Coronabeleid dient allerlei belangen, maar niet het algemeen welzijn

Coronabeleid dient allerlei belangen, maar niet het algemeen welzijn

THEMA'S:

Het kabinet werd op 10 januari weer eens in het Catshuis ingelicht over de stand van zaken omtrent corona. Daarbij werd door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid een rapport vol alarmerende grafieken met steil oplopende lijntjes getoond. De nieuwe Britse variant van het coronavirus zou in het zwartste scenario tot wel 170.000 besmettingen per dag kunnen leiden. De schrik voor deze Britse variant zat er bij het kabinet klaarblijkelijk goed in, want de lockdown werd verlengd en er werd een avondklok ingesteld, een ongekend zware maatregel. Maar nu blijkt dat dit doemscenario gebaseerd is op een grove rekenfout. Het aantal besmettingen nam juist flink af.

Pijnlijke fout

Journalisten van de Volkskrant ontdekten de blunder. De fout zat hem erin dat in het doorrekenen met het Britse reproductiegetal (dat laat zien hoe snel een virus zich verspreidt) ervan uit gegaan werd dat alle toenmalige besmettingen reeds de Britse variant betroffen, terwijl dit in werkelijkheid slechts hoogstens 5% was. Een pijnlijke fout, die nog erger werd toen uitkwam dat de ambtenaren die het rapport presenteerden deze grafiek zelf hadden geproduceerd. Op het rapport stond dat de berekeningen gedaan waren door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), maar dit werd bij navraag door de Volkskrant door het LCPS ontkend. “Dit is niet onze presentatie,” aldus een woordvoerder.

Hapsnap-beleid

Een bizarre kwestie. Ambtenaren van een ministerie produceren op eigen houtje een rapport dat niet doorgerekend is door het RIVM, maar waarop mede hoogstwaarschijnlijk zeer ingrijpend beleid gebaseerd wordt. Is er sprake van kwade opzet of van een vergissing? We weten het niet. Wat we wel weten is dat er sinds het uitbreken van de coronacrisis al sprake is van hapsnap-beleid, ad hoc-besluiten, doemscenario’s die niet uitkomen, dubieuze getallen die snel weer in de vergetelheid verdwijnen, en niet nagekomen beloften.

Nederland koploper

Weet u nog, de eerste ‘intelligente’ lockdown? Destijds zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Cares, dat als er minder dan 700 coronapatiënten op de IC’s lagen de strenge maatregelen wel weer opgeheven konden worden. Maar sinds november vorig jaar is het aantal coronapatiënten op de IC’s niet hoger geweest dan 700 (op het moment van schrijven zijn het er 546), en toch zijn de maatregelen alleen maar strenger geworden. Op dit moment is Nederland in Europa zelfs koploper – nergens worden zulke strenge maatregelen genomen als hier, aldus de Oxford Stringency Index (grafiek hieronder).

Bron: Our World in Data

Bereidwilligheid burgers

In de veel-bestelde brochure De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – versterkt door massahysterie en steun van het Vaticaan’ van april vorig jaar, werd door Cultuur onder Vuur al gewezen op allerlei profiteurs van de crisis die angst onder de bevolking aanwakkeren om hun eigen agenda door te drukken. Er wordt gegoocheld met cijfers en doemscenario’s worden geschetst, om zo maximale bereidwilligheid van burgers te verkrijgen voor verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen. Die strategie werkt al jaren met de klimaatideologie en nu dus ook met de coronacrisis.

Dramatische scenario’s

Een complottheorie? Zeker niet. Eerder deze maand onthulde het dagblad die Welt dat het Duitse ministerie van Binnenlandse zaken vorig jaar gezondheidswetenschappers onder druk had gezet om de gevaren van corona aan te dikken. Daarmee wilde het ministerie onder de bevolking draagvlak creëren voor een streng coronabeleid. Uit gelekte e-mails bleek dat wetenschappers zelf actief meewerkten met het ministerie en sommige wetenschappelijke instituten stelden op eigen initiatief voor om de meest dramatische scenario’s te presenteren. (Denk daaraan als iemand u verzekert dat het coronabeleid gebaseerd is op objectieve wetenschap!)

Lees ook: Hoe links vrijheid in tirannie veranderde

Kwade opzet

Is er in Nederland ook sprake van kwade opzet? Columnist Leon de Winter denkt van niet. Hij schreef deze week in zijn column in De Telegraaf dat onze politici uit gebrek aan kennis en uit angst aansprakelijk te worden gesteld voor hoge sterftecijfers, geen tegengas durven geven aan het kleine clubje virologen dat nu trots als een pauw het land regeert. In dat geval is er hoogstens sprake van incompetente en impotente politici, niet van kwaadaardigheid van Rutte, De Jonge en consorten. Dat het kabinet zelf de rekenfout niet lijkt te hebben doorgehad, duidt inderdaad op een gebrek aan beoordelingsvermogen.

Politieke druk

Maar die conclusie, van incompetente in plaats van doortrapte politici, bevredigt niet. Deze week stapten twee topeconomen op uit Herstel.nl, een initiatief van wetenschappers en zakenmensen om de lockdowns op te heffen. Dat gebeurde volgens voorzitter Robin Fransman onder politieke druk: “Ze waren door politieke figuren benaderd. Herstel-NL moest de campagne stilleggen tot na de verkiezingen, anders zouden er weleens ‘politieke ongelukken’ kunnen ontstaan”. Wie deze ‘politieke figuren’ waren, willen de economen niet onthullen, maar de druk is zo groot dat ze zich gedwongen voelen onmiddellijk op te stappen. Dat suggereert dat de dreiging afkomstig is uit de hoogste Haagse echelons.

Vals spel

Het zou een bewijs zijn dat de politieke top in Den Haag niet slechts incompetent is, maar zelf vals spel speelt. Ook de kwestie van het valse rapport van het ministerie van Volksgezondheid wijst op een dubbele agenda. Het gebruik van de globalistische term Build Back Better’(zie ons vorige artikel over talismanwoorden!) door ministerpresident Rutte is eveneens een indicatie dat het Nederlandse beleid niet op zichzelf staat maar deel is van een globale strategie. De coronacrisis wordt gebruikt om talloze landen in allerlei opzichten doelbewust om te vormen. Het wordt steeds beter zichtbaar dat er in dat plan geen plaats is voor het algemeen welzijn van het Nederlandse volk.

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2021 09:11

Doneer