Coronacrisis: moskeeën grijpen hun kans met extra gebedsoproepen

Coronacrisis: moskeeën grijpen hun kans met extra gebedsoproepen

THEMA'S:

Niet alleen klimaatactivisten en socialisten gebruiken de coronacrisis om hun doelen door te drukken. Ook moskeeën ruiken hun kans en grijpen die met beide handen aan. Vanuit verschillende plaatsen in Nederland meldden mensen aan Cultuur onder Vuur dat moskeeën aan gemeenten toestemming gevraagd én gekregen hebben om hun gebedsoproepen versterkt te mogen uitzenden.

Al jaren bezig met vergunningen

Officieel is deze gebedsoproep alleen bedoeld om moslims ‘een gevoel van verbondenheid te geven tijdens de coronacrisis’, maar gezien het feit dat veel moskeeën al jarenlang bezig zijn vergunningen te krijgen voor versterkte gebedsoproepen, lijkt het onwaarschijnlijk dat moslims dit verworven recht zomaar weer zullen afstaan als de beperkende maatregelen voorbij zijn.

Vele gemeenten

Het zou om tenminste veertig moskeeën gaan in Nederland. In meerdere Noord-Hollandse gemeenten, met name Haarlem, Hilversum, Zaandam en Alkmaar, is de versterkte gebedsoproep elke vrijdagmiddag te horen. In Almere zijn maar liefst drie moskeeën overgegaan tot de wekelijkse gebedsoproep – een door VVD en PVV aangevraagd spoeddebat kon daar niets aan veranderen. In de Utrechtse wijk Zuilen maakt een moskee het helemaal bont: daar schalt maar liefst tweemaal per dag het Allahu Akbar over de daken. En dat met instemming van de gemeente.

Oproep tot onderwerping aan islam

Moslims zeggen sussend: “Het is alleen maar onze geloofsbelijdenis.” Maar voor de Nederlandse burgers in deze wijken klinken de onbegrijpelijke leuzen als een strijdkreet, als een oproep tot onderwerping aan de islamitische heerschappij. Het is dus geen wonder dat ze hiertegen protesteren. Uit brieven die huis-aan-huis verspreid worden blijkt dat de moskeebestuurders al bedacht zijn op tegenstanders. Er staat namelijk in dat men zich kan voorstellen dat het ‘even wennen zal zijn’. Daarmee ook de suggestie wekkend dat protesten toch niet helpen en men zich er maar gewoon bij neer moet leggen.

"Elke vrijdag doen"

In Nieuwegein, waar nu ook elke vrijdagmiddag de Arabische oproep tot gebed klinkt, geeft CDA-wethouder Jan Kuiper alle ruimte aan een oneindige voortzetting van deze praktijk. Hij zegt: “Het liefst zou ik willen dat deze buurt zegt: ja, laten we het elke vrijdag doen.” Het vermoeden rijst dat deze wethouder zelf niet in de buurt van de bewuste moskee woont.

Volg COV op Telegram

Gebeier van klokken is wezenlijk anders

Linkse media kiezen uiteraard de kant van de moskeeën en zeggen hypocriet dat het niet anders is dan het geluid van kerkklokken. Maar het muzikale gebeier van klokken dat al eeuwen over de Nederlandse steden en dorpen klinkt, is iets heel anders dan een onverstaanbare Arabische geloofsbelijdenis die wezensvreemd is aan onze cultuur. Bovendien een geloofsbelijdenis die bij het ontstaan van de islam zo geformuleerd is om de christelijke dogma's van de Drie-eenheid en Christus' goddelijke natuur te ontkennen. "God is de grootste" en "Er is geen godheid dan God" zijn anti-trinitaire geloofsbelijdenissen. Ze zijn polemisch-agressief, in tegenstelling tot de kerkklokken die ons verwelkomen als we naar de kerk gaan.

Islamitisch imperialisme

Wat dit is, is niets minder dan een manifestatie van islamitisch imperialisme. Stukje bij beetje wordt onze publieke ruimte gekolonialiseerd en worden onze wijken en steden islamitisch. In islamitische wijken worden eerst drankwinkels en gewone slagers verwijderd en vervangen door theehuizen en halal-slachters. Daarna prent de luide gebedsoproep iedereen in de omgeving in dat ze zich aan Allah moeten onderwerpen. De laatste stap is de invoering van de sharia, de islamitische wetgeving. Wie dan weigert om zich te onderwerpen, kan rekenen op stigmatisering, extra belastingen en zelfs lijfstraffen. Zo bezien doen Nederlandse gemeenten er goed aan de islamitische gebedsoproepen niet toe te staan. Laten we geen duimbreed toegeven aan het islamitisch imperialisme.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:31

Doneer