Teken voor een cordon sanitaire rond DENK!

Teken voor een cordon sanitaire rond DENK!

In één klap breekt DENK in de Nederlandse gemeentepolitiek door.

  • In dertien gemeenten zet de Turks-islamitische partij zich op de kaart.
  • In Schiedam is het meteen de tweede partij. 11,5 procent van de stemmen!
  • DENK-leider Kuzu geurt met zijn overwinning… op de Turkse televisie. Als Nederlands parlementariër roept hij daar alle ‘Neder-Turken’ op kleur te bekennen. Voor Erdogan!
  • Kuzu neemt nu een time-out als fractievoorzitter om zich te concentreren op de opbouw van zijn partij, zodat de tentakels van DENK verder doordringen in Nederland.

Dit is zeer bedreigend. De politieke islam krijgt een steeds dikkere vinger in onze Hollandse pap.

Een halve eeuw van multiculturalisme en ondermijning van de Nederlandse soevereiniteit wordt voelbaar. Hoe lang blijven u en ik nog baas in eigen huis?

We moeten dit stoppen nu het nog kan. Islamieten moeten zich aan Nederland aanpassen in plaats van andersom.

Teken daarom vandaag nog onze petitie aan de fractieleiders van de dertien ‘DENK’-gemeenten. Vraag hun om NIET met DENK in zee te gaan.


Aan de fractieleiders in de gemeenteraden van Amsterdam , Rotterdam , Utrecht, Schiedam,

Zaanstad, Arnhem, Eindhoven, Deventer, Amersfoort, Lelystad, Enschede, Veenendaal en

Roermond.

Geachte dames en heren,

Bij de laatste verkiezingen heeft de partij DENK ook in uw gemeente een of meer zetels verworven. Dat is een historische doorbraak van islamitisch geörienteerde politiek in de Nederlandse gemeenten.

Wellicht is het beter van een dijkdoorbraak te spreken, met alle alarm die aan dat begrip verbonden is. Islamitisch politiek zal immers, om de beeldspraak voort te zetten, niet met zich laten polderen. Men zal dit hooguit tijdelijk doen, als een strategie om het islamitische bruggenhoofd in de Nederlandse gemeentepolitiek verder uit te bouwen.

De islam is immers een godsdienst met een welomschreven en onwrikbare maatschappijvisie, die men verplicht is hoe dan ook door te zetten. Deze visie staat beter bekend als de sharia, de islamitische wet. Op tal van punt staat die haaks op de traditionele Nederlandse waarden en cultuur.

In het geval van DENK komen daar de nauwe banden bij met de islamistische AK-partij van de dictatoriale president Erdogan. Dat betekent dat hij zich voortaan via DENK in uw gemeentepolitiek kan mengen.

Ter bescherming van het Nederlandse democratische bestel en onze rechtstaat verzoek ik u met klem rond de partij DENK een cordon sanitaire in acht te nemen en deze partij uit te sluiten van eventuele coalitieonderhandelingen.

Hoogachtend,

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Het ongehinderd oprukken van de islam is slechts mogelijk geweest dankzij een permanente vrijgeleide van de elite. Decennialang demoniseerde die elke kritiek als ‘racisme’.

Links heeft zich hiermee in de voet geschoten, want “veel voormalige PvdA-bolwerken zijn nu DENK-bolwerken geworden”, zegt electoraal geograaf Josse de Voogd van de Universiteit Tilburg.

Commentator Afshin Ellian slaat alarm in Elsevier onder de kop: “DENK is vijfde colonne van de Erdo-staat”.

Inderdaad: vanaf nu reikt de lange arm van Ankara tot bij ons in de straat.

Dit accepteren wij niet. Help ons hiertegen in het geweer te komen door de petitie te tekenen. We moeten de Nederlandse politiek wakker schudden.

Kijk naar onze zuiderburen: in België komt een partij op die zich kort en duidelijk ‘Islam’ noemt. Zij ijvert onomwonden voor invoering van de sharia, de islamitische wet.

Mannen en vrouwen worden in het publieke leven gescheiden, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. De partij wil een “100% islamitische staat”.

Laten we ook Nida in Rotterdam niet vergeten. Deze moslimpartij sloot een verbond met Groenlinks, SP en PvdA.

Zij waren graag bereid de islamieten in het zadel te helpen. Tegen ‘rechts’ is immers alles geoorloofd? Het is zelfislamisering waar we bij staan.

Gelukkig knapte de samenwerking nog voor de verkiezingen. Nieuwsuur legde tijdig het antisemitisme van Nida bloot.

Toch, deze linkse samenwerking was niet toevallig. Islamitische partijen beginnen graag met een sociale agenda.

Dat trekt stemmen.

Indachtig het gezegde van Erdogan: de democratie is een trein, waar je uitstapt als je je bestemming bereikt.

De eindhalte is duidelijk: het is station ‘Sharia’.

Erdogan is de grote inspirator voor DENK, opgericht door oud- PvdA’ers. Maar wat zij toepassen, is het beproefde recept van de politieke islam, zegt kenner Sam Van Rooy.

Eerst hebben ze de mond vol van politiek correcte leuzen. Eenmaal aan de macht, bezetten ze snel sleutelposities.

Tegelijk laat men “de islamitische geesten rijpen” om dan “geleidelijk sharia-principes te introduceren”.

Hun achterban, Nederlanders met een moslim-achtergrond, ruien ze op. Hoe? Door “het bespelen van diepgewortelde islamitische denkbeelden en sentimenten”.

Zij praten moslims het idee aan dat zij tweederangsburgers zijn, die worden gediscrimineerd. Zo wordt de nationale eenheid ondermijnd.

Laten we deze partijen meteen de pas afsnijden. Teken daarom vandaag nog de petitie aan de fractieleiders van de dertien gemeenten. Er moet een cordon sanitaire komen.

Laten we iedere twijfel wegnemen over wat Nederlanders van de politiek verwachten. Geen islamisme! DENK moet absoluut genegeerd worden bij coalitie-onderhandelingen.