De dubbele moraal van moderne campussen die de islam verdedigen maar het christendom aanvallen

Bron afbeelding: jpellgen (@1179_jp) / flickr.com

De dubbele moraal van moderne campussen die de islam verdedigen maar het christendom aanvallen

De moderne academische wereld stelt alles in het werk om moslims te beschermen tegen elke vorm van belediging. Tegelijkertijd prijst zij actief daden die christenen beledigen. De relatief conservatieve National Association of Scholars berichtte over de benarde situatie van Dr. Erika López Prater. Tot december 2022 was zij adjunct-professor aan de Hamline Universiteit in St. Paul, Minnesota.

Hamline University's "Global Studies"

De website van Hamline vermeldt de lof die het heeft ontvangen van de nationale media. U.S. News and World Report noemt het "de beste regionale universiteit van Minnesota". Washington Monthly identificeert Hamline als "De beste masteruniversiteit in Minnesota." De site citeert ook een afgestudeerde uit 2022 die zei: "Het doen van zomeronderzoek bij Hamline hielp me vaardigheden te verwerven die van onschatbare waarde zijn in een lab of in een veld - hoe je je kunt aanpassen, flexibel bent, hoe je problemen oplost en kritisch denkt."

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Wereldwijde kunstgeschiedenis

Maar wat de islam betreft, is Hamline noch aanpasbaar noch flexibel. Het is onverzettelijk. De ervaring van Dr. López Prater bevestigt deze ongelukkige conclusie. Een van haar opdrachten bij Hamline was het geven van een online cursus over wereldwijde kunstgeschiedenis. Een van de premissen achter elke geesteswetenschappelijke cursus met het label "globaal" is dat studenten alle culturen in gelijke mate moeten bestuderen, dus ook de moslimculturen.

Het islamitische mijnenveld

De moslimcultuur is echter een academisch mijnenveld, zoals Dr. López Prater tot haar verdriet ontdekte. In de syllabus van de cursus waarschuwde zij specifiek dat zij afbeeldingen van religieuze figuren zou presenteren en bespreken, waaronder die van de stichter van de Islam, Mohammad. Een van de bijgeloven van de islam is dat elke afbeelding van Mohammed een vorm van afgoderij is. Toch maakte geen enkele leerling bezwaar. Toen ze later het schilderij met Mohammad liet zien, waarschuwde ze de leerlingen enkele minuten voordat ze het liet zien. Weer maakte niemand bezwaar. Maar nadat ze de afbeelding aan haar leerlingen had laten zien, klaagde er één. De student klaagde niet bij de lerares, maar bij de administratie. Andere moslimstudenten die niet in de klas zaten sloten zich bij de klacht aan.

Inclusieve uitmuntendheid boven academische uitmuntendheid

De National Association of Scholars beschreef de reactie van de administratie. "Dr. López Prater deed alles wat ze kon om een respectvolle discussie over een belangrijk kunstwerk te bevorderen - en toch was er maar één klacht van een student voor nodig om haar baan te verliezen." Vervolgens voegden ze een vleugje opzettelijke ironie toe. "In een wereld waar 'inclusieve uitmuntendheid' wordt gewaardeerd boven academische uitmuntendheid, mogen we niets anders verwachten."

Lees ook: Het wokisme, een gevaarlijke ideologie

"Katholieke" radio

Deze situatie bracht twee verhalen met zeer verschillende uitkomsten in herinnering. In 2021 zond het "katholieke" radiostation WSOU van Seton Hall University verschillende satanisch-georiënteerde, zogenaamde muziekstukken uit, die veel katholieken beledigden, die er vervolgens over protesteerden en klaagden. In een beschrijving van het protest tegen het station heeft TFP Student Action lid Domenick Galatolo de overtredingen opgesomd en gedocumenteerd.

  • "Blacken the Cursed Sun" van het album "Sacrament" van de band met de godslasterlijke naam "Lamb of God". Op de hoes van het album staat een heiligschennende bespotting van de Heilige Eucharistie.
  • "No Light Shall Save Us" van de band Carnifex. De tekst is duidelijk satanisch: "Zalig zijn de verdoemden... Deze hel is thuis ....". De tekst gaat verder: "We hebben de sterren uit de hemel gestolen. Van de hand van God naar de goddelijke dood. We hebben het licht uit hun ogen gestolen. Veroordelen de wereld tot de eeuwige nacht."
  • "Make America Hate Again" van de band Thy Art is Murder. De tekst luidt: "Ik wil bloed, ik wil chaos... Meer chaos, meer chaos, meer chaos...."
  • "Necromania" door de groep Electric Wizard. De titel is al erg genoeg, maar het macabere stuk beschrijft een Satanische rituele moord.

Ongestraft

De universiteit heeft de studenten die verantwoordelijk waren voor de uitzending echter niet publiekelijk gestraft. Misschien zei een faculteitsadviseur tegen de studenten dat ze zich ervan moesten onthouden, maar als dat al gebeurde, maakte niemand dat ooit bekend. Zeker, niemand werd ontslagen of geroyeerd. De wandaden gaan door.

Godslastering, maar dan tegen katholicisme

Een andere saga is echter direct van toepassing op de situatie van Dr. López Prater. Het ging in casu niet alleen om een andere professor uit Minnesota, maar ook om religieuze heiligschennis. Maar in tegenstelling tot Dr. López Prater's voorzichtigheid en bezorgdheid voor degenen die beledigd zouden kunnen zijn, was deze openlijk heiligschennis openbaar en ontworpen om een reactie te veroorzaken.

Hostie opzettelijk ontheiligd

Op 24 juli 2007 beging Dr. Paul Z. Myers, een biologieprofessor aan de Universiteit van Minnesota, een afschuwelijke godslastering. Hij ontheiligde opzettelijk een gewijde hostie. Hij beschreef de heiligschennis. "Ik doorboorde hem [de hostie] met een roestige spijker (ik hoop dat Jezus' tetanusinjecties up-to-date zijn). En toen gooide ik hem gewoon in de vuilnisbak." Destijds merkte TFP Student Action directeur John Ritchie op: "Er lijken geen disciplinaire maatregelen te zijn genomen door functionarissen van de Universiteit van Minnesota als reactie op de openbare heiligschennis door Prof. Myers." Niet alleen werden er geen maatregelen genomen, maar hij is nog steeds verbonden aan de faculteit van de Universiteit van Minnesota.

Islam en de zelfmoord van het Westen

De dubbele standaard

Dit zijn slechts twee voorbeelden die ons te binnen schieten. Er zouden er nog veel meer genoemd kunnen worden. De steekproef roept echter de vraag op waarom de academische wereld lastering van de islam bestraft en veel grotere overtredingen tegen het christendom onopgemerkt laat. Er zijn tenminste twee redenen te vinden die verklaring kunnen bieden waarom dit zo is.

De "woke" aanval en een zwakke verdediging

Ten eerste gelooft de "woke" wereld dat het christendom, vooral de katholieke kerk, onderdrukking vertegenwoordigt. De uitvoering van het bevel van Onze Heer: "Gaat dan heen, onderwijst alle volken, doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" (zie Mattheüs 28:19), legt het geloof op aan heidense volkeren. De morele codes van het christendom, zo stellen zij, verpletteren de menselijke geest, terwijl anarchie en ontbinding deze "bevrijden".

Eigen glazen ingegooid

De tweede reden is dat veel christenen het geloof niet openlijk willen verdedigen. Sterker nog, sommige kerkelijke functionarissen zijn maar al te vaak bereid zich aan te sluiten bij de aanval op het ware geloof. Lezers herinneren zich misschien het schandalige "Gala" in het Metropolitan Museum of Art in 2018. TFP schrijver John Horvat beschreef de gelegenheid: "De chique Gala bijeenkomst bevatte een modeshow waarin beroemde vrouwelijke sterren gekleed gingen in provocerende en onthullende versies van heilige gewaden en symbolen - waaronder die van bisschoppen en de paus." Het evenement was schokkend genoeg. Maar het echte schandaal was dat de kardinaal-aartsbisschop van New York, Zijne Eminentie Timothy Dolan, erbij was en de affaire goedkeurde. De heilige Johannes Bosco beschreef de islam als "een verzameling van stelregels afkomstig uit verschillende religies, die, indien in praktijk gebracht, de vernietiging van elk moreel principe teweegbrengt." Inderdaad zouden christenen het ware geloof krachtiger moeten verdedigen dan die van de islamitische sekte.

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 14 maart 2023 14:02

Doneer