Zelfislamisering: ‘Paasontbijt geschrapt onder druk van moslimouders’

Het paasontbijt op school is een mooie gelegenheid islamitische leerlingen iets over het christendom bij te brengen. (Foto: Pixabay)

Zelfislamisering: ‘Paasontbijt geschrapt onder druk van moslimouders’

THEMA'S:

Een nieuwe lente en … hetzelfde geluid. Dit jaar bijt een Vlaamse school het spits af.

Paasontbijt onverwacht afgelast

Belgische media melden onrust, een 'ramadanrelletje', onder de ouders van basisschool De Notelaar in Wijnegem bij Antwerpen, omdat daar een paasontbijt voor hun kinderen onverwachts is afgelast.

Verloochenen van eigen beschaving

Tot woede van deze Vlaamse ouders en grootouders zou dit gebeurd zijn onder druk van de ouders van moslimkinderen. Maar de Gazet van Antwerpen meldt dat de directie dit weer ontkent. Die zou geheel op eigen kracht “tot het inzicht zijn gekomen dat samen ontbijten niet de meest aangewezen ‘verbindende’ activiteit is". Dit komt neer op het verloochenen van de eigen christelijke beschaving waaraan het juist zo belangrijk is dat moslimkinderen zich leren aan te passen en in te integreren

COV WhatsApp-banner

Mohammed was krijgsheer

Het Paasfeest is het grootste christelijke feest, belangrijker dan Kerstmis. Het gedenkt de opstanding uit de dood van Jezus Christus, die aan de wereld als Gods Zoon een nieuwe boodschap van hoop en liefde heeft gebracht. Die boodschap staat haaks op die van de islam. De ‘profeet’ Mohammed was immers een krijgsheer, die slaven hield, aan veelwijverij deed en wiens wreedheid, zoals de eigen islamitische tradities duidelijk maken, geen grenzen kende. Kortom: een dubieuze voorbeeldfiguur. Lees hiervoor Islam en de zelfmoord van het Westen, het boek dat Cultuur onder Vuur over de islam heeft uitgebracht:

Koran biedt verwrongen beeld van Jezus

De vraag is in hoeverre de aanpassing van scholen zoals die in Wijnegem echt onder druk door moslims tot stand is gekomen en in hoeverre het niet gewoon een vorm van spontane zelfislamisering is: het anticiperen op vermeende islamitische gevoeligheden. Waarom moslimkinderen niet vrolijk laten meedoen met het Paasontbijt? Het is een mooie gelegenheid hun wat over Jezus Christus te vertellen, van wie de Koran slechts een verwrongen en onhistorisch beeld overlevert. Dat is een veel betere vorm van tegemoetkoming dan je eigen identiteit tegenover anderen verloochenen.

Laatst bijgewerkt: 30 maart 2023 14:51

Doneer