10 redenen om protest aan te tekenen tegen de pandemiewet

10 redenen om protest aan te tekenen tegen de pandemiewet

THEMA'S:

Gesloten winkels, lockdowns, de avondklok en de coronatoegangsbewijzen… voor velen roepen deze woorden nare herinneringen op. Iedereen is blij dat deze discriminerende en arbitraire coronamaatregelen nu eindelijk achter de rug zijn. Helaas dreigt dit een onterechte opluchting te zijn. Er wordt op dit moment namelijk hard aan de weg getimmerd om de pandemiewet – officieel bekend onder de naam Wet publieke gezondheid (Wpg) – aan te passen in Nederland. Artsen, wetenschappers en juristen luiden de noodklok over de vergaande implicaties van deze aanpassing. Hier volgen tien redenen waarom Cultuur onder Vuur alles op alles zet om dit tegen te houden.

1. Fundamentele ondermijning van de democratie

De aangepaste Wpg stelt de minister in staat om naar eigen inzicht ‘noodbevoegdheid’ op te eisen, zonder goedkeuring van het parlement. Met deze de facto dictatoriale macht kan hij zonder instemming van het parlement een totale lockdown afkondigen, wanneer noodzakelijk is naar het oordeel van de minister. D66-minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid verdedigde deze noodbevoegdheid in een Kamerbrief op 16 december 2022 met een beroep op ‘de mogelijke onvoorspelbaarheid van een nieuwe A1-ziekte’. Dit is een radicale schending van het trias politica-principe waar onze democratie op gebaseerd is. Volgens dat principe moet macht altijd gecontroleerd worden door een externe partij. Dit voorkomt een dictatuur.

Banner coronacoup

2. Schending van de vrijheid van Nederlandse burgers

Doordat de minister naar eigen goeddunken een ziekte tot de A1-status kan verheffen, betekent dit dat hij zonder inspraak van het parlement – en daarmee dus ook de burger – vrijheidsinperkingen kan invoeren. Omdat er geen externe partij is waartegenover de minister deze bevoegdheid hoeft te verantwoorden, kan dit ook volstrekt arbitrair gebeuren. Onze Grondwet verbiedt dit echter uitdrukkelijk. De Staten-Generaal moeten namelijk altijd het laatste woord hebben als het gaat over de inperking van fundamentele burgerrechten. Het aannemen van de pandemiewetswijziging is daarom niet alleen een schending van de democratie, maar daardoor ook van de vrijheid van de Nederlandse burgers.

3. Nederland verandert in een surveillancestaat

Door de vernieuwde Wpg verandert de verhouding tussen de burger en de staat ingrijpend. Nu behoedt de Grondwet de burger voor de totalitaire neigingen van de regering. De pandemiewet zou deze bescherming wegnemen waardoor de regering, wanneer zij dat zelf nodig acht, toegang heeft tot privé-informatie van Nederlanders. De Wpg maakt van de staat een overbezorgde moeder die ons als een klein kind wil ‘beschermen’ tegen bedreigingen. Dit is niet alleen heel gevaarlijk, maar het is ook een belediging van de Nederlandse burgers: zij worden niet in staat geacht om hun eigen risico’s in te schatten en hun eigen keuzes te maken.

Lees ook: Nederlandse overheid manipuleerde publieke opinie omtrent corona

4. Inefficiënt gebleken coronamaatregelen verankerd in de wet

Ten tijde van de pandemie werden allerlei coronamaatregelen afgekondigd die volgens de regering besmettingen voorkomen. Denk hierbij aan het anderhalve meter afstand houden, de avondklok, zelfisolatie en het dragen van niet-medische mondkapjes. Kritisch onderzoek naar de effectiviteit van deze maatregelen werd ten tijde van de pandemie niet op prijs gesteld omdat dat het ‘gezag van de experts’ zou ondermijnen. Bovendien was het volgens Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, niet mogelijk – noch wenselijk – om de effectiviteit van de individuele maatregelen te testen. Op 24 februari 2021 toen Van Dissel kritisch ondervraagd werd over de effectiviteit van de avondklok, antwoordde hij dat deze inperking alleen beoordeeld kon worden in het licht van andere maatregelen: “je kunt die twee niet los van elkaar zien.” Inmiddels is gebleken dat veel van die maatregelen zeer weinig tot geen effect hebben gehad. Met de aanpassing van de pandemiewet zouden deze ineffectieve maatregelen desondanks worden verankerd in de wet.

5. Uw recht op privé-eigendom wordt geschonden

Als de minister verdenkt dat er zich in uw huis of op uw privéterrein een ziekteverwekker bevindt, is hij nu nog niet bevoegd om zonder uw toestemming maatregelen te treffen. Met de wijziging van de pandemiewet verandert dit. Niet alleen mogen politieagenten en andere ambtenaren op last van de minister uw huis binnengaan, of uw auto controleren, ze mogen ook monsters nemen voor onderzoek. Hiervoor is uw medeweten en toestemming niet vereist. Dit is een grove schending van uw privacy en privé-eigendom.

COV WhatsApp-banner

6. Geen prijs is te hoog voor de pandemiewet

Een ander probleem is het beperkte toetsingskader van de effectiviteit van de coronamaatregelen. De criteria om te bepalen of een pandemiemaatregel effectief is, is alleen gericht op het behalen van het beoogde ‘doel’ en niet op de prijs die ervoor betaald wordt. Neveneffecten, de maatschappelijke gevolgen en de noodzakelijke vrijheidsinperkingen worden niet meegenomen in de overweging. Dit terwijl inmiddels uit onderzoek – van onder andere vooraanstaand epidemioloog John P. Ioannidis – is gebleken dat de schadelijke ‘neveneffecten’ op de maatschappij en de economie groter zijn gebleken dan ons van tevoren was verteld. Alleen de tijd zal leren hoe groot de totale schade is die deze draconische maatregelen hebben aangericht in ons land. Gezien de beperkte effectiviteit doen deze maatregelen dus veel meer kwaad dan goed. De aanpassing van de Wpg zou ons deze schadelijke coronamaatregelen in de toekomst in extremere mate kunnen opleggen als de minister dat goeddunkt.

7. Medische geheimhoudingsplicht opgeheven

De Wpg zou artsen verplichten om medische gegevens van hun patiënten met de overheid te delen. Volgens journalist Erick Overveen kan de regering zaken als uw adresgegevens, vaccinatiestatus (!), beroep en besmettingsbron opvragen aan uw huisarts als er sprake is van een mogelijke ziektebesmetting. Dit gebeurt uiteraard onder het mom van de ‘volksgezondheid’. Artsen die hier niet aan willen meewerken riskeren een geldboete van 4.500 euro of een celstraf van twee maanden. Het feit dat de regering zomaar de privacywetgeving buitenspel kan zetten bij een zelfverklaard ‘noodgeval’ schept een onheilspellend precedent.

Lees ook: Cultuur onder Vuur plaatst billboards tegen pandemiewet, 'sluipmoordenaar van de vrijheid'

8. Opnieuw vaccinatiedrang

De beperkte effectiviteit en de vaak verzwegen of gebagatelliseerde bijwerkingen ten spijt, blijft de regering vaccinatie als het enige redmiddel tegen de pandemie zien. Het overheidsorgaan dat het vaccinatieprogramma uitrolt, het RIVM, is dezelfde partij die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de effectiviteit ervan. De slager keurt hier dus zijn eigen vlees. Ook Het Artsen Collectief (HAC) is kritisch over de aanpassing van de Wpg. Dit is een vereniging van zo’n 2700 artsen en andere medische professionals die oproepen tot een ander gezondheidsbeleid. Volgens het HAC is het buitengewoon onverantwoord om opnieuw een vaccinatieprogramma uit te rollen zonder eerst het verband tussen de vaccins en de oversterfte van 2021 en 2022 te onderzoeken. Dit verband weigert de regering tot op de dag van vandaag te onderzoeken.

9. Zonder pardon in quarantaine

Onder wetsvoorstel 58r kunnen mensen die vanuit het buitenland naar Nederland reizen verplicht worden om in quarantaine te gaan. Dit zet volgens Overveen ook de deur open voor burgermeesters om besmette mensen – en al hun contacten – ergens verplicht onder te brengen. Hier kan een openbaar gebouw, maar ook bijvoorbeeld een boot voor gebruikt worden. De regering krijgt dus met de pandemiewet de draconische bevoegdheid om mensen die ‘geïnfecteerd’ zijn in een soort getto op te sluiten tot ze ‘genezen’ zijn verklaard. Wie of wat beschermt de recalcitrante burger nog tegen totalitaire machthebbers die geen weerwoord dulden?

Bestel Groen is het nieuwe rood

10. Wpg opent de deur naar een ‘klimaatlockdown’

De absolutistische macht die de minister krijgt door het veranderen van de pandemiewet zet bovendien de deur open voor inperkende maatregelen voor andere ‘existentiële bedreigingen’. Klimaatideologen zouden maar wát graag Nederlanders allerlei vrijheidsbeperkingen opleggen. Dieselauto’s verbieden, een vleestaks opleggen, bepalen of gewone burgers überhaupt mogen vliegen; Rob Jetten droomt ervan. Met andere woorden, de nieuwe Wpg verandert Nederland van een democratie in een dictatuur. De coronapandemie wordt gebruikt als excuus voor deze constitutionele staatsgreep. Daarom moeten alle Nederlanders zich verzetten tegen de wijziging van de Wpg. Teken daarom de petitie aan de Eerste Kamer om deze ministeriële coup weg te stemmen!

Laatst bijgewerkt: 13 mei 2023 10:53

Doneer