De coronacoup (3) Paniek als versneller

Jacques Attali is een invloedrijk sociaal denker en adviseur van de Franse regering. In zijn ogen is een pandemie de uitgelezen kans om door het aanjagen van angst “een wereldpolitie, wereldvoorraden en dus een wereldtoezicht te implementeren”, de basis “voor een echte wereldregering.” Bron afbeelding: World Economic Forum / Flickr.

De coronacoup (3) Paniek als versneller

THEMA'S:

In 2009, na de H1N1-epidemie, verklaarde de bekende Franse presidentiële adviseur Jacques Attali: "De mensheid evolueert niet noemenswaardig, behalve wanneer zij echt bang is". In commentaar op deze uitspraak wees het Instituut Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO) er al in zijn analyse voor 2020 op dat er geen gegevens waren "die onomstotelijk bevestigen dat dit het plan is dat wordt uitgevoerd", maar dat verschillende factoren hebben bijgedragen tot het zaaien van paniek en het in gang zetten van de ontwikkeling die Attali voor ogen stond. En dat "de internationale en nationale organisaties die belast zijn met de volksgezondheid zich leenden voor de versterking ervan".

Een studie getiteld ‘Impact of the COVID-19 pandemic on mental health: real-time surveillance using Google Trends’, gepubliceerd in het tijdschrift Trauma Psychology van de American Psychological Association (ANA), bevestigde dat er in de eerste veertig dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie afkondigde, in de Verenigde Staten sprake was van "een onmiddellijke toename van bezorgdheid en paniek, gevolgd door het begin van angstsymptomen".

Andere studies vonden dezelfde paniek in houdingen zoals meer geld opnemen, supermarkten leeghalen om dwangmatig te hamsteren, de stad ontvluchten voor het platteland of zelfmedicatie. Sonia Bishop, een docent psychologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley die heeft onderzocht hoe angst de besluitvorming beïnvloedt, zei dat dit duidelijk was tijdens de uitbraak van het coronavirus. Inconsistente berichten van regeringen, de media en volksgezondheidsfunctionarissen voeden de ongerustheid: "We zijn niet gewend om te leven in situaties waarin de kansen snel wisselen," zei ze.

Banner coronacoup

De IPCO heeft al begin 2020 de rol aan de kaak gesteld die de WHO-bulletins spelen in het creëren van dit paniekklimaat. Vandaag zijn er gegevens die aantonen dat sommige nationale politieke autoriteiten vrijwillig meewerken aan de verslechtering ervan. Het meest sprekende geval was het schandaal dat door Die Welt am Sonntag (editie van 07/02/21) aan de kaak werd gesteld, en waaruit de druk bleek die medio maart vorig jaar door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken via de staatssecretaris voor Wetenschappen op een groep wetenschappers werd uitgeoefend, door hen om een "maximale Kollaboration" (maximale samenwerking) te vragen om van hen te verkrijgen wat nu bekend staat als het "paniekdocument", dat als legitimatie diende voor meer restrictieve politieke maatregelen.

In het Verenigd Koninkrijk is het document "Options for increasing uptake of social distancing measures" geanalyseerd door de Emergency Science Advisory Group van de regering tijdens zijn vergadering van 23 maart 2020. In de tekst, die is opgesteld door de subgroep gedragswetenschappen, staat dat "een aanzienlijk aantal mensen zich nog steeds niet persoonlijk genoeg bedreigd voelt", en dat daarom "het niveau van persoonlijke bedreiging dat wordt gevoeld bij degenen die zich wel aan de regels houden, moet worden verhoogd door gebruik te maken van harde emotionele boodschappen".

De suggestie werd in praktijk gebracht en een maand later betreurde prof. Robert Dingwall, lid van de New and Emerging Respiratory Virus Threat Advisory Group (NERVTAG) van de Britse regering, dat "we deze zeer harde boodschap hebben die de bevolking feitelijk doodsangst aanjaagt, door die te doen geloven dat dit een ziekte is die je gaat doden. [...] Het helpt allemaal om dit klimaat van angst te creëren".

Dit is deel 3 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2021 12:42

Doneer