‘Poetin sponsort groene maffia in Westen’

Via het sponsoren van de milieubeweging heeft Poetin de schaliegaswinning in Europa lam weten te leggen. (Foto: Wikipedia)

‘Poetin sponsort groene maffia in Westen’

THEMA'S:

Net zoals de Sovjet Unie eind jaren zeventig een wereldwijde campagne voor ‘ontwapening’ (van het Westen welteverstaan) plande en daarbij de ‘vredesbeweging’ voor zijn karretje spande, zo zit vandaag het Rusland van Poetin achter het milieuactivisme. In het bijzonder het anti-schaliegasactivisme.

Enorme hoeveelheden schaliegas

Een van de motieven van Poetin voor de Oekraïne-oorlog is namelijk de enorme hoeveelheid schaliegas die dit land bezit. Wanneer die ter beschikking van het Westen zou komen, zou dat Ruslands machtspositie verzwakken. Dat het die heeft, merken we nu, doordat Poetin eisen stelt aan de gaslevering en die in roebels laat betalen.

Duur schaliegas per schip

Poetin heeft er dus zowel economisch als strategisch belang bij dat het Europese schaliegas in de grond blijft zitten. Om die reden heeft hij de afgelopen jaren via NGO-netwerken milieuactivisten in het Westen gesponsord om zoveel mogelijk tegen de winning van schaliegas te hoop te lopen. Schaliegas dat er overigens nu toch komt. Niet goedkoop uit eigen bodem maar duur, per schip vanuit de VS.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Boekovsky

Voor documentatie hoe de Sovjet-Unie de vredesbeweging manipuleerde, leze men Boekovsky’s Judgment in Moscow, hoofdstuk 5 (2019). Over de huidige Russische inmenging in het milieuactivisme en de sponsoring van de ‘groene maffia’ door Poetin doet econoom Wouter Roorda op de website van Syp Wynia een boekje open.

Vermeende schadelijkheid van ‘fracking’

Via Russia Today heeft staatsenergiebedrijf Gazprom jarenlang ongestoord griezelverhalen in omloop kunnen brengen, aldus Roorda, over de vermeend schadelijke milieueffecten van fracking. Dat is het onder hoge druk injecteren in gashoudend gesteente van een mengsel dat het schaliegas vrij laat komen. In feite zijn de mileu-effecten daarvan vrij beperkt.

Oud-bondskanselier verstrengeld met Russische belangen

In Duitsland heeft Gazprom intussen druk gelobbyd voor een ban op schaliegas, waarbij het helpt dat de socialistische oud-bondskanselier Gerhard Schröder zijn belangen nauw met de Russische gas- en olie-industrie heeft verstrengeld. Rusland zou in totaal maar liefst 82 miljoen euro hebben uitgegeven om het verzet tegen schaliegas in de EU aan te jagen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Kern-, gas- en kolencentrales dichtgegooid

Met succes. Rusland en de EU produceerden tot 2010 beide rond de 7 miljoen kubieke voet aan gas. Sindsdien is de EU-productie gehalveerd, doordat er geen nieuwe velden mochten bijkomen en oude uitgeput raakten. De Russische productie steeg intussen verder naar 9 miljoen. Terwijl landen in West-Europa onder invloed van de Energiewende van Angela Merkel kerncentrales dichtgooiden, evenals gas- en kolencentrales, investeerde Poetin daar juist in.

Overal Russische complotten zien

Met aanleg van de pijpleiding Nordstream 2 kon Poetin weer aanvullen - uiteraard voor hem zeer lucratief – wat EU-landen door eigen toedoen aan fossiele brandstoffen tekort kwamen. Via het ondersteunen van het milieuactivisme legde hij intussen de eigen productie in Europa steeds verder lam. “Opvallend is dat degenen die overal Russische complotten zien, ze niet zien waar er volop bewijs is voor inmenging vanuit Moskou in de klimaatbeweging”, zo schrijft Roorda.

‘Nuttige idioten’

Dat het Rusland van Poetin gebruik maakt van de milieubeweging zoals de oude Sovjet Unie met de vredesbeweging deed, vestigt de aandacht op de continue factor: de KGB, nu FSB, de Russische geheime dienst die in de geschiedenis al zo vaak van naam veranderd is, en waarvan Vladimir Poetin ooit het hoofd was. Het verspreiden van desinformatie in het Russisch belang was steeds een van haar kerndoelen, waarbij zij graag gebruik maakt van ‘nuttige idioten’ die zelf niet in de gaten hebben hoezeer ze gemanipuleerd worden. Of het nu vredes- of milieuactivisten zijn.

Laatst bijgewerkt: 13 april 2022 14:27

Doneer