Teken de petitie: stop het ‘Allahu akbar’ van de minaretten!

Teken de petitie: stop het ‘Allahu akbar’ van de minaretten!

THEMA'S:

‘Allahu akbar!’ Dat moeten de laatste woorden geweest zijn die Samuel Paty hoorde, voordat de moslim het hoofd van de leraar van diens lichaam scheidde.

Malek F.

‘Allahu akbar!’ schreeuwde ook de moslim Malek F. bij zijn brute aanval op Bevrijdingsdag 2018 in Den Haag, waarbij hij drie mensen overhoop stak en levensgevaarlijk verwondde. Dezelfde woorden hoorden de 21 Koptische martelaren in 2015 op het Libische strand, uitziend op Europa, voordat zij door moslims werden onthoofd.

Hart onder riem

Deze zelfde kreet ‘Allahu akbar’ klinkt echter ook in gebedsoproepen vanaf de minaretten van moskeeën. En dat steeds luider, ook in Nederland. Tientallen moskeeën voerden onlangs, bij de eerste golf van de coronacrisis, eenzijdig het volume van hun gebedsoproep op. Als rechtvaardiging voerden zij aan dat zij de samenleving daarmee “een hart onder riem” wilden steken vanwege de coronacrisis. Of de samenleving dat op prijs stelde, werd niet gevraagd.

Propagandaoffensief

Hoeveel Nederlanders zouden bemoedigd worden door het horen van het opruiende ‘Allahu akbar’? Ieder ontwikkeld mens weet dat het de typische strijdkreet is van jihadisten en terroristen. Raadsleden in Almere spraken bij het ongevraagd verhogen van het geluidsvolume dan ook terecht van een ‘ongekende provocatie’. Deze kreet versterkt uitzenden duidt dan ook eerder op een propagandaoffensief, vanwege de teruglopende de klandizie van de moskee vanwege corona.

Joodse stam

Al 1400 jaar is ‘Allahu akbar’ de strijdkreet van de jihad, de ‘heilige’ oorlog tegen de ‘ongelovigen’, die de islam verheerlijkt als een plicht voor elke moslim. Volgens islamitische traditie heeft Mohammed, de stichter van de islam, in dat kader zelfs een complete Joodse stam, de Banu Qurayza, in Mekka laten onthoofden.

Terreurkapers

Maar we hoeven dus niet zo ver terug te gaan. Alleen al sinds 11 september 2001 vielen wereldwijd 146.811 doden bij 31.221 islamitische terreuraanslagen. De aanvoerder van de terreurkapers op 11 september 2001, Mohammed Attah, gaf hun als instructie mee: “Als de confrontatie begint, roep dan ‘Allahu akbar’, omdat dit ongelovigen angst inboezemt.” Bijna letterlijk een aanhaling van wat Allah in de Koran heeft laten weten.

Teken de petitie: Burgemeesters, stop het schetteren van de moskeeën!

Betekenis

De veelgemaakte vergelijking met het traditionele klokken luiden gaat niet op, omdat het daarbij niet om een talige uitdrukking gaat. Het kennisgeven van een godsdienstoefening is maar één van de mogelijke betekenissen: in dat geval roept het de mensen naar de plaats die de bron van onze beschaving is: de kerk. Klokgelui kan echter ook een overlijden beduiden, of zoals in vroeger tijden, brand of een andere noodsituatie. We noemen iemand die daarop attendeert dan ook een ‘klokkenluider’.

Diep bezorgd

Dan is er ook nog het gegeven dat er in Nederland heel wat mensen wonen die het Midden Oosten zijn ontvlucht vanwege de islam, met name christenen. Gelovigen dus van de godsdienst die in Nederland inheems is en het wezen van onze cultuur uitmaakt. Wanneer je met hen praat, blijken zij zich over het opdringen van de islam in de Nederlandse publieke ruimte diep bezorgd te zijn en met angst naar de toekomst te kijken. “Straks is het hier net zo.’

Teken de petitie: Burgemeesters, stop het schetteren van de moskeeën!

‘Moskeeplein’

Die angst is al lang niet denkbeeldig meer: in het hartje van Utrecht, tegenover het Centraal Station is bijvoorbeeld een reusachtige Turkse moskee verrezen, met verlichte minaretten. Multiculturalisten hebben als straatnaam daar ‘Moskeeplein’ doorgedrukt, het eerste in Nederland. Twee keer per dag zendt de moskee, die onder controle staat van dictator Erdogan, het ‘Allahu akbar’ uit over het Utrechtse stadscentrum. Kleinere moskeeën ‘verzorgen’ intussen de gebedsoproep in andere wijken van de stad. Het ‘Allahu akbar’ weerklinkt zo alom.

Internetpeiling

De islam mag dagelijks steeds vaker zijn ongevraagde sectarische en politieke propaganda over onze hoofden uitstorten, met alle impliciete dreiging voor de ‘ongelovigen’ van dien. Cultuur onder Vuur heeft hierover al talrijke klachten ontvangen. Nederlanders voelen zich toenemend vreemdelingen in eigen land. Een internetpeiling van Cultuur onder Vuur naar de wenselijkheid van een verbod op de islamitische gebedsoproep had een unieke, ‘Noord-Koreaanse’ uitslag: 98,55%! Er is dus volop draagvlak om in Nederland tot een compleet verbod op de islamitische gebedsoproep te komen.

Teken de petitie: Burgemeesters, stop het schetteren van de moskeeën!

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:38

Doneer