Wat zegt de christelijke traditie nu echt over immigratie?

Wat zegt de christelijke traditie nu echt over immigratie?

THEMA'S:

Linkse mensen denken dat het christendom verplicht tot het opvangen van grote aantallen migranten. Ze verketteren daarom graag christenen die zich verzetten tegen de komst van Afghaanse immigranten in dorpen als Harskamp. Maar is de christelijke traditie wel pro-migratie?

Barmhartige Samaritaan

Als voorbeeld halen linkse mensen, ongeacht of ze nu seculier zijn of zich christelijk achten, graag de barmhartige Samaritaan aan. Die hielp immers de overvallen en zwaargewonde Leviet, die een vreemdeling voor hem was.

Geen verblijfsvergunning

Jezus Christus spreekt over de barmhartige Samaritaan om duidelijk te maken dat wij alle mensen moeten liefhebben. Maar Hij zegt niet dat we een permanente verblijfsvergunning moeten geven. De Samaritaan van Zijn gelijkenis brengt de overvallen man niet naar zijn thuisland Samaria, maar naar een herberg.

Niet politiek maar verlossing

Sint-Augustinus leert dat de Leviet uit de parabel voor het Oudtestamentisch priesterschap staat, dat geen heil meer bood. De Samaritaan is Christus. De herberg is de Kerk. De herbergier... Zo kunnen we nog even door. De parabel gaat over transcendente verlossing, niet over immanente politiek.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Strenge eisen aan vreemdelingen

Het Evangelie van Christus verplicht ons niet tot het opnemen van grote aantallen migranten. De rest van de Heilige Schrift ook niet. Het Oude Testament draagt ons op goed te zorgen voor vreemdelingen in ons midden, maar stelt zeer strenge eisen als zij willen toetreden tot het volk Israël.

Voorkeur voor christelijke migranten

Ook de brieven van het Nieuwe Testament laten zich niet voor het karretje spannen van massa-immigratie. Sint-Paulus zegt bijvoorbeeld: "Welnu dan, zolang we nog tijd hebben, laat ons wèl doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs." (Galaten 6:10) Daaruit volgt eerder een voorkeursbeleid voor christelijke migranten boven islamitische, dan het openen van de grenzen voor iedereen.

Lees ook: Waarom George Soros het op de christelijke cultuur heeft gemunt

Sint-Thomas van Aquino

De Traditie bouwt voort op het Oude en Nieuwe Testament. Het past de principes uit de Heilige Schrift toe op de samenleving. Sint-Thomas van Aquino doet dit ook op het thema van immigratie. Sint-Thomas stelt dat politiek het belang van heel de samenleving moet behartigen. Dit kan alleen als er eenheid is. Als verschillende gemeenschappen los van elkaar leven, jaagt iedereen zijn eigen groepsbelang na. De samenleving wordt zo los zand, of nog erger een kruitvat.

Echte integratie

Sint-Thomas zegt dat je goed moet zijn voor vreemdelingen, maar dat je niet te snel staatsburgerschap hoeft te geven. Natuurlijk zal iemand met een achtergrond die lijkt op de onze, gemakkelijker in de samenleving worden opgenomen. Maar de integratie van mensen uit een ander werelddeel kost zeker twee of drie generaties. Echte integratie is bovendien alleen mogelijk als er af en toe een paar mensen bijkomen en niet in één keer een hele volksverhuizing plaatsvindt.

Lees ook: Wat zegt Sint-Thomas van Aquino, middeleeuws theoloog, over immigratie?

Aanslagen plegen

Het is juist onchristelijk om voor open grenzen te zijn. Een klein maar levensgevaarlijk deel van de migranten wil terroristische aanslagen plegen in Nederland. Hen binnenlaten is liefdeloos voor Nederlanders die zo in gevaar komen. Overigens is een groot deel van de migranten niet weerloos slachtoffer zoals de overvallen man die geholpen werd door de barmhartige Samaritaan. De meeste migranten komen om geld te verdienen. En geldzucht, zo zegt de Bijbel, is de wortel van alle kwaad. (1 Timothëus 6:10)

Islam en de zelfmoord van het Westen

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 14:54

Doneer