Opgepast! De zeven dodelijke dogma’s van links

Linkse dogma's zijn dodelijk en vullen al snel hele begraafplaatsen. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Ken Ballinger.

Opgepast! De zeven dodelijke dogma’s van links

THEMA'S:

Een lange kop van de Britse krant The Daily Mail meldt een misdaadpiek in de Verenigde Staten. "Amerika's dodelijke jaar: Philadelphia heeft nu meer moorden dan New York en Los Angeles en een dozijn grote Amerikaanse steden breken dit jaar record moorden (en het zijn allemaal Democratische steden)." Deze schokkende statistieken zijn echter niet beperkt tot de grootste steden. Zo is het aantal moorden in Austin, Texas, met 175% gestegen sinds 2019. Niet ver daarachter volgen Rochester (144%), Columbus (121%), Louisville (111%) en Portland (100%). De belangrijke vraag die deze stijging van de criminaliteit oproept is: "Waarom?"

7 dodelijke linkse dogma’s

De kop van The Daily Mail geeft een aanknopingspunt wanneer ze zeggen: "En het zijn allemaal Democratische steden", dat wil zeggen geregeerd door Democratische burgemeesters. Het is echter onvoldoende om één politieke partij de schuld te geven van de situatie, zonder verder te kijken naar een diepere verklaring. De meeste moderne Democratische burgemeesters zijn radicaal links, met bijpassende sociale uitgangspunten die hun politieke soort gemeen heeft. Het antwoord op de vraag naar oorzaak van de wetteloosheid kan dus beter worden uitgedrukt door te kijken naar zeven dodelijke progressieve dogma’s. Deze dogma’s hebben veel aanhangers in deze ongelukkige steden.

1. De mens is van oorsprong volmaakt, maar wordt gecorrumpeerd door de maatschappij.

Deze onjuiste vooronderstelling van de vervolmaakbaarheid van de mensheid ligt aan de basis van alle andere. Het is een oude fout van de achttiende-eeuwse "Verlichting". Jean-Jacques Rousseau zei ooit: "De beschaving is een hopeloze wedloop om oplossingen te vinden voor het kwaad dat zij voortbrengt." Hij geloofde dat de mens zelfgemaakt en zelfgestuurd is. De structuren van de maatschappij zijn verantwoordelijk voor het corrumperen van mensen. Daarom kan een perfecte wereld worden geschapen door te breken met God en de christelijke beschaving.

Bestel Groen is het nieuwe rood

2. Misdaad is het gevolg van sociale ongelijkheid.

Zogenaamd progressieve mensen hechten meer waarde aan het modewoord “gelijkheid” dan aan elk ander principe. De oude marxistische droom is dat de overheid overbodig is, wanneer de samenleving alle economische verschillen heeft uitgewist. Linkse mensen geloven dat de één alleen van de ander steelt omdat de "ander" iets heeft dat de eerste persoon nodig heeft en op geen enkele andere manier kan krijgen. Elimineer het economische verschil (zelfs door geweld en revolutie), en er zal vrede komen. Waar iedereen gelijk is, is er geen noodzaak om te stelen of te moorden.

3. Privé-eigendom wordt verkregen door diefstal; daarom hebben eigenaars geen moreel recht om het te beschermen.

Dit dogma dat alle privé-eigendom diefstal is, herinnert aan het op televisie bekend geworden echtpaar uit St. Louis die in juni 2020 hun huis verdedigden tegen "vreedzame demonstranten" in door met hun vuurwapens te zwaaien. Na hun arrestatie pleitten ze elk schuldig aan een overtreding en verleende de gouverneur van Missouri hen daarna gratie. Linkse mensen zien de McCloskeys als bevoorrechte en rijke mensen die opzichtig wonen in een huis waar ze geen recht op hebben. Rijkdom boven het noodzakelijke om in leven te blijven is bij voorbaat verdacht en onrechtmatig verkregen en behoort dus toe aan hen die weinig of niets hebben.

Lees ook: Rampzalig kabinet, maar alle hoop is nog niet verloren

4. Sommige mensen verdienen geen bescherming.

Bij ongeregeldheden in december 2021 gaf de burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, ondernemers de schuld van criminaliteit. "Ik ben teleurgesteld dat zij [de winkeliers op Chicago's Michigan Avenue] niet meer doen om de veiligheid aan te pakken en er een prioriteit van te maken. Bijvoorbeeld, we hebben nog steeds winkeliers die geen plannen hebben voor veiligheidsagenten in hun winkels." Waar de burgemeester op doelt is duidelijk: de "bevoorrechten" verdienen geen bescherming van de stad. Ze mogen gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen zowel relschoppers als privé-eigendom vijandige wetgeving.

5. Crimineel geweld is een maatschappelijk probleem.

Voor linkse juristen en politici zijn jonge mannen die in de criminaliteit terechtkomen vooral slachtoffers van een maatschappij waarin alle "structuren" tegen hen zijn gericht. De sociale voorzieningen, het onderwijs en het rechtssysteem zorgen er allemaal voor dat ze arm en onwetend blijven en in de gevangenis terecht komen. Criminaliteit is in deze optiek een redelijke reactie op de omstandigheden die de maatschappij hen oplegt. Opsluiting van bendeleden lost dit onrecht niet op, zo is de gedachte, maar bestendigt het onrecht alleen maar.

Petitie Handen af van eigen huis

6. Hervormingen van het beleid zijn altijd goed, ook als ze criminaliteit bevorderen.

Progressieve linkse mensen beweren dat er steeds weer radicaal nieuwe benaderingen nodig zijn om structurele ongelijkheden te kunnen aanpakken. Zo moeten rechtbanken de borgtocht afschaffen omdat die ten onrechte tegen de armen gericht zou zijn. Eigendomsdelicten (diefstal) rechtvaardigen geen strenge straffen, omdat eigendom kan worden vervangen. Minderheden zijn "oververtegenwoordigd" in de gevangenisbevolking en moeten daarom worden vrijgelaten. Deze nieuwe benaderingen zouden ervoor zorgen dat het sociale kwaad dat de bevoorrechten de onderdrukten opleggen vereffend wordt. Het “kwaad” van de maatschappelijke structurele ongelijkheid moet dus "hervormd" worden om rechtvaardigheid te garanderen.

7. De linkse agenda is feitenvrij.

Het idee van relatieve waarheid is van vitaal belang voor links. De feiten zijn ondergeschikt aan de door te voeren agenda. Zo vertelde Jen Psaki, de persvoorlichter van het Witte Huis, onlangs aan de pers dat de coronapandemie aan de wortel ligt van de wijdverspreide plunderingen in de Amerikaanse steden. Later in dezelfde briefing voegde ze eraan toe dat de "structurele oorzaken van misdaad in de stedelijke gemeenschappen wapens en wapengeweld zijn". Linkse rakkers koesteren om twee redenen het beeld dat ze alles weten over "structurele oorzaken". Ten eerste geeft deze bewering hen een air van competentie die ze in feite niet bezitten. Ten tweede kunnen ze dit verhaal gebruiken om de verantwoordelijkheid voor misdaad af te schuiven van de misdadigers naar de maatschappij.

De noodzaak van een terugkeer naar orde

De gevolgen van deze linkse dogma’s gaan veel verder dan de misdaadcijfers en het stijgende aantal moorden. Sommige stedelijke gebieden in de VS worden geteisterd door legers van "stadskampeerders" die zich bezighouden met obscene en walgelijke daden, brutale fysieke aanvallen op klaarlichte dag en ook menigten die bedrijven aanvallen om alles uit de schappen te roven. De verantwoordelijken in overheid en politiek zullen nooit oplossingen vinden op basis van hun misplaatste dogma’s, die wij hier behandelt hebben. Leugens kunnen alleen door de waarheid worden verslagen. De waarheid is eeuwig en komt van God. Daarom moet de maatschappij terugkeren naar de orde en naar God zoals die gevonden wordt in de leer van de Kerk. De weg terug naar de waarheid is de moderne arrogantie inslikken en terugkeren naar het geloof.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op tfp.org

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 14:21

Doneer