De coronacoup (11) 'De vinger Gods is hier' (Exodus 8.15)

De coronacoup (11) 'De vinger Gods is hier' (Exodus 8.15)

THEMA'S:

Wat ook de verhouding moge zijn tussen menselijke en bovennatuurlijke elementen bij het ontstaan van de huidige situatie en de raadselachtige houding van een groot deel van de autoriteiten en een groot deel van de bevolking, een katholiek kan niet ontkennen dat dit alles is toegestaan door God, die de geschiedenis gewoonlijk bestuurt door middel van secundaire oorzaken, dat wil zeggen door het optreden van zijn schepselen, die virussen kunnen zijn, demonen, mensen, of alle drie tegelijk.

Dictatoriaal 'nieuwe normaal'

Indien de epidemie dus een louter natuurlijke oorsprong zou hebben, zou het duidelijk gaan om een grote straf voor de mensheid die door God zelf is ingeleid en die hij zou kunnen intensiveren door middel van nieuwe varianten van het virus en door de sanitaire, economische en sociale chaos die nieuwe golven van de pandemie met zich mee zouden brengen. Als daarentegen de epidemie - het doet er niet toe of zij natuurlijk of kunstmatig is - zorgvuldig is aangewend om het dictatoriale ‘nieuwe normaal’ voort te brengen waarheen de wereld op weg schijnt te zijn, zou dit ook een middel kunnen zijn dat God gebruikt om de mensheid een grote straf op te leggen omdat zij ermee heeft ingestemd slaaf te worden uit angst voor de dood.

In dit perspectief sluiten goddelijke straf en bovennatuurlijk en menselijk handelen elkaar niet uit.

In Fatima legde Onze Lieve Vrouw aan de herdertjes uit dat de Eerste Wereldoorlog, die in 1917 nog woedde, een straf was voor de zonden van de mensen. Maar deze afstraffing van de glamoureuze en corrupte samenleving van de Belle Époque kwam er door toedoen van mannen met vastomlijnde plannen, wier uitvoering leidde tot afslachting van de jeugd, de val van de monarchieën in de centrale keizerrijken, het verlies van de politieke en culturele invloed van Europa en de opkomst van het liberaal-egalitaire model dat door Hollywood bekend werd gemaakt, en - bovenal - de opkomst van het communisme in Rusland en de oprichting van de Volkerenbond, de voorloper van de VN. Daarom kunnen Gods straffen komen door de hand van de boze plannen der mensen.

Slaafsheid en meegaandheid

Een soortgelijke beschouwing kan worden gehouden over een bijzonder pijnlijk aspect van de huidige situatie: de verbreding van de interne crisis in de Heilige Kerk, waarin men ook de hand van de mens, de klauwen van de duivel en de "vinger van God" (Exodus 8:15) kan zien, die ontrouw straft. De slaafsheid van de overgrote meerderheid van de herders ten opzichte van de willekeurige en onwettige machtsbepalingen; hun meegaandheid bij het opschorten van de goddelijke erediensten en de grote feesten, en bij het verhinderen of beperken van de toegang der gelovigen tot de kerken; hun haast bij het goedkeuren van algemene boeteplechtigheden, zonder individuele zondebelijdenis, en bij het verbieden van de eerbiedige vorm van het ontvangen van de Heilige Communie, op de knieën en op de tong; hun kwaadwilligheid jegens ijverige priesters die absurde regels omzeilden om de sacramenten toe te dienen; hun ijver om dergelijke maatregelen en de burgerlijke autoriteiten die ze oplegden te verdedigen; en tenslotte hun pogingen om de gelovigen over te halen zich te laten vaccineren, hoewel daar geen naar evenredigheid ernstige redenen voor waren, maakten openbaar en zonneklaar dat deze prelaten het geloof in het bovennatuurlijke vervingen door een onvoorwaardelijk vasthouden aan het "medisch correcte" en pastorale ijver door onderwerping aan de wereld en haar grillen van het moment.

Decadentie clerus

Maar hoe zou men niet kunnen zien dat met deze houding de prelaten door de kieren van de deuren en ramen van gesloten kerken de modernistische 'rook van Satan' laten binnenstromen, die gedurende zovele decennia het binnenste van katholieke milieus heeft vervuild? In deze ontmaskering voor de ogen van allen - zelfs van de meest eenvoudige gelovigen - van het proces van zelfvernietiging van de katholieke Kerk, kan men met bovennatuurlijke ogen de vinger van God onderscheiden. De houding van een groot deel van de hiërarchie heeft er door een goddelijk plan voor gezorgd dat de decadentie van een groot deel van de clerus, waarover Onze Lieve Vrouw weende bij de verschijning van La Salette, aan de ogen van de kleinen kon worden geopenbaard.

Opnieuw kan gezegd worden dat Gods straffen soms komen door de boze plannen van mensen.

Dit is deel 11 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2021 10:07

Doneer