Roelof Bisschop (SGP) over schoolboekenrapport 'linkse indoctrinatie in het onderwijs'

Roelof Bisschop (SGP) ontving het schoolboekenrapport over linkse indoctrinatie in het onderwijs uit handen van Hugo Bos, campagneleider van Cultuur onder Vuur. Bestel het rapport hier: https://cultuurondervuur.nl/be...