Windturbines lekken levensgevaarlijk broeikasgas SF6

Windturbines lekken het gevaarlijke broeikasgas SF6 ongecontroleerd in de atmosfeer. (Foto: public domain)

Windturbines lekken levensgevaarlijk broeikasgas SF6

THEMA'S:

Duitsland heeft ontdekt dat zijn atmosfeer veel meer van het zeer gevaarlijke gas zwavelhexafluoride (SF6) bevat dan andere landen. Volgens het IPCC van de VN is dit het sterkste broeikasgas dat bekend is, maar liefst 26.087 zo sterk als CO2.

SF6 zit nog altijd in windmolens

Dat komt doordat Duitsland de meeste windturbines heeft. Terwijl het gas al uit veel industriële toepassingen is verwijderd, staan fabrikanten van windturbines erop om het te blijven gebruiken, aldus het wetenschappelijke tijdschrift Trends of the Future.

Alleen voor gesloten systemen

Het IPCC stelt dat het 3200 jaar duurt voordat het gas in de atmosfeer is afgebroken en zijn broeikaswerking verliest. Zwavelhexafluoride mag volgens een vrijwillige afspraak onder producenten alleen worden gebruikt als het in gesloten systemen wordt gebracht en vervolgens wordt gerecycleerd of geneutraliseerd.

COV WhatsApp-banner

Broeikasgas wordt stilzwijgend toegepast

Blijkbaar gebeurt dit niet altijd, want in Europa zit 50 procent meer zwavelhexafluoride in de lucht dan vanuit de bekende toepassingen verklaarbaar is. Blijkbaar wordt het vaak stilzwijgend toegepast. SF6 wordt door fabrikanten van windturbines gebruikt om schakelapparatuur te isoleren. Er bestaan technische alternatieven voor, maar die worden nauwelijks gebruikt.

SF6 levensgevaarlijk voor mens

Intussen blijven windturbines het gevaarlijke broeikasgas ongecontroleerd lekken in de atmosfeer. Los van de vraag in hoeverre het broeikaseffect een reële bedreiging vormt en klimaatverandering beïnvloedt, is SF6 zeer gevaarlijk voor de mens omdat het de uitademing van kooldioxide belemmert. Wie zwavelhexafluoride inademt, riskeert ademhalingsstilstand.

Laatst bijgewerkt: 2 juni 2023 14:03

Doneer