Topambtenaren duwen Nederland vooruit over de Groene snelweg naar 2030

Topambtenaren duwen Nederland vooruit over de Groene snelweg naar 2030

THEMA'S:

Een groep ambtenaren deed onderzoek naar de mogelijkheden in Nederland om de nieuwe, scherpere klimaatdoelen van de EU te behalen. En kwam met een plan dat het nieuwe kabinet alleen nog maar hoeft uit te rollen. Kritiek op het hele klimaatbeleid is uiteraard niet aan de orde. Iedereen moet mee doen. Het hele proces wordt bewust buiten het democratische proces gehouden. En daar werkt de politiek aan mee.

Bestemming Parijs

Het onderzoeksrapport van studiegroep ‘Bestemming Parijs’ is klaar. Deze studiegroep werd vorig jaar ingesteld om studie te doen naar verdere aanscherping van klimaatmaatregelen in Nederland. Dit indien het Europese besluit om de vermindering van de CO2-uitstoot in 2030 te verhogen naar 55% doorgang zou vinden. (Dat besluit werd, uiteraard, december jongstleden aldus genomen.) Het betreft een onderzoek, niet van de politiek, maar van een clubje topambtenaren. Omdat het einde van de huidige kabinetsperiode nadert, wordt het voorstel ingediend als hulpmiddel voor de nieuwe coalitie. Er is zelfs een afvinklijst van maatregelen die het nieuwe kabinet kan gebruiken om het nieuwe klimaatbeleid vorm te geven.

Maatschappelijke acceptatie

Volgens het rapport is werken aan maatschappelijke acceptatie van de nieuwe klimaatdoelen en de bijbehorende lasten een voorwaarde voor de succesvolle klimaattransitie. Vreemd genoeg zijn er bij de totstandkoming van het rapport echter geen organisaties uit de hele maatschappelijke breedte geraadpleegd. Volgens De Telegraaf zijn er alleen maar milieuclubs uitgenodigd om hun visie te geven. Een van de aanbevelingen betreft rekeningrijden en afschaffing van auto’s op fossiele brandstoffen. Daar hebben milieuclubs van alles over te zeggen, maar de ANWB nog veel meer. Waarom is die niet gevraagd? Als maatschappelijke acceptatie zo belangrijk is, moet je beginnen bij de mensen die de maatregelen direct zullen gaan voelen, zoals automobilisten.

Lees ook: Windturbines bederven het Hollandse landschap

Harmonie

Het rapport schetst de contouren van de uitwerkingen van het klimaatbeleid in 2050. Tegen die tijd ‘werken de land- en tuinbouwsectoren in harmonie met de natuur’, en ‘bestaat het dieet van Nederlanders uit minder dierlijk eiwit en meer plantaardig eiwit’. Een droom voor natuurromantici en veganisten. Een onontkoombare conclusie is dat de veestapels in 2050 veel kleiner zullen moeten zijn dan nu, om de beoogde uitstoot-neutraliteit te behalen. Nederland is nu nog de tweede landbouwexporteur ter wereld (in absolute getallen!). Dat dit beleid enorme gevolgen zal hebben voor onze economie is een understatement.

Gedragsverandering

In alle scenario’s die het rapport schetst om de klimaatdoelen te realiseren is sprake van forse toename van de lasten van burgers en grote bedrijven. Het gaat om tientallen miljarden. Ook hier valt de term maatschappelijke acceptatie. De burger moet zich ervan bewust worden dat hij zal gaan betalen en hij moet hiermee instemmen. Voor de omwenteling naar een klimaatneutrale samenleving, is sowieso gedragsverandering nodig. Daarom doet het rapport aanbevelingen voor o.a. een vleestaks en extra vliegticketbelasting. Om bedrijven over de streep te trekken wordt letterlijk gesproken over ‘stok’ (extra belastingen) en ‘wortel’ (extra subsidie). Hoe dan ook: de burger betaalt, want grote bedrijven rekenen extra kosten gewoon door in hun prijzen.

Uitkomst onzeker

Nu hoeft overheid gestimuleerde gedragsverandering op zichzelf niet verkeerd te zijn. Zebrapaden en verkeersdrempels hebben ook tot doel het gedrag van mensen te beïnvloeden. Maar daar geldt dat iedereen erbij gebaat is dat we ons aan de regels houden. In dit geval gaat het om een klimaatideologie die volledig losgezongen is van de werkelijkheid. Voor het doel van klimaatneutraliteit in 2050 moet alles wijken: de economie, de vrijheid van burgers, het recht op privé-eigendom, de maatschappij zélf. Terwijl de uitkomst nog maar hoogst onzeker is. Niemand weet immers of hiermee de temperatuur op aarde werkelijk minder hard zal stijgen.

Burger buitenspel

Hoe deze maatregelen het politieke proces doorgeduwd worden is erg sluw. De politiek doet een voorzetje, namelijk de oprichting van een studiegroep van ambtenaren; de ambtenarij komt met een lijst aanbevelingen, waarna de nieuwe regering straks met het rapport kan wapperen en zeggen: het plan ligt er al, we hoeven het alleen nog maar uit te voeren. Zonder dus ooit via bijvoorbeeld een referendum aan de Nederlandse burger te vragen wat hij ervan vindt dat zijn biefstukje straks drie keer zo duur wordt. Zo wordt de burger buitenspel gezet, in een spel waarbij de ambtenarij het beleid van het nieuwe kabinet stuurt.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Nieuwe lockdown

Ook sluw is hoe de klimaattransitie als noodzakelijk en onherroepelijk voorgesteld wordt, alsof protesteren al geen enkele zin meer heeft. Dat is een bewuste tactiek om kritiek op voorhand al uit te sluiten. De huidige coronacrisis wordt aangegrepen om klimaatvoorstellen te doen die een jaar geleden nog ondenkbaar waren. Als mensen voor een griepvirus in lockdown moeten, zullen ze dat voor de dreigende klimaatramp zéker moeten, aldus de gretige klimaatideologen. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende vorig jaar voor dat een nieuwe lockdown noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Verplicht thuis blijven voor het klimaat!

Build Back Better

Kunt u zich voorstellen dat u volgend jaar in oktober niet meer met de auto mag omdat u het maximum aantal kilometers aan stikstof al verreden heeft? Een dergelijke maatregel is echt niet meer ondenkbaar. De overheid verstevigt zijn wurggreep op de Nederlandse burger, pakt zijn vrijheid en zijn privé-bezit af, en dwingt hem in de pas te lopen op weg naar de globalistische nieuwe wereld zoals die uiteengezet wordt in Agenda 2030 van de VN. Dit is niet meer een kwestie van politiek links tegen rechts. Premier Mark Rutte van de oorspronkelijk rechtse VVD is helemaal vóór de Grote Reset. En hij wil dat u dat u meedoet, goedschiks of kwaadschiks. De aanzet om studie te doen naar aanscherping van de klimaatmaatregelen kwam overigens van twee partijen: D66 en ChristenUnie. Onthoudt dat, als u in maart gaat stemmen.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:42

Doneer