Provincie Noord-Holland probeert referendum tegen windturbines te stoppen

De stichting Noord-Holland Referendum is erin geslaagd het nodige aantal handtekeningen binnen te halen, maar de provincie blijft dwarsliggen. (screenshot website NHR)

Provincie Noord-Holland probeert referendum tegen windturbines te stoppen

THEMA'S:

De stichting Noord-Holland Referendum heeft bezwaar ingediend tegen de weigering van de provincie om een raadgevend referendum te houden over de Regionale Energiestrategie (RES).

D66 beroept zich op klimaatakkoord

De RES is al aangenomen door Provinciale Staten. De coalitiepartijen zijn gekant tegen een volksraadpleging, omdat zij vinden dat van een 'spoedeisend belang' sprake is: "We hebben doelstellingen vastgesteld in het klimaatakkoord en het is belangrijk dat wij daar aan voldoen en doorgaan daarmee", aldus Amélie Strens van D66.

Advies

De RES voorziet in nog meer windturbines en zonnepanelen, dan in de provincie Noord-Holland nu al het geval is. De Hoor- en Adviescommissie (HAC) zal het bezwaar van de stichting in behandeling nemen en advies uitbrengen aan het provinciebestuur. Daarna neemt het provinciebestuur een besluit over het bezwaar. Dit zal naar verwachting binnen enkele weken gebeuren. Indien dit niet tot doorgang van het referendum leidt, zal een rechter bepalen of ‘spoedeisendheid’ voldoende is om het referenduminitiatief tegen te houden.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Weigerachtigheid

De stichting Noord-Holland Referendum is erin geslaagd het nodige aantal handtekeningen voor een volksraadpleging binnen te halen, maar de provincie blijft dwarsliggen. Er is te weinig naar de Noord-Hollander geluisterd, vindt de stichting. "En wij vinden dat zodra je allemaal plannen gaat maken, de burger daar inspraak over mag hebben", zegt mede-initiatiefnemer Nemo van Hout. De weigerachtigheid van de provincie vindt hij “niet-democratisch en geeft burgers nogmaals het nakijken”.

Concrete plaatsen

De RES is een gevolg van het klimaatakkoord uit 2019. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Om dat doel te bereiken moet er meer groene energie opgewekt worden. Nederland is daarvoor opgeknipt in verschillende zogenoemde energieregio's. Noord-Holland kent er twee: Noord en Zuid. In de Regionale Energiestrategie staat opgeschreven hoeveel groene stroom er opgewekt gaat worden en waar. Er staan concrete plaatsen in waar mogelijk zonnepanelen of windmolens kunnen komen. (CoV/www.nh-referendum.nl)

Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2021 12:23

Doneer