gram toen de ‘blokkeerfriezen’ ondanks de grote steun in het hele land door de rechter tot taakstraffen werden veroordeeld.

Dokkum zicht Wiki Commons

Dokkum, Friesland. Bron: Wiki Commons

WOB-verzoek

Boos over het in haar ogen onrechtvaardige oordeel van de rechter, deed Douwes een WOB-verzoek aan de gemeente. Ze wilde wel eens weten welke besluitvoering er voorafgaande de intocht gedaan was door de ‘driehoek’ van burgemeester, politie en OM. Hoewel in de vrijgegeven documenten veel onleesbaar is gemaakt, zijn er genoeg opvallende conclusies te trekken. Bijvoorbeeld dat ambtenaren van Sociale Zaken en de burgemeester van Dokkum achter de schermen doelbewust bezig zijn om een groep relschoppers, op dat moment door de NCTV al bestempeld als nationaal veiligheidsrisico, een nationaal podium te geven. En dat onder invloed van Zwarte Piethaters zelfs de politie de eigen neutraliteit opzij zet. Maar laten we bij het begin beginnen.

Dialoog over Zwarte Piet

In de zomer van 2017 neemt gemeente Dongeradeel, waar Dokkum dan onder valt, contact op met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en wel met de “Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)”. Deze ESS moet een bemiddelende rol gaan spelen bij het opstarten van een ‘dialoog’ tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. De burgemeester wil namelijk “de intocht zodanig invulling geven dat [die] recht doet aan de diversiteit en veelkleurigheid van onze samenleving”, aldus een gespreksverslag van 12 juli. “Vanuit die gedachte wil men graag […] met de tegenstanders van Zwarte Piet in gesprek om te kijken op welke wijze zij op een waardige manier hun geluid ook een plek krijgt [sic].”

'Emotionele emancipatie'

De verwachting dat schreeuwers als Jerry Afriyie (“Als ik Zwarte Piet tegenkom, sla ik hem knock-out”) en Akwasi (“Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”) op een waardige manier hun geluid zullen laten horen, is curieus. Maar het wordt nog wonderlijker. De ESS noteert: “Zij [team van burgemeester Marga Waanders – red.] vragen daarbij begrip vanwege het feit dat men eigenlijk niet zoveel heeft meegekregen of heeft ervaren van hetgeen zich de afgelopen jaren landelijk (met grote focus Randstad) heeft afgespeeld. Dokkum is letterlijk en figuurlijk echt ver van onze bewoonde wereld en op zijn Fries heel nuchter. Zij willen dan ook plek geven aan het feit dat men daar nog niet gestart is met de emotionele emancipatie van de regio. Ook daarin zouden de tegenstanders onder andere in kunnen meedenken.”

Jerry afriyie 1024x757 1

Jerry Afryie

Jerry Afriyie pleegt plagiaat

In gewoon Nederlands staat er: “Sorry dat die Friezen in Dokkum nog zo achterlijk zijn. Kan Kick Out Zwarte ze een beetje bij de tijd te brengen?” Aldus de mening van PvdA-burgemeester Marga Waanders over de inwoners van haar gemeente. Graag wil ze van ESS weten of de anti-Piet lespakketten van Stichting Nederland Wordt Beter (NWB), de stichting van Zwarte Piethater Mitchell Esajas waaronder ook KOZP valt, een rol kunnen spelen bij die emotionele emancipatie. Dat is verbazingwekkend, want het betreft de lespakketten waarvan Cultuur onder Vuur in 2017 onthulde dat ze vol staan met plagiaat. Grote delen zijn zonder toestemming overgenomen uit boeken en een uitzending van Andere Tijden. Maar de burgemeester neemt klaarblijkelijk zonder enig vooronderzoek aan dat de lespakketten geschikt materiaal zijn voor de kinderen in haar gemeente.

Ambtenaren zijn zeker niet onpartijdig

De houding van burgemeester Marga Waanders is merkwaardig. Maar met de ESS zelf is ook iets opvallends aan de hand. Deze ‘expertise-unit’ zette Cultuur onder Vuur onlangs in een rapport in een kwaad daglicht door onze campagne in verband te brengen met ‘online radicaal en extremistisch gedrag’. De medewerkers van de ESS zelf zijn echter niet bepaald het toonbeeld van onkreukbare, onpartijdige ambtenaren, blijkt uit ons onderzoek. Een van hen, Senior Adviseur Ayberk Köprülü, is oprichter van Sunitus, een islamitische studentenclub die lezingen over islamofobie organiseerde. Jakobien Groeneveld, Senior Communicatieadviseur van de ESS ten tijde van Dokkum, is al sinds 2010 in allerlei functies, waaronder gemeentelijk fractievoorzitter, werkzaam bij GroenLinks en onderhield daarnaast een ‘seksblog’. Deze types beslissen dus namens het ministerie over de toekomst van Zwarte Piet en de ideologische richting die wij Nederlanders moeten inslaan.

Lees ook: ‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ vermeldt Cultuur onder Vuur

Mitchell Esajas niet happig op contact

Het ESS doet veel moeite om de dialoog tussen de activisten van NWB en de gemeente op gang te krijgen. Dat gaat aanvankelijk moeizaam. Mitchell Esajas is duidelijk niet happig op contact met Dokkum. Hij stelt als eis dat er geen Zwarte Pieten tijdens de intocht aanwezig zullen zijn. Alleen dan wil hij wel praten met de burgemeester. De ESS stelt voor dat burgemeester Waanders zelf belt met Esajas. Dat gebeurt. En dan, zo blijkt uit e-mailwisselingen in de vrijgegeven documenten, ontwikkelt zich een moeizame paringsdans tussen een gretige burgemeester en een weinig toeschietelijke, zich duidelijk superieur-voelende zwarte Piethater.

Pietenprobleem

Die begint met een e-mail op 22 september, van Waanders aan Esajas. De mail opent met de woorden: ‘Zoals zojuist telefonisch afgesproken, een mailbericht van mij’. Klaarblijkelijk heeft Esajas tegen een burgemeester gezegd: “Zet maar even op de mail”. Iets dat Marga Waanders gewillig doet, want, zo schrijft ze, ze wil ‘graag met Esajas het gesprek aangaan over het Pietenprobleem’. Naar haar overtuiging hoort ‘de discussie rondom het fenomeen Zwarte Piet een plek te krijgen in de landelijke intocht van Sinterklaas’. Daarbij is een bijdrage van Kick Out Zwarte Piet onontbeerlijk. Ze biedt aan naar Amsterdam te komen, voor het geval Esajas niet naar Dokkum wil afreizen.

Mitchell Esajas lezing Marxisme Festival

Mitchell Esajas op het Marxisme Festival

Goede sier

Een paar dagen later volgt antwoord. Stichting Nederland Wordt Beter wenst niet mee te werken aan gesprekken over het thema Zwarte Piet. Die zijn ‘bedoeld om goede sier te maken in de media’ en om ‘ons aan het lijntje te houden tot de intocht voorbij is’. Gezien de eerdere negatieve ervaringen met intochtgemeentes, wil NWB alleen praten als er wordt voldaan aan drie voorwaarden: géén Zwarte Pieten tijdens de intocht, en/of gastlessen op scholen in gemeente Dongeradeel, en/of dialoogavonden voor bewoners om meer begrip en bewustwording te creëren.

A-locatie

Het ESS schrikt van de harde eisen, maar burgemeester Waanders laat zich niet uit het veld slaan. Ze antwoordt paaiend dat ze het plezierig vindt dat haar ruimte wordt gelaten door de “en/of” opsomming. Ze laat doorschemeren dat een intocht helemaal zonder Zwarte Pieten nog niet mogelijk is, maar legt nadruk op de anderskleurige pieten die er ook zullen zijn. De demonstranten zullen een A-locatie op de intochtroute krijgen. Verder biedt ze aan om scholen in haar gemeente de lespakketten van Nederland Wordt Beter (de geplagieerde lespakketten dus!) aan te bieden, benevens gastlessen. En er komt een tentoonstelling over (of liever: tegen) Zwarte Piet, bekostigd met subsidiegeld van het ministerie: 35.000 euro.

Geen tijd

Marga Waanders hoopt de activisten hiermee over te halen met haar in gesprek te gaan en herhaalt nog eens dat ze eventueel graag naar Amsterdam komt. Ze wacht gespannen af. Maar het duurt bijna een maand voordat ze antwoord krijgt. NWB heeft kennelijk geen tijd voor de burgemeester van Dokkum. Eindelijk stuurt iemand van de stichting een korte mail dat ze ingaan op de uitnodiging. Waanders mailt meteen terug dat ze dankbaar is voor de bereidheid het gesprek aan te gaan en dat haar secretariaat een datum zal voorstellen.

Ongekend positief

De houding van de burgemeester is er een van gretigheid. Uit haar e-mails blijkt dat ze de activisten van KOZP graag een hoofdrol wil laten spelen bij de intocht. Het is aan haar uitnodiging en doorzetten te danken dat het tot een demonstratie tegen Zwarte Piet komt. Zoals Afriyie later zal zeggen is de houding van Waanders ‘ongekend’ positief. “Dat heb ik nog niet eerder gezien. Haar open toon is een heel andere dan wij tot nu toe gewend zijn.” Ná de intocht echter, als heel Nederland over de zaak Dokkum heen gevallen is, slaat Marga Waanders in de media een heel andere toon aan. In een uitzending van de talkshow Pauw een paar dagen na de intocht, zegt ze dat haar communicatie helemaal niet bedoeld was als uitnodiging. Ze wilde alleen ‘rekening houden met bepaalde groeperingen’ en hun wensen ‘faciliteren’. Ze moest nu eenmaal rekening houden met het grondwettelijk recht op demonstratie, “dat heb je te bedienen”.

Dokkum Waanders

Burgemeester Waanders bij Pauw. Bron: Facebook

Twee walletjes

Dit dubbele gezicht van Waanders is zeer kwalijk. Aan de ene kant haar uiterste best doen om de Zwarte Piethaters te paaien zodat ze toch vooral komen demonstreren. Aan de andere kant zichzelf in de media neerzetten als onpartijdig burgermoeder die niets anders wilde dan haar ambtelijke taken zo goed mogelijk uitvoeren. Ze wil klaarblijkelijk van twee walletjes eten. Naar de Randstad kan ze zich profileren als progressief-deugdzaam door de arme anti-Zwarte Piet activisten op het podium te hijsen. Maar richting de inwoners van Dokkum, en naar het Nederlandse volk, wil ze hiervoor niet openlijk uitkomen, heel goed wetend dat die haar houding naar de Zwarte Piethaters uiterst verwerpelijk vinden. Het is het valse gezicht van iemand die zich superieur voelt aan de mensen die ze moet dienen.

Bellen met Constant Kusters

Maar de kwalijke rol van de burgemeester gaat verder. Herhaaldelijk geeft Waanders aan dat ze een dialoog wil tussen meerdere partijen, dus niet alleen tegenstanders maar ook voorstanders van Zwarte Piet. Om die reden belt ze meermaals met Constant Kusters van de Nederlandse Volks-Unie. De NVU is een extreemrechtse politieke partij, die eerder al actie voerde voor behoud van Zwarte Piet. Het vreemde is dat dit een tamelijk marginale club is, die nooit ergens een zetel in de politiek wist te bemachtigen. Waarom niet een grotere, meer bekende partij uitgenodigd? Cultuur onder Vuur bijvoorbeeld, had destijds al grote bekendheid verworven door zeer succesvolle landelijke acties voor Zwarte Piet, en had bovendien in 2016 meegedaan aan een zogenaamd rondetafelgesprek over Zwarte Piet dat nota bene ook door het ministerie van Sociale Zaken georganiseerd was. Waarom niet ons gebeld?

Relschoppers

De keuze voor de extreemrechtse NVU is onbegrijpelijk, tenzij het een bewuste keus, misschien op advies van de ESS, was van de burgemeester die iets anders voor ogen had dan een gesprek tussen twee partijen aan weerszijden van het spectrum. Wilde ze tegenover de radicale actievoerders van KOZP minstens zulke radicale ‘rechtse’ demonstranten hebben, zodat de Piethaters niet te extreem over zouden komen? Een straatcampagne van Cultuur onder Vuur bijvoorbeeld zou het contrast met de schreeuwende relschoppers van KOZP wel erg groot maken. De laatsten zouden dan helemaal geen sympathie wekken. Of breder gezien, was het een poging van links om Constant Kusters tot boegbeeld van conservatief-rechts Nederland te framen, zoals Wierd Duk van De Telegraaf opperde?

Dokkum straatcampagne COV

Straatcampagne van Cultuur onder Vuur voor Zwarte Piet

Respectvol

Hoe dan ook, het gesprek tussen burgemeester Waanders en de activisten van NWB, waarbij ook de commandant van de politieregio Noord-Nederland aanwezig is, vindt uiteindelijk plaats op 1 november. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit is ook aanwezig en maakt een gespreksverslag dat in de WOB-documenten te lezen is. Het gesprek is zeer respectvol en constructief verlopen, aldus het verslag. De burgemeester heeft toegelicht “dat een voorwaarde voor de intocht is dat er merkbare stappen worden gezet in de verschijning piet [sic] ten opzicht van vorig jaar”. Dokkum wil ‘inzetten op kwaliteit en diversiteit’. Stichting Nederland Wordt Beter kan een rol spelen in ‘het opzetten van dialoog en verbinding in Dokkum en Friesland’.

Beïnvloeding van kinderen

Opnieuw komen de geplagieerde lespakketten ter sprake. NWB verstrekt ze gratis en komt naar de scholen toe om ze uit te delen. Een bewuste strategie, want door ‘van onderop in de kinderen te investeren is men ervan overtuigd op die manier ook de samenleving mee te krijgen’. (Het beïnvloeden van kinderen dus, zonder instemming van de ouders.) Verder wordt afgesproken dat de activisten samen met politie en gemeente alvast de route en plek van de demonstranten zullen bekijken. De rode loper wordt alvast volledig uitgerold.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Heel Nederland emanciperen

Maar de idealistische wensen van de burgemeester gaan verder dan Dokkum. Wat Marga Waanders betreft is haar verantwoordelijkheid na de intocht niet afgelopen. Ze wil het evenement graag gebruiken om “in Friesland de dialoog omtrent piet, inclusie en de diverse samenleving op de agenda te brengen en te houden”. Ze ziet het tevens als haar plicht om ervoor te zorgen dat de volgende intochtgemeente de lijn doorzet die nu in Dokkum wordt ingezet. Daarbij wil ze de samenwerking met NWB en ESS graag continueren. Kennelijk wil ze de emotionele emancipatie niet alleen van Friesland, maar van heel Nederland verzorgen. We kunnen er rustig vanuit gaan dat dit Esajas en de zijnen als muziek in de oren geklonken heeft.

Kick Out Zwarte Piet in terrorismerapport

Er is trouwens nog iets opmerkelijks aan de hand. Drie weken na dit gesprek zal de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland publiceren, een rapport dat enkele keren per jaar verschijnt en waarin de actuele dreiging van (binnenlands) terrorisme wordt ingeschat. Daarin wordt KOZP vermeld: “Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw.”

Black Panthers

Veiligheidsrisico

Het is hoogst merkwaardig dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een campagne van Stichting Nederland Wordt Beter, namelijk Kick Out Zwarte Piet, inschat als potentieel veiligheidsrisico, terwijl op datzelfde moment de burgemeester van een Nederlandse gemeente, op háár uitnodiging nota bene, met diezelfde club aan tafel zit om een nationaal evenement vorm te geven. Het is illustrerend voor de bereidwilligheid van ‘links’ om verbondjes aan te gaan met iedereen ter linkerzijde, hoe onguur ook.

Mars der Beschaving

Het gesprek gaat verder. Er worden afspraken gemaakt voor de intocht. KOZP zal met bussen via de Afsluitdijk van Amsterdam naar Dokkum komen. Ze zullen verzamelen op een centraal punt en daarna in optocht de route van Sinterklaas volgen, iets wat ze ironisch genoeg ‘Mars der Beschaving’ noemen. Bij de Hogepol in Dokkum zal de groep vervolgens in een demonstratievak langs de route wachten om ‘met z’n allen een statement te maken dat wij racisme onder het mom van een kinderfeest niet tolereren’. Men mag daarbij een megafoon gebruiken. De politie zal aanwezig zijn om de activisten indien nodig te beschermen.

Lees ook: De echte geschiedenis van Zwarte Piet

Tegendemonstraties

KOZP eist dat er geen berichten over de demonstratie gedeeld worden met de media of anderen, totdat ze een officiële kennisgeving van demonstratie, die wettelijk verplicht is, ingediend hebben. Vermoedelijk willen ze met deze radiostilte voorkomen dat er in Friesland vast tegendemonstraties op touw worden gezet. De gemeente gaat ermee akkoord. De kennisgeving wordt op 10 november, acht dagen voor de intocht, ingediend en diezelfde dag goedgekeurd door de gemeente. De volgende dag meldden de grote media dat KOZP in Dokkum zal komen demonstreren.

Vechtpartijen

Die aankondiging valt helemaal verkeerd in Friesland. Onderneemster Jenny Douwes, die het gezicht zal worden van de ‘blokkeerfriezen’, schrikt als ze het nieuws hoort. Ze kent de mensen in Dokkum, weet dat die niet zitten te wachten op een stelletje Piethaters uit de Randstad, weet ook dat Friezen niet terugdeinzen voor knokken voor wat zij als rechte zaak zien. En ze weet dat vorige demonstraties van KOZP resulteerden in geweld tegen de politie. De komst van KOZP zal onherroepelijk uitmonden in vechtpartijen. En dat tussen de vele gezinnen met kinderen die naar de intocht zullen komen kijken.

Dokkum BLM KOZP

Demonstratie tegen Zwarte Piet in Leeuwarden. Bron: Wiki Commons

Dynamische demonstratie

Wat Douwes ook zorgen baart is de brief die burgemeester Waanders aan alle inwoners van Dokkum stuurt, op 15 november, drie dagen voor de intocht. Daarin staat de mededeling dat de activisten van KOZP een eigen vak krijgen toegewezen, maar eerst een ‘dynamische demonstratie’ zullen houden, wat inhoudt dat ze dezelfde route als Sinterklaas zullen lopen, een half uur voor hem uit. Dat betekent dat er aan de demonstratie niet te ontkomen is. Iedereen in Dokkum zal ermee geconfronteerd worden. Dat maakt de kans op gewelddadige aanvaringen vrijwel honderd procent. Temeer omdat Mitchel Esajas eerder op NPO Radio 1 zei: “We hebben heel lang vreedzaam gedemonstreerd, maar er verandert weinig tot niets. We zullen onze actie en interventies moeten aanpassen”, een bijna openlijke dreiging met geweld.

Zichtbaarheid

Terzijde, met de dynamische demonstratie is meer aan de hand. Die is namelijk in het intochtdraaiboek van de politie van 13 november in het geheel niet terug te vinden. Daarin is slechts sprake van een door de burgemeester aangewezen demonstratievak. Een opmerkelijke zaak. Het kan toch niet zo zijn dat de politie van de dynamische demonstratie niet op de hoogte is geweest? In elk geval vertelt Douwes aan ons dat ze tijdens de intocht een veiligheidsbeambte sprak die zich grote zorgen maakte over de geplande optocht tussen de kinderen door. Later zal burgemeester Waanders aan tafel bij Pauw zeggen dat de demonstranten toch naar hun vak moesten lopen en dit was een logische route. Maar volgens Douwes is dat een uitvlucht – er is een veel veiligere, korte route naar het demonstratievak mogelijk. Waarschijnlijk is het beoogde doel van de dynamische demonstratie maximale zichtbaarheid van de activisten geweest.

Project P

Douwes besluit actie te ondernemen. Ze plaatst op Facebook een oproep om met paard en wagen en Friese vlaggen in de hand de A7 te blokkeren met een langzaam-rijden actie om de demonstranten te bemoeilijken naar Dokkum komen. De oproep gaat viraal. Maar de volgende dag wordt ze gebeld door de politie. Haar ‘Project P.’ is in de veiligheidsdriehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester besproken. De burgemeester vindt dat er sprake is van opruiing. Douwes moet daarom haar oproep intrekken, anders wordt ze vervolgd. Dat doet ze. Maar de organisatie van de blokkade is al door anderen overgenomen. Tientallen Friezen staan klaar om de Piethaters de toegang tot hun provincie te ontzeggen.

Filmpje facebook jerry afriyie arrestatie 1024x616

Jerry Afriyie tijdens de sinterklaasintocht van 2014. Deze man, veroordeeld voor geweldpleging tegen een politieagent, gaat winkeliers en scholen vertellen hoe we lief kunnen zijn voor elkaar.

Bron: YouTube

Vuisten

Op 18 november is het zover. Zowel de Goedheiligman en zijn Zwarte Pieten als hun radicale tegenstanders uit Amsterdam begeven zich op weg naar Dokkum. De eersten per stoomboot, de laatsten in gehuurde bussen. Ze komen ongehinderd de Afsluitdijk over en rijden via Sneek richting Heerenveen. Maar even voorbij Joure, tegen tien uur in de ochtend, worden de bussen klemgereden door meerdere voertuigen. Vanaf hier laten we, om een komische noot in het verslag te brengen, schrijfster en linkse activiste Alma Mathijsen, die in een van de bussen meereed, aan het woord. “Ik zag het racisme in volle vaart op me af komen met vuisten in de lucht en vuur in de ogen.”

Angst

“Uit het niets zijn er tientallen auto’s tevoorschijn gekomen die de weg versperren. […] Mijn handen trillen, ik voel mijn hart in mijn keel kloppen. […] Verstijfd zit ik in mijn stoel, lamgeslagen van angst. Dan verschijnt de politie. Ik voel opluchting. Twee agenten passeren onze bus. Ze kijken ons aan en lopen dan verder. […] Ik zal de gezichten van die twee agenten nooit meer vergeten. Dat was het moment waarop ik mijn naïviteit verloor. Deze agenten hadden geen enkele interesse in ons. Niet eerder in mijn leven heb ik de politie als een bedreiging ervaren. […] De anderen in de bus registeren. Ze zijn niet verbaasd, ze kennen dit gedrag. Ik wist dat het erg was – dat witte mensen altijd voorrang krijgen boven zwarte mensen – maar ik heb dit nooit voor mijn eigen ogen zien gebeuren. Vandaag heb ik gezien wat zwarte mensen al lang wisten. […] Ik zie de politieagenten voor me die naast onze bus stonden. Misschien schminkt een van hen vanavond zijn gezicht zwart voor zijn zoontje.”

Gemoedelijk

Aldus het aangrijpende relaas van een emotionele verslaggeefster ter plaatse. In werkelijkheid is er weinig aan de hand. Er is geen schade, al zal een inzittende claimen door het harde remmen een hersenschudding te hebben opgelopen. Er is niet met stenen gegooid, zoals in eerste instantie door de demonstranten werd gemeld, en er is geen geweld gebruikt. De sfeer is eerder gemoedelijk. De blokkeerfriezen zijn geen extreemrechtse figuren, zoals grote media het de volgende dag opgewonden melden, maar gewone mensen. Er waren opa’s en oma’s bij, ondernemers, beroepschauffeurs, zegt Jenny Douwes later.

Nederlandse vlag 300x199

Terug naar Amsterdam

Na een kort oponthoud dirigeert de politie de blokkerende voertuigen aan de kant en kunnen de bussen, onder politiebegeleiding, hun weg naar Dokkum vervolgen. Maar even later stopt het konvooi opnieuw en meldt de politie dat de demonstranten worden teruggeleid naar Amsterdam. De locoburgemeester van Dokkum, Pytsje de Graaf (van de Fryske Nasjonale Partij, FNP), heeft namelijk op advies van de politie de demonstratie alsnog verboden, ‘ter voorkoming van wanordelijkheden’, want er is bij de politie informatie binnengekomen dat er nieuwe blokkades rondom Dokkum zijn opgeworpen. Ook zouden er mogelijk personen onderweg zijn naar Dokkum met zwaar vuurwerk.

Stenen gooien

De onjuiste melding dat er met stenen naar de bussen gegooid is kan door de demonstranten gedaan zijn om de zaak in het telefoontje naar de politie ernstiger te doen klinken. Ook is het mogelijk dat er gedacht werd dat er met stenen gegooid werd omdat het gerucht gaat dat een van de bussen door het plotselinge remmen een gebarsten voorruit heeft. Naderhand wordt er nergens meer over de gebarsten ruit of stenengooiers gesproken en ook in de aanklacht van het Openbaar Ministerie komt dit feit niet voor. In elk geval doet de ironische situatie zich voor dat in het officiële verbod door de locoburgemeester ook gewag gemaakt wordt van gegooide stenen, zodat de valse of onjuiste melding van de activisten juist bijgedragen heeft aan het verbod op hun eigen demonstratie.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Noodbevel

De Zwarte Piethaters moeten dus terug naar Amsterdam. Ze vatten het plan op om zich dan bij een demonstratie in Weesp aan te sluiten, maar als de burgemeester van Weesp daar lucht van krijgt vaardigt hij haastig een noodbevel uit, zodat dit niet doorgaat. Onverrichterzake druipt men dus af, terug naar de Randstad. Met al deze sensationele actie zou je haast vergeten dat ondertussen een Sinterklaasintocht gaande is. Burgemeester Waanders ontvangt de goedheiligman in het centrum van Dokkum en spreekt de bevolking toe. De intocht zelf verloopt zonder incidenten en het is in de woorden van Marga Waanders ‘een geweldig feest’ geweest.

Off the record

Naderhand zal de burgemeester in een dubbelinterview met Jenny Douwes in de Leeuwarder Courant terugblikken op de gebeurtenissen rond Dokkum. Daarin herhaalt ze haar standpunt dat ze de Piethaters op basis van het grondwettelijk recht nu eenmaal moest toestaan te demonstreren. Zoals gezegd is dit een schijnheilige houding die onderuit gehaald wordt door de inhoud van de emails in de WOB-documenten. Jenny Douwes verklaart aan ons dat de burgemeester, tijdens dit interview, maar off the record, enkele opmerkelijke uitspraken doet, die meer licht werpen op de zaak Dokkum.

Dokkum Waanders 2

Burgemeester Marga Waanders (PvdA). Bron: Youtube

Racistisch land

Waanders geeft aan Douwes toe dat het wel degelijk haar wens was om Kick Out Zwarte Piet naar Dokkum te halen en een groot podium te geven. “Nederland is een racistisch land”, zo verklaart ze letterlijk. Daar moet wat aan gebeuren. En daarom, zegt Douwes, wilde Waanders deze gewelddadige activisten midden tussen de kinderen in Dokkum neerzetten. Dat de burgemeester binnen het uur tegen de verslaggeefster kan zeggen dat ze ‘demonstranten nu eenmaal moet bedienen’ maar tegen Douwes dat ze zelf KOZP naar Dokkum wilde halen omdat Nederland racistisch is, bewijst dat ze zonder scrupules een vals masker kan opzetten wanneer haar dat goed uitkomt.

Grote druk

Maar een andere uitspraak, eveneens terzijde aan Douwes gedaan en daarom niet in het interview opgenomen, is zo mogelijk nog opmerkelijker. Douwes vraagt Waanders of ze heeft overwogen om KOZP een andere plek te geven om te demonstreren, niet in het centrum tussen de kinderen, maar elders in Dokkum, waar het veilig is. De PvdA-burgemeester antwoordt dat ze dat niet heeft overwogen. “Je wilt niet weten wat er dan gebeurt, hoe groot die druk is,” zegt ze. Verbaasd vraagt Douwes: “Druk van wie?” Maar daarop wil Marga Waanders geen antwoord geven.

Publieke omroep

Heeft de burgemeester onder druk gestaan om de activisten van KOZP midden in het centrum van Dokkum neer te zetten, met alle risico’s van dien? Van wie dan? Douwes heeft wel een idee. De druk is afkomstig van publieke omroep NTR. Die suggestie ligt voor de hand. De NTR is immers uitgesproken voorstander van verandering van de figuur Zwarte Piet. Bovendien geeft de NTR op de eigen website toe dat er veel overleg is met de intochtgemeentes over het uiterlijk van Zwarte Piet en dat het de gemeentes zoveel mogelijk wil meenemen in de visie van de NTR. Het kan dus heel goed zijn dat de NTR van Waanders heeft geëist dat de activisten van KOZP tijdens de intocht een prominente plaats krijgen en mogelijk komt het idee van de ‘dynamische demonstratie’ ook bij de omroep vandaan.

Dokkum NTR

Het nationaal Sinterklaasjournaal. Bron: Youtube

Laakbaar

Dat een Nederlandse publieke omroep druk uitoefent op een burgemeester om een ideologische keuze te maken en daaraan de veiligheid van gewone mensen en kinderen ondergeschikt maakt, mag schandelijk genoemd worden. Dat de burgemeester, juist hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers, daarin mee gaat ook. Had alle informatie die nu bekend is toen media-aandacht gekregen, dan waren er over dit laakbare ambtelijk handelen ongetwijfeld Kamervragen gesteld. In een artikel in het NRC Handelsblad zegt het NTR overigens dat de locatie van demonstraties een zaak van de gemeente is. Maar dat wordt door de gemeente ontkend: de NTR bepaalt mede de route én de plaats waar wordt gedemonstreerd. Het is duidelijk dat beide instanties graag extreemlinkse demonstranten in beeld hebben maar geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de overduidelijke risico’s daarvan.

Politiefoto’s

Maar het zijn niet alleen deze publieke omroep en plaatselijk bestuurders die hun onpartijdigheid vergeten en ideologische keuzes maken. Dat doet zelfs de politie. In de vrijgegeven documenten zit een uitgewerkt plan van de mediadesk van politie Noord-Nederland. Daarin staan instructies voor gebruik van de social media-kanalen van de eenheid. De eerste instructie die genoemd wordt is dat de politie bij het in beeld brengen van Zwarte Piet de zogenaamde 70/30-afspraak van de NTR overneemt. Dat betekent dat ernaar gestreefd wordt dat het beeldverslag dat gepubliceerd wordt op de social mediakanalen 70% ‘bruine’ Pieten bevat en 30% anderskleurige Pieten. Kan de lezer zich voorstellen dat medewerkers van de politie bij elke foto en video gaan tellen hoeveel echte Zwarte Pieten en hoeveel nep-Pieten zichtbaar zijn en aan de hand daarvan besluiten of de foto of video gepubliceerd wordt? Toch is dit precies wat er gebeurt.

Zwarte Pieten

De tegenstelling tussen de overheid en het Nederlandse volk is schrijnend zichtbaar. Het ministerie van Sociale Zaken, de plaatselijke burgemeester en zelfs de politie, in de rug gedekt door de NTR en alle grote media, doen er alles aan om een ideologische lading te geven aan wat heel gewoon een kinderfeest hoort te zijn. Het gewone volk zit niet te wachten op anderskleurige Pieten. Ook de mensen in Dokkum niet. Die willen gewoon Zwarte Pieten, zoals blijkt uit onderstaande foto van een vliegtuigje met spandoek dat tijdens de intocht boven Dokkum vloog.

Vliegtuig boven Dokkum bron Jelke Jongsma Twitter

Vliegtuig boven Dokkum. Bron: Jelke Jongsma Twitter

Taakstraf voor Jenny Douwes en andere Friezen

Met de intocht is de ‘slag om Dokkum’ echter nog niet voorbij. In weerwil van de grote sympathie die de blokkeerfriezen uit het hele land krijgen, besluit het OM hen te vervolgen voor het schenden van demonstratierecht en het veroorzaken van ernstig gevaar op de openbare weg. Tegen 34 Friezen wordt voorwaardelijke gevangenisstraffen en werkstraffen geëist van 120 tot 240 uur. Jenny Douwes hoort ook 240 uur werkstraf tegen zich eisen, omdat ze zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Twee jaar later, als de hoger beroepen uitbehandeld zijn, worden 15 Friezen, waaronder Douwes, uiteindelijk veroordeeld tot 90 uur taakstraf.

Workshop diversiteit

De lezer die opnieuw boos geworden is om de onrechtvaardigheid van deze rechterlijke uitspraak, kan beter blijven zitten, want wat nu volgt is zo mogelijk nog ergerniswekkender. Kick Out Zwarte Piet, in de rechtszaak de benadeelde partij, komt met een eigen strafeis. De rechter moet de blokkeerfriezen de verplichting opleggen om bij Stichting Nederland Wordt Beter de workshop ‘Diversiteit in de klas’ en lessen over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet te volgen, op straffe van een dwangsom van 200 euro per persoon. De rechter gaat hier gelukkig niet in mee, maar de betuttelende houding van de marxisten uit de Randstad ten opzichte van gewone Nederlanders is stuitend.

Vervolging

Nog bonter maakt de ESS het, met een aantal aanbevelingen richting de gemeente in een nablik op de intocht, zo is te lezen in de WOB-documenten. Het ESS schrijft: “Wil de (lokale) overheid en/of politie in gesprek gaan/komen met de actievoerders dan moet men iets te bieden hebben. Hetzij in standpunten, hetzij in het vervolgen van de “blokkeerders”, hetzij op een andere manier. Zonder perspectief zullen woorden leeg aanvoelen.” U leest het goed. De ESS raadt aan om de blokkeerfriezen te vervolgen, omdat de Zwarte Piethaters anders misschien niet meer in gesprek willen. Let wel, dit betreft een afdeling van het ministerie van Sociale Zaken, oftewel een instantie die volstrekt neutraal hoort te zijn. De gang van zaken verwerpelijk noemen is een understatement.

Rechtspraak CC BY NC 2 0

Klimaatrechtspraak vertoont steeds meer barsten, zo zien we in de zaken van Greenpeace en Milieudefensie. Foto: CC BY NC 2 0.

Dubbelzinnige dogma’s

Het is het soort achterkamertjespolitiek waar gewone burgers wel een vermoeden van hebben maar die zelden in de openbaarheid komt. Dankzij de Wet Openbaarheid Bestuur hebben wij gelukkig een inkijkje kunnen krijgen in de methodes die linkse ambtenaren en burgemeesters gebruiken om hun ideologie aan heel Nederland op te leggen. De onschuld van het Sinterklaasfeest, de neutraliteit van burgemeester en politie, en zelfs de veiligheid van mensen en kinderen, alles moet wijken voor de dubbelzinnige dogma’s van inclusiviteit, diversiteit en antiracisme. Dat is de algemene conclusie die te trekken valt na bestudering van de WOB-documenten. Dat burgemeester en ambtenaren zich daarbij bedienen van list en bedrog toont bovendien aan dat zij heel goed weten dat wij gewone Nederlanders totaal niet op hun idealen zitten te wachten.

Geen verbazing

Nog een laatste opmerking. Friese vereniging Jongfryske Mienskip deed ook een WOB-verzoek, om de verdediging van Jenny Douwes voor de rechtbank te ondersteunen. In de documenten die zij ontvingen bleek informatie te staan die in de documenten die Douwes kreeg zwartgemaakt was. Het betrof een inschatting van de Veiligheidsregio, die de kans op een terroristische aanslag of grootschalige ordeverstoring tijdens de intocht in Dokkum ‘aannemelijk’ acht. Dat bevestigt dat de zorg van Douwes en de blokkeerfriezen terecht was, wat rechtvaardiging geeft aan hun ‘blokkeer-actie’. Maar de rechter nam dit niet mee in zijn afweging. Na al het voorgaande mag dat geen verbazing meer wekken.

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022 12:19

Doneer