De lange arm van Ankara: 'Nederlandse imams houden verdachte mensen in de gaten'

Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Kremlin.ru

De lange arm van Ankara: 'Nederlandse imams houden verdachte mensen in de gaten'

THEMA'S:

Nederland is een land van kerken. Zelfs boven de kleinste dorpjes in de polder zie je kerktorens uitsteken. Het baart Nederlanders dan ook zorgen dat in de grote steden de kerktorens verdrongen worden door de minaretten. Die schallen, steeds vaker op hoog volume, de geloofsbelijdenis van de islam. Het is het credo waarmee de onderdrukking van niet-moslims – vooral christenen – wordt gerechtvaardigd.

Diyanet controleert moskeeën in Nederland

Nu is er een extra reden tot zorg. Dat is het feit dat de Turkse moskeeën in Nederland steeds strenger onder toezicht staan van de dictator Erdogan. De meer dan 140 gebedshuizen zijn al sinds jaar en dag aangesloten bij Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor islamitische zaken. Dat betaalt niet alleen het pand maar ook het salaris van de imam. Diyanet heeft een budget van 2 miljard euro per jaar. Voorzitter Ali Erbaş behoort tot de clientèle van Erdogan, die bij een opstootje in 2020 nog duidelijk maakte geen kritiek op de Diyanet-chef te dulden.

Lees ook: Zorgen over Erdogan, maar Slob wil verplicht moskeebezoek

Zelfbescherming van Erdogan

Wat wil Erdogan met Diyanet? Zijn eerste zorg is zelfbescherming. Nadat hij in 2016 een coup overleefde, trok Erdogan de teugels aan. “Ankara gaf Nederlandse imams en moskeeën instructies om verdachte mensen in de gaten te houden,” vertelt een Nederlandse islamoloog. Via de moskeeën kan de despoot voorkomen dat zich oppositie tegen zijn regime formeert in de Turkse diaspora.

Preken worden voorgeschreven

Maar er is meer. Diyanet is niet alleen ogen en oren, maar ook de mond van Ankara. Het Erdoganregime schrijft Nederlandse imams voor waar ze elke vrijdag over moeten preken. Zo preekte de Turkse moskee van Hoorn in 2018, nadat het Turkse leger zich in de Syrische burgeroorlog had gemengd, over de “zoete nectar van het martelaarschap” en het “opofferen” voor “ons geloof”. De campagne Cultuur onder Vuur onthulde dat deze moskee bezocht wordt door de Mariaschool, nota bene een katholieke onderwijsinstelling. Nederlandse kinderen worden naar moskeeën gebracht die op bevel van Erdogan de jihad preken. Het is islamisering pur sang.

Bestel moskeerapport

“Wij zijn kleinkinderen van Suleyman”

Diyanetmoskeeën zijn voor Erdogan de voorposten van het Turks-islamitisch imperium waar hij aan bouwt. “De moskeeën zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten,” vertelt hij aan medestanders. Turken in Europa draagt hij op vooral niet te assimileren, want “wij zijn allemaal kleinkinderen van Suleyman”. Suleyman was de Turkse sultan die christelijk Europa binnenviel en Wenen belegerde. Erdogan zet diens strijd voort, maar nu niet met kanonnen maar met een middel waar onze christelijke voorouders nimmer akkoord mee gegaan zouden zijn: islamitische gebedshuizen, direct onder controle van de Turkse staat, op Westers-christelijk grondgebied. De vijand is daarmee al binnen de poorten.

Lees ook: "Minaretten zijn onze bajonetten": Nederlandse kinderen knielen in Erdogan-moskee

Islam strijdt tegen christelijke beschaving

Vanaf het moment dat de islam in de wereld kwam voert hij een strijd van leven op dood tegen de christelijke beschaving van het Westen. De islamitische geloofsbelijdenis (“Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is”) is in wezen een ontkenning van het christelijke kerndogma van de Drie-eenheid. Daarom kan van vreedzame co-existentie van islam en christendom nooit sprake zijn. Elke theologische wensdroom hiervan wordt gelogenstraft door 1400 jaar geschiedenis van islamitische onderdrukking. Een geschiedenis waarin Turkije, toen nog het Ottomaanse Rijk geheten, een voorname rol speelt.

Erdogan betaalt, Erdogan bepaalt

Nederland kan zich in de omgang met islamitisch Turkije geen naïviteit veroorloven. Dat maakt het zorgwekkend dat Nederlandse academici meewerken aan cursussen voor Diyanet-imams in Nederland. Tegenover de media benadrukken ze hun vrijheid om heikele thema's als de Mohammedcartoons te bespreken, maar: Erdogan betaalt, dus Erdogan bepaalt. Veelzeggend is dat de Islamitische Stichting Nederland, de rechtspersoon van Diyanet in ons land, weigert te antwoorden journalistieke vragen over de financiering van cursussen voor Turkse imams.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Verbied Diyanet in Nederland

Erdogan wil de Turkse veroveringstocht van de zestiende en zeventiende eeuw voortzetten. Dat vraagt een krachtdadige verdediging van Nederland. Eerst en vooral door het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland. Maar ook door het koesteren en herwaarderen van het enige wat echt helpt om de islamitische halve maan te stoppen: het kruis van Christus Die overwint!

Lees ook: Hoe links vrijheid in tirannie veranderde

Laatst bijgewerkt: 21 juli 2021 13:52

Doneer