Zelfs onze friet moet wijken voor stikstofregels

Een betaalbaar frietje is geen vanzelfsprekendheid meer door de stikstofregels. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Popo le Chien.

Zelfs onze friet moet wijken voor stikstofregels

THEMA'S:

Dat Den Haag de boeren in het verdomhoekje zet, is zo klaar als een klontje. Maar ook burgers gaan de stikstofregels voelen. En wel in de frietzak. Door nieuwe regels moeten de boeren hun aardappelen te vroeg uit de grond halen. Daardoor wordt de friet duurder en slapper. En dat is niet de boer zijn schuld, want hij wordt gedwongen te gehoorzamen aan de regels die worden gesteld op de aardappeloogst. De milieuregels maken de dienst uit, niet meer de zelfstandigheid van de boer.

Nieuwe regels aardappelsector

In het kader van de geclaimde stikstof- ‘crisis’ zijn er vanaf 1 januari 2023 nieuwe regels geldig geworden voor vele verschillende landbouwsectoren, waaronder dus die van de aardappelsector. De akkerbouwers zullen vanaf dit jaar de aardappelen moeten oogsten voor 1 oktober. Dat is mogelijk gemaakt door het feit dat aardappelen niet zijn opgenomen als ‘winterteelt’ in het actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025, maar als ‘vanggewassen’, wat dus inhoudt dat aardappelen niet zijn uitgezonderd van de regels van deze richtlijn. Doordat de aardappelen in zand of lössgrond groeien, zou een latere oogst ‘schadelijker’ zijn voor het milieu, omdat de betreffende grond moeilijker stikstof zou vasthouden, waardoor stikstof sneller in het grondwater beland. Dat zou de waterkwaliteit doen afnemen.

Lees ook: ‘De stikstoffuik’ fileert de pseudo-stikstofcrisis

Slappe friet, en duurder bovendien

Als gevolg van de nieuwe stikstofregels zullen aardappelen dus eerder moeten worden geoogst, hetgeen compleet ingaat tegen de natuur van de aardappel, dan ook de kwaliteit ervan, en de zelfstandigheid en kennis van de boer met betrekking tot de oogst. Feit is namelijk dat aardappelen worden geplant in april en mei, en pas worden geoogst in november, soms december. Op 1 oktober is slechts 15% van de aardappelen geoogst, aldus akkerbouwer Pieter Evenhuis in een interview met EenVandaag. Het vroegtijdig oogsten van aardappels resulteert in het minder groot groeien van de aardappels, en tegelijkertijd ook in afname van kwaliteit en kracht. Frieten zouden dus slapper worden, en duurder, want het kost meer aardappelen om dezelfde portie friet te maken. Iedereen verliest dus, en de boer misschien wel dubbel: hij mag niet oogsten na 1 oktober, en zal het moeten doen met minder omzet, want niemand zit te wachten op een slappe portie friet dat ook nog eens meer zal gaan kosten.

Klein uitstapje: landbouw tijdens Sovjet-Unie

Dit is niet voor het eerst dat de boeren zo gepest en gestigmatiseerd worden, of dat hun zelfstandigheid aan de kant wordt gezet voor een model dat aansluit bij een socialistische ideologie. De communistische Sovjet-Unie onder Stalin bracht ook vernietiging van de zelfstandigheid van de boer. Daar was tussen de jaren 1920 en 1930 sprake van collectivisatie van landbouw; inhoudende dat de bestaande zelfstandige boeren werden ondergebracht in collectieve staatsboerderijen. De sovchozen (staatsboerderijen) en de kolchozen (gemeenschappelijke boerderijen) ontstonden. Deze collectivisatie betekenende vernietiging van eeuwenoude levenswijzen en ontnamen, zoals eerder gezegd, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor het beheer van het land van de boer alsook de opbrengsten daarvan. Vele zelfstandige boeren werden onderdrukt en gediscrediteerd en werden koelakken (scheldwoord voor de zelfstandige boer, gebruikt door de bolsjewieken) genoemd.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Groen wensdenken botst op realiteit

Bij dit onderwerp is het toch noodzakelijk en mooi om een citaat van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) te plaatsen: “Nederland en aardappelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zit in onze smaak, onze harten en onze cultuur. Iedereen kent de bekende aardappelproducten als frites, rosti’s of krieltjes. Sterker nog: wereldwijd associëren consumenten ons land met aardappelen.” Nederlandse aardappelen genieten faam over de hele wereld. Maar niet in Den Haag, zo lijkt het. Als de wensen van de groene planeconomie botsen met de werkelijkheid van goede aardappelteelt, moet de realiteit maar plaats maken. De modellen van stikstof regeren het land, want "luister naar de experts!", maar de landbouw-experts, de boeren, zij delven wederom het onderspit.

Laatst bijgewerkt: 2 mei 2023 15:33

Doneer