De NOS als spreekbuis van klimaatideologie

De NOS als spreekbuis van klimaatideologie

THEMA'S:

“Kans op forse winterkou door meteorologisch fenomeen”, luidde vorige week een kop op Telegraaf.nl. Meteorologisch fenomeen? Dat is een bijzondere manier om ‘winter’ te omschrijven, denk je dan. Forse winterkou is in de winter toch heel normaal? (Of wacht, dat woord mag niet meer gebruikt worden, maar daarover zo dadelijk meer.) Maar na het lezen van het artikel ben je ervan overtuigd dat het niet gewoon koud is omdat het winter is, maar omdat er een ‘meteorologisch fenomeen’ optreedt boven de Noordpool, ‘dat niet jaarlijks voorkomt’. Aldus de schrijver, die kennelijk veel verstand heeft van winterse kou en de oorzaken daarvan.

Voorspellingen

Het bedoelde meteorologisch fenomeen is een splijtende luchtstroom boven de Noordpool, die zorgt voor een koude luchtstroom naar Europa. Daardoor kunnen wij winterse temperaturen verwachten. Eens verder kijken wat andere media ervan zeggen. In het weerbericht op NOS.nl wordt vorst en 20 centimeter sneeuw voorspeld. NOS-weerman Gerrit Hiemstra, voor veel Nederlanders dé kenner van het weer, ziet echter een lage drukgebied uit het zuiden als boosdoener voor de sneeuw en koude wind. Bijzonder dat weermannen de uitkomst goed kunnen voorspellen maar toch verschillende verklaringen opvoeren.

Weer of klimaat

Gerrit Hiemstra wil in dat weerbericht trouwens wel graag even het verschil uitleggen tussen ‘weer’ en ‘klimaat’. Weer is korte termijn en klimaat is lange termijn. Het koude weer van nu zegt niets over de juistheid van klimaatopwarming waaraan niet mag worden getwijfeld, aldus Hiemstra. Bijzonder, want diezelfde Hiemstra zei tijdens een hete zomerdag in 2019 op Twitter: “Het weer van nu laat ons het klimaat van de toekomst zien. […] Deze opwarming gaat door, tenzij we de CO2-uitstoot z.s.m. naar 0 brengen.” Warm weer is dus bewijs van de opwarming van het klimaat, maar als het koud is moeten we natuurlijk wel onderscheid maken tussen weer en klimaat… ’t Is maar dat u het weet!

U en ik

Mocht u trouwens benieuwd zijn naar het precieze standpunt van Hiemstra in het debat over klimaatverandering en de rol van de mens daarin, dan laat hij daar gelukkig geen misverstand over bestaan:

Propaganda

Maar het is niet alleen Hiemstra die het strenge onderscheid tussen weer en klimaat enkel hanteert als het hem uitkomt. De NOS zelf meldde in 2017 in een nieuwsbericht met de titel “Meer klimaat in het weerbericht” dat een groep weerpresentatoren van radio en televisie was bijgepraat over klimaatverandering en dat ze nagedacht hadden over de vraag hoe dit thema het beste aan de Nederlanders verteld kon worden. Men was het er over eens dat het weerbericht een uitstekend middel is om de ideologische boodschap over klimaatverandering aan het volk over te brengen. Wie alleen even weten wil of het morgen gaan regenen, krijgt er standaard een portie propaganda bij geserveerd. Is het een wonder dat zoveel Nederlanders geloven in het verhaal van de klimaatalarmisten?

Niet normaal

Dit jaar doen weerpresentatoren er nog een schepje bovenop. Ze hebben afgesproken dat ze niet langer het woord ‘normaal’ gebruiken in het weerbericht. Als in: ‘De temperatuur van vandaag is normaal voor de tijd van het jaar’. Want dat zou ertoe kunnen leiden dat de gewone burger denkt dat er niets aan de hand is met het klimaat. In plaats van ‘normaal’ gebruiken ze nu de term ‘gemiddeld’. We doen dat, zegt Nicolien Kroon van Buienradar, “omdat de klimaatverandering nu heel urgent is. Dat moeten we niet bagatelliseren door het normaal te gaan noemen”. Naast de inhoud moet dus ook het taalgebruik van het weerbericht ondergeschikt zijn aan de klimaatboodschap. Wat zou Jan Pelleboer daarvan gevonden hebben?

Lees ook: Windturbines bederven het Hollandse landschap

‘Onzinnige mening’

Van weerpresentatoren in het algemeen, en van die van staatsomroep NOS in het bijzonder, mag je verwachten dat ze een objectief en onpartijdig beeld geven van het actuele weer. Niet dat ze een politieke campagne voeren ten gunste van een bepaalde ideologie. Maar dat doen ze wél. En daar zijn ze niet eens geheimzinnig over. Weerman Hiemstra zei in een interview met de Volkskrant over een artikel van klimaat-scepticus Frans Dijkstra dat in die krant was verschenen, dat hij niet begreep waarom dat stuk in de krant gekomen was. “Hoe kan het dat zo iemand driekwart pagina de ruimte krijgt om zijn mening te ventileren, een onzinnige mening, bovendien onderbouwd met gefabriceerde getallen.

Autoritair

In die opmerking zit het grote probleem van de klimaatdiscussie besloten. Niet alleen de openlijke minachting voor andersdenkenden en hun argumenten, maar erger nog, de hautaine, autoritaire opvatting dat bijdragen van klimaat-sceptici niet eens gepubliceerd dienen te worden. Het is precies die houding, van op voorhand uitsluiting van onwelvoeglijke standpunten, die klimaatalarmisten zo ongeloofwaardig maakt. Want welke indruk wekt iemand die de vingers in zijn oren doet en weigert naar anderen te luisteren? In elk geval niet dat hij zelfstandig tot een diepgaand en sterk gefundeerd standpunt gekomen is.

Fanatici

De waarheid destilleren uit een complex vraagstuk is alleen mogelijk door de zaak van alle kanten te onderzoeken, zoveel mogelijk kritische vragen te stellen, en alle argumenten tegen elkaar af te wegen. Roepen dat je niet naar anderen hoeft te luisteren omdat je toch gelijk hebt is geen wetenschap, maar het gedrag van een fanaticus. Als zelfs het weerbericht niet meer neutraal mag zijn, rest de conclusie dat de NOS verworden is tot de spreekbuis van een clubje fanatische klimaatzeloten.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:43

Doneer