"Respectvolle dialoog": wolf in schaapskleren wil Zwarte Piet verorberen

"Respectvolle dialoog": wolf in schaapskleren wil Zwarte Piet verorberen

Het kabinet heeft een standpunt ingenomen over Zwarte Piet. Minister Ard van der Steur verwoordde het op 30 november zo:

Het kabinet is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is, maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet een figuur te laten zijn die iedereen recht doet.

Naïef gedacht

Dat lijkt heel normaal. Een respectvolle dialoog is open. Het kan alle kanten op. En aangezien wij in een democratie leven en 87% van de Nederlanders voor Zwarte Piet is, zal het resultaat vast behoud van Zwarte Piet zijn. Fout. Naïef gedacht. De dialoog is helemaal niet open. Het is namelijk een middel tot een doel: de afschaffing van Zwarte Piet. Want zie hoe de regering alvast de uitkomst van de dialoog bepaalt: "respectvolle dialoog faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet een figuur te laten zijn die iedereen recht doet". Dit is dus het doel van de dialoog: de maatschappij bewegen tot aanpassing van Zwarte Piet.

'Iedereen recht doen'

Wat anders betekent "Zwarte Piet een figuur laten zijn die iedereen recht doet"? Zo’n uitspraak kun je alleen doen als je gelooft dat de huidige, traditionele Piet niet recht doet aan iedereen. Als je gelooft dat de traditionele Zwarte Piet onrecht doet aan bepaalde groepen.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Sylvana Simons

Dat gelooft de regering dus: dat Zwarte Piet een figuur is dat mensen onrecht doet. Waarom zegt de regering dit niet openlijk? Eerlijkheid siert de mens. Als de DENK-drammers iets voor hebben op de regering, dan is het dat Sylvana Simons c.s. openlijk uitspreken dat zij Zwarte Piet een groot onrecht vinden.

O Nederland, let op u saeck!

‘Respectvolle dialoog’ is een mooi woord voor aanpassing achter de rug van Nederlanders om. Elke normale Nederlander voelt dat aan zijn water. Laat er geen twijfel over bestaan. ‘Respectvolle dialoog’ is een wolf in schaapskleren die Zwarte Piet wil verorberen. O Nederland, let op u saeck!

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 15:08

Doneer