‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ vermeldt Cultuur onder Vuur

Screenshot van de ESS website.

‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ vermeldt Cultuur onder Vuur

Als u in de krant het bericht leest dat u uw vrouw niet slaat, bent u dan blij of opgelucht? Of wordt u juist boos, omdat u begrijpt dat een riooljournalist bezig is u in kwade reuk te brengen, zonder dat hij zelf enig gevaar loopt van laster beschuldigd te worden? Nog erger is het wanneer het niet een krant is, maar de overheid die zich van dergelijke methodes bedient.

Ollongren

Cultuur onder Vuur wordt nu al voor de tweede keer genoemd in een door de overheid besteld rapport. De eerste keer was dat het beruchte ‘fakenieuws’ rapport van de Universiteit van Amsterdam, dat geschreven was op verzoek van D66-minister Ollongren. Ook daarin werden we genoemd. En in de context van een dergelijk rapport komt dat erop neer dat je subtiel in verband gebracht wordt met vage aantijgingen zonder dat de noodzaak van bewijsvoering zich opdringt: de ideale methode om een organisatie die blijkbaar onwelkome berichten brengt, risicoloos verdacht te maken en in kwade reuk te brengen. In het bijzonder het spraakmakende artikel Jerry Afriyie ontvangt subsidie voor lespakket tegen Zwarte Piet, dat van a tot z onderbouwd en verifieerbaar is, wekte de wrevel van de onderzoekers en werd afgedaan als 'junknieuws'. Doordat het aldus zonder grond de berichtgeving van Cultuur onder Vuur aanvalt, is het rapport van Ollongren zelf nepnieuws.

‘Inzicht krijgen’

Niet-onderbouwde aantijgingen – hoe handig ook gedaan - zijn verwerpelijk. Cultuur onder Vuur heeft de onderzoekers daarom aangeklaagd wegens smaad. Er loopt op dit moment een artikel 12 procedure om de klacht in behandeling te laten nemen. Intussen is er echter al wéér iets dergelijks verschenen. Ditmaal is het de ‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die een document heeft afgescheiden. Naar eigen zeggen omdat er “bij gemeenten en professionals een behoefte is ontstaan om inzicht te krijgen” in wat er zich op het internet en op sociale media zoal afspeelt. Alsof ambtenaren en ‘professionals’ nooit op internet komen of zelf geen sociale media gebruiken.

‘Wegkijken’

Afijn, ook in de Factsheet Online radicaal en extremistisch gedrag wordt Cultuur onder Vuur genoemd. En wederom vrijgepleit: geen ‘radicaal of extremistisch gedrag’. Maar het rapport brengt Cultuur onder Vuur wel weer onder bij groepen en organisaties, die “posts hebben die daarmee flirten”. Opnieuw indirecte verdachtmaking à la Ollongren. Als ‘bewijs’ wordt een post van Cultuur onder Vuur op Facebook aangevoerd, waarin gesteld wordt dat de islam op zichzelf al een probleem vormt, maar het wegkijken daarvan nog veel meer. In dat ‘wegkijken’ zit het hem. De anonieme rapporteurs van het ESS hebben dat tot signaalwoord van online radicalisering bestempeld. Wie dat gebruikt, “flirt” daar op zijn minst mee.

Gesubsidieerde lasteraars

Het zou allemaal te onnozel zijn om aandacht aan te besteden, ware het niet dat deze verdachtmakingen van de overheid uitgaan, en betaald worden van uw en ons belastinggeld. Je kunt je er ook moeilijk tegen verdedigen: was bij het rapport van Ollongren nog na te gaan, wie de met belastinggeld gesubsidieerde lasteraars zijn (‘onderzoekers’ van de UvA), de Factsheet Online radicaal en extremistisch gedrag blijft geheel anoniem. Criteria voor de aantijgingen worden ook al niet gegeven. De aanklagers houden zich verscholen in een ‘expertise-unit’ – een indrukwekkende, maar nietszeggende benaming - van waaruit ze risicoloos en anoniem hun aantijgingen publiceren en afrekenen met hun onwelgevallige opvattingen. In het colofon van hun publicatie staat alleen ‘Rijksoverheid’, zodat het geheel ook nog een officieel stempeltje krijgt.

Zwarte Piet

Toch levert zoeken op internet wel het een en ander op. Zo prijkt de naam van de ‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ boven het gespreksverslag van 12 juli 2017 over Zwarte Piet met de burgemeester van Dokkum. Daarin stelt de ‘Expertise-unit’ dat het de roemruchte ‘Blokkeerfriezen’ aan ‘emotionele emancipatie’ ontbreekt, waarbij doodleuk voorgesteld wordt de ‘hulp’ van Kick Out Zwarte Piet in te roepen om de achterlijke Friezen wat bij te schaven. De ‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ belooft de burgemeester ook nog “informatie te leveren over rechts” met betrekking tot de intochten. Het is duidelijk: de Expertise Unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken ziet de haters van Zwarte Piet als geestverwanten en ‘rechts’ als de vijand. Zo draagt de Unit in achterkamertjes actief bij aan het verdiepen van maatschappelijke tegenstellingen, in plaats van die tegen te gaan.

Partijdige geschriftjes

En dat doet de Expertise-unit Sociale Stabiliteit nu dus weer. Vreedzaam opkomen voor de nationale christelijke traditie van Nederland, zoals Cultuur onder Vuur doet, is een bijdrage aan sociale stabiliteit, geen bedreiging ervan. Overheidspraktijken als in de Factsheet Online radicaal en extremistisch gedrag zijn daarentegen onaanvaardbaar. Anonieme aantijgingen, gedaan onder dekking van een valse overheidsneutraliteit, ondermijnen de sociale cohesie en – als ze daarvandaan komen – het vertrouwen in de overheid. Want hoe zou dat vertrouwen bewaard kunnen blijven als de overheid zelf in het geniep partijdige geschriftjes uitbrengt over organisaties die in haar ogen niet de ‘correcte’ opvattingen uitdragen?

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2022 15:47

Doneer