Senaat krijgt laatste kans om coronadwang uit het wetboek te houden

Senaat krijgt laatste kans om coronadwang uit het wetboek te houden

THEMA'S:

De coronacrisis is voorbij. De vaccinatiedrang, de mondkapjesplicht, de avondklok: het is verleden tijd. Maar niet als het aan zorgminister Ernst Kuipers ligt. De D66’er werkt hard aan een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die niet een tijdelijke maar permanente inperking van onze grondrechten mogelijk maakt. Vandaag op 17 januari stemt de Eerste Kamer erover.

Corona in zelfde categorie als zeer dodelijke pokken

De nieuwe wet geeft volgens de memorie van toelichting een “structureel wettelijk kader” om “verplichtende collectieve maatregelen te kunnen treffen” tegen A1-infectieziekten. Dat zijn ziekten als pokken, waar vóór uitroeiing 30 procent van de geïnfecteerden aan overleed. Maar het RIVM schaart corona in hetzelfde rijtje van A1-ziekten. Daar sterft 0,23% van de 45- tot 54-jarige geïnfecteerden aan. Dat rechtvaardigt zeker geen ingrijpende maatregelen.

Zonder toestemming van de Kamer

De overheid krijgt de bevoegdheid om Nederland in een lockdown te storten, zonder toestemming van de Eerste of Tweede Kamer. Slechts een parlementaire meerderheid van de Tweede Kamer kan een dergelijke regeling blokkeren. Dit terwijl de effectiviteit van de beoogde maatregelen nooit is aangetoond. Maatregelen als de anderhalve meter afstand werken niet, zo hebben wetenschappers vanaf het begin benadrukt, maar zijn toch genomen door de overheid als ‘signaal’ van de ‘ernst’ van het coronavirus.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

In de voetsporen van Chinese communistische partij

Nederland treed met de nieuwe wet in de voetsporen van de communistische partij van China, waar dergelijke vrijheidsbeperkingen sinds jaar en dag de norm zijn en grondrechten ‘in het algemeen belang’ worden ingeperkt. Zowel het lockdownbeleid als het testbeleid in Nederland zijn afkomstig uit China. Illustrerend hiervoor is de opmerking van de Chinese sociologe Joy Zhang in de Volkskrant op 6 september 2020 over het verband tussen de aanpak van corona in China en andere Europese landen: “In Britse kranten las ik voortdurend over hoe Italië het coronavirus aanpakte en bijna nooit over China. Terwijl Italië meestal exact hetzelfde deed als China.”

Winkeliers worden feitelijk onteigend

Drie jaar coronacrisis bevestigt het gelijk van Zhang. Waar de lockdowns uit Wuhan eerst gezien werden als een ‘typisch product van een totalitaire staat’, zijn ze nu bijna verworden tot een juridisch onderdeel van de Nederlandse Wet Publieke Gezondheid. Illustrerend zijn de inperkingen van grondrechten in de aangepaste Wpg. Die stelt: “De ernst en omvang van de infectieziekte behorend tot groep A1 zijn de directe aanleiding voor de maatregelen die kunnen worden afgekondigd en die raken aan het eigendomsrecht.” Een winkelier kan dermate beperkt worden in openingstijden, indeling van zijn winkel, eisen aan welke producten wel of niet verkocht worden, dat er feitelijk sprake is van onteigening.

Lees ook: Nieuwe documentaire waarschuwt voor digitale controlestaat

Protest kan verboden worden

Verder zijn de ministers in staat om protesten tijdens de lockdowns te verbieden. Over het grondrecht op vergadering en betoging, evenals het belijden van godsdienst en levensovertuiging, staat dat openbare manifestaties “in het belang van de gezondheid” kunnen worden “verboden”. Zo doende zijn de ministers niet alleen in staat om uw vrijheden te beperken maar ook om openbare protesten hiertegen te verbieden.

Onrechtvaardige wet is geen werkelijke wet

Als de Eerste Kamer op 17 januari 2023 instemt met de wijziging Wet publieke gezondheid, dan krijgen totalitaire maatregelen naar Chinees-communistisch model een legaal jasje. Legaal is evenwel niet per se rechtvaardig. Wetten die in strijd zijn met het natuurlijk en goddelijk recht kunnen niet onze eerbiediging krijgen. “Als een wet niet rechtvaardig is”, schrijft Sint-Augustinus, “is het niet werkelijk een wet”. Hopelijk herinneren de Eerste Kamerleden zich dit principe van de christelijke beschaving en stemmen ze massaal tegen de totalitaire coronawet.

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2023 08:17

Doneer