Paul Frentrop (FvD) over schoolboekenrapport 'linkse indoctrinatie in het onderwijs'

Paul Frentrop (FvD) ontving het schoolboekenrapport over linkse indoctrinatie in het onderwijs uit handen van Hugo Bos, campagneleider van Cultuur onder Vuur. Bestel het rapport hier: https://cultuurondervuur.nl/be...