Cultuur onder Vuur doet dringend laatste appel op Eerste Kamer

Cultuur onder Vuur doet dringend laatste appel op Eerste Kamer

THEMA'S:

“Tienduizenden burgers doen een beroep op u om hun grondrechten te beschermen, ze heten niet voor niets grondrechten.” Zwaarbeladen reisde campagneleider Hugo Bos en een vrijwilliger vanmorgen naar Den Haag om de ruim 20.000 petities tegen de wijziging van de pandemiewet aan de Eerste Kamer te overhandigen. Cultuur onder Vuur voorman Bos hoopt samen met de andere aanwezigen dat ‘deze dringende omroep van tienduizenden Nederlanders de Senaat wakker schudt om tegen de dictatoriale uitbreiding van de pandemiewet te stemmen.’

‘De politie blokkeerde eerst de doorgang’

Het was een drukte van belang voor het Eerste Kamer gebouw op het Binnenhof. Naast de Cultuur onder Vuur-voorman Hugo Bos hadden zich vertegenwoordigers van onder meer De Andere Krant, De Biometrische Rekenkamer en Ik en de Burger bij de vergaderzaal van de Senaat verzameld. Toen Bos en een groep anderen de petities naar binnen wilde brengen, werden een aantal van hen aanvankelijk tegengehouden door de politie. Gelukkig was er een Senator die bemiddelde waardoor Cultuur onder Vuur onder toeziend oog van vele belangstellenden de dozen met ondertekende petities naar binnen kon dragen.

Senator: Cultuur onder Vuur-boeken zijn “verplichte lectuur”

Eenmaal binnen werden de petities door 8 senatoren in ontvangst genomen. Een aantal van hen was erg blij met de petities en bedankte ons hartelijk voor onze inzet voor de Nederlandse cultuur. Een van de senatoren gaf aan verheugd te zijn met de brochures die Cultuur onder Vuur uitbrengt en opstuurt over corona, klimaat en islam. Zij vertelde Bos dat binnen haar partij “de Cultuur onder Vuur-boeken tot de verplichte lectuur” behoren.

Lees ook: 10 redenen om protest aan te tekenen tegen de pandemiewet

Een laatste oproep namens de medestanders van Cultuur onder Vuur

Bij het overhandigen van de tienduizenden petities deed campagneleider Bos nog een laatste beroep op de Senaat. “Hierbij willen meer dan 20.000 Nederlanders een dringend beroep op u doen om de pandemiewet, de aanpassing van de WPG, NIET doorgang te laten vinden. Het is uw taak als Eerste Kamer der Staten Generaal, om te waken over de grondrechten van ons Nederlanders. Deze wet maakt het mogelijk om met een ministeriële vingerknip die grondrechten van de burgers uit te schakelen. Ik geef u tien redenen om deze wet NIET aan te nemen.”

1. Fundamentele ondermijning van de democratie

“De aangepaste Wpg stelt de minister in staat om naar eigen inzicht ‘noodbevoegdheid’ op te eisen, zonder goedkeuring van het parlement. Met deze de facto dictatoriale macht kan hij zonder instemming van het parlement een totale lockdown afkondigen, wanneer het noodzakelijk is naar het oordeel van de minister.”

2. Schending van de vrijheid van Nederlandse burgers

“Doordat de minister naar eigen goeddunken een ziekte tot de A1-status kan verheffen, betekent dit dat hij zonder inspraak van het parlement – en daarmee dus ook de burger – vrijheidsinperkingen kan invoeren. Onze Grondwet verbiedt dit echter uitdrukkelijk. De Staten-Generaal moeten altijd het laatste woord hebben als het gaat over de inperking van fundamentele burgerrechten.”

COV WhatsApp-banner

3. Nederland verandert in een surveillancestaat

“Nu behoedt de Grondwet de burger voor de totalitaire neigingen van de regering. De pandemiewet zou deze bescherming wegnemen waardoor de regering, wanneer zij dat zelf nodig acht, toegang heeft tot privé-informatie van Nederlanders.”

4. Inefficiënt gebleken coronamaatregelen verankerd in de wet

“De effectiviteit van veel coronamaatregelen, het anderhalve meter afstand houden, de avondklok, zelfisolatie en mondkapjes, is niet bewezen, sterker nog inmiddels is bewezen dat veel van die maatregelen zeer weinig tot geen effect hebben gehad. Met de nieuwe pandemiewet zouden deze ineffectieve maatregelen desondanks worden verankerd in de wet.”

5. Uw recht op privé-eigendom wordt geschonden

“Als de minister verdenkt dat er zich in uw huis of op uw privéterrein een ziekteverwekker bevindt, is hij nu nog niet bevoegd om zonder onze toestemming maatregelen te treffen. Met de wijziging van de pandemiewet verandert dit. Niet alleen mogen politieagenten en andere ambtenaren op last van de minister ons huis binnengaan, of auto controleren, ze mogen ook monsters nemen voor onderzoek. Dit is een grove schending van onze privacy en privé-eigendom.”

Pandemiewetpetitie bij EK 1

6. Geen prijs is te hoog voor de pandemiewet

“De criteria om te bepalen of een pandemiemaatregel effectief is, is alleen gericht op het behalen van het beoogde ‘doel’ en niet op de prijs die ervoor betaald wordt. Neveneffecten, de maatschappelijke gevolgen en de noodzakelijke vrijheidsinperkingen worden niet meegenomen in de overweging. Alleen de tijd zal leren hoe groot de totale schade is die deze draconische maatregelen hebben aangericht in ons land. En in de toekomst misschien gaan aanrichten.”

7. Medische geheimhoudingsplicht opgeheven

“De Wpg zou artsen verplichten om medische gegevens van hun patiënten met de overheid te delen. Zo kan de regering zaken als uw adresgegevens, vaccinatiestatus (!), beroep en besmettingsbron opvragen aan uw huisarts als er sprake is van een mogelijke ziektebesmetting. Artsen die hier niet aan willen meewerken riskeren een geldboete van 4.500 euro of een celstraf van twee maanden. Het feit dat de regering zomaar de privacywetgeving buitenspel kan zetten bij een zelfverklaard ‘noodgeval’ schept een onheilspellend precedent.”

Lees ook: ‘Pandemiewet wil via ‘gedragssturing’ modelburgers van ons maken’

8. Opnieuw vaccinatiedrang

“De beperkte effectiviteit en de vaak verzwegen of gebagatelliseerde bijwerkingen ten spijt, blijft de regering vaccinatie als het enige redmiddel tegen de pandemie zien. Volgens Het Artsen Collectief is het buitengewoon onverantwoord om opnieuw een vaccinatieprogramma uit te rollen zonder eerst het verband tussen de vaccins en de oversterfte van 2021 en 2022 te onderzoeken.”

9. Zonder pardon in quarantaine

“Onder wetsvoorstel 58r kunnen mensen die vanuit het buitenland naar Nederland reizen verplicht worden om in quarantaine te gaan. De regering krijgt dus met de pandemiewet de draconische bevoegdheid om mensen die ‘geïnfecteerd’ zijn in een soort getto op te sluiten tot ze ‘genezen’ zijn verklaard.”

10. Wpg opent de deur naar een ‘klimaatlockdown’

“Met de pandemiewet wordt de deur open gezet voor inperkende maatregelen voor andere ‘existentiële bedreigingen’. Klimaatideologen zouden maar wát graag Nederlanders allerlei vrijheidsbeperkingen opleggen. Dieselauto’s verbieden, een vleestaks opleggen, bepalen of gewone burgers überhaupt mogen vliegen. Daarom deze dringende oproep om vandaag tegen de Pandemiewet te stemmen.”

Banner coronacoup

‘We blijven strijden voor de vrijheid'

Hugo Bos besluit zijn betoog: “Tienduizenden burgers doen een beroep op u om hun grondrechten te beschermen, ze heten niet voor niets grondrechten. Stem tegen en ga niet de geschiedenis in als Eerste Kamerlid die mede verantwoordelijk is voor de ernstige aantasting van onze democratie en grondrechten van de burgers. Ik dank uw wel.” Ondanks hevig protest van zoveel Nederlanders heeft de Eerste Kamer toch ingestemd met de wijziging van de Wpg. De Cultuur onder Vuur-voorman blijft echter strijdbaar. “Wij zullen niet aflaten om ons in te zetten voor de vrijheid van Nederland, de bescherming van grondrechten en centraal stellen van het algemeen belang.”

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2023 12:59

Doneer