Rampzalig kabinet, maar alle hoop is nog niet verloren

Rampzalig kabinet, maar alle hoop is nog niet verloren

Meer van hetzelfde. Dat is de eerste gedachte die opkomt bij de nieuwe ploeg van premier Rutte. Op de eerste plaats de premier zelf. Hij is er weer, hoeveel deuken zijn imago ook heeft opgelopen, vooral door de toeslagenaffaire, de affaire Omzigt (“geen actieve herinnering”) en zijn nadrukkelijke onwaarheid spreken, onder andere over zijn nauwe relatie met Klaus Schwab, directeur van het World Eonomic Forum en architect van de Great Reset.

Rob Jetten klimaatminister

Het tweede wat opvalt is niet alleen het links-liberale stempel dat D66 (zes bewindslieden) op het kabinet zet, maar ook het daarin naar voren dringen van de D66 top, die vrijwel geheel in het kabinet zitting neemt. Vicepremier Sigrid Kaag wordt nu minister van Financiën, hoewel nooit op bijzondere expertise op dit terrein betrapt. Hetzelfde geldt voor Kajsa Ollongren als minister van Defensie en voor Rob Jetten, die als minister voor Klimaat en Energie in het kabinet terugkeert, en dus in de Kamer een vacature voor fractieleider achterlaat. Jetten baarde eerder opzien met zijn opmerking niet te begrijpen hoe je met kernenergie huizen kunt verwarmen, en met zijn omschrijving van stikstof als “een stofje is dat een dikke deken over planten legt en die verstikt”. Het staat een ministerschap voor klimaat en energie blijkbaar allemaal niet in de weg.

World Economic Forum

Het gebrek aan competenties bij deze ministers maakt D66 dan weer goed met een aantal ingevlogen vakmensen die niet op enige politiek ervaring kunnen bogen. Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) moesten zelfs nog gauw lid worden van de partij. Deze beide ‘gelegenheidsliberalen’ lijken hun voordracht vooral te danken te hebben aan hun televisiebekendheid. Dijkgraaf door zijn colleges voor de VARA-camera, Kuipers met name als bepleiter van lockdowns tegen de verspreiding van het coronavirus. Dijkgraaf was in 2020 deelnemer aan het World Economic Forum van Klaus Schwab.

Petitie Handen af van eigen huis

‘Migrantencollectief’ We Are Here.

Gebrek aan specifieke competenties mag ook bij nieuwe VVD-bewindslieden de pret niet drukken. Dilan Yesilgöz, al staatssecretaris in het vorige kabinet, keert in het nieuwe terug als minister van Justitie, waar je toch bij uitstek een jurist zou verwachten. Haar staatssecretaris Eric van der Burg heeft tenminste nog een langdurige, zij het niet voltooide studie rechten achter de rug. Van der Burg is echter ook een overtuigd immigrationist. In 2017 liet hij weten verheugd te zijn over de hoge immigratiecijfers naar Nederland: “Hoe meer asielzoekers, hoe beter”. In 2018 kon een zoon van Van der Burg zijn eigen woning niet meer betreden, omdat die was gekraakt door ‘migrantencollectief’ We Are Here.

Misdrijven asielzoekers weggewerkt

De VVD domineert met negen bewindslieden ook in het nieuwe kabinet. Opvallend is de terugkeer daarin van VVD’er Mark Harbers. In 2017 moest deze immers opstappen als staatssecretaris van Justitie, omdat hij verantwoordelijk was voor een rapport waarin ernstige gewelds- en zedenmisdrijven door asielzoekers bleken te zijn weggewerkt, zoals moord, doodslag en verkrachting. Dat zal de reden zijn dat hij nu in heel andere hoedanigheid in het kabinet terugkeert, namelijk als minister voor Infrastructuur en Waterstaat.

Minister van onteigening

Opvallend is dat er in het nieuwe kabinet een speciale minister voor ‘Natuur en stikstof’ komt, VVD’ster Christianne van der Wal, wat erop wijst dat men op de door het vorige kabinet ingeslagen weg wil doorgaan. Is er soms een speciale minister nodig om de geadviseerde grootschalige onteigeningen van boeren te gaan coördineren? Een ‘minister van onteigening’? Het coalitieakkoord dreigt al dat “vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent”. Men wil in tegenstelling tot de ons omringende landen de strenge Europese stikstofnormen doorzetten. Dit terwijl stikstof een volkomen natuurlijk, alom aanwezig gas is, dat alleen al 78% van de ons omringende lucht uitmaakt.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Armoedebeleid en pensioenen

De ChristenUnie neemt tenslotte met twee bewindslieden aan het nieuwe kabinet deel. Carola Schouten keert als minister terug, niet bij Landbouw waarin ze een achtergrond heeft, maar als minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Wel is het ministerie van Landbouw wederom voor de ChristenUnie, maar daar gaat voor deze partij Henk Staghouwer aan de slag die eerder als lid van Provinciale Staten in Groningen landbouwzaken in zijn portefeuille had.

Hugo de Jonge

Het CDA, de grote verliezer van de laatste verkiezingen, levert nog maar vier bewindslieden voor het nieuwe kabinet. De opvallendste van hen is Hugo de Jonge, die de afgelopen jaar als ‘coronaminister’ de blikvanger van het kabinet was, maar daardoor ook het meest omstreden. Hij keert dan ook niet op Volksgezondheid terug, maar als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Wopke Hoekstra blijft CDA-fractievoorzitter

Wopke Hoekstra verkast van Financiën naar Buitenlandse Zaken, een terrein waarop hij – het lijkt wel een selectiecriterium ­ geen bijzondere expertise heeft. Hanke Bruins Slot wordt voor het CDA minister van Binnenlandse Zaken, waar ze ten minste vroeger nog beleidsmedewerker is geweest. Als oude rot zou je Karien van Gennip (53) kunnen karakteriseren, die nu aantreedt als minister van Sociale Zaken, maar als staatssecretaris van Economische Zaken al deel uitmaakte van het tweede kabinet Balkenende.

Petitie windturbines

Links-liberaal kabinet

Alles overziend kun je niet anders concluderen dan dat Nederland opgescheept zit met een uitgesproken links-liberaal kabinet. Een matigende invloed van CDA en CU, anders dan op punten van ondergeschikt belang, blijkt steeds weer een illusie. Doordat de formatie zo lang geduurd heeft (van maart tot eind 2021) en er dus driekwart jaar zit tussen de verkiezingsuitslag en het nieuwe kabinet mag ook de vraag gesteld worden in hoeverre het nog draagvlak heeft. Zouden met name de VVD en D66 nu nog in de buurt komen van de uitslagen van begin vorig jaar?

Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Het goed nieuws is echter dat de kiezer dit al gauw, namelijk op woensdag 16 maart, kan laten weten. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waarvan de uitslagen als een belangrijke indicatie en als een eerste ‘rapport’ voor het nieuwe kabinet gezien worden. In tegenstelling tot eerdere formaties heeft premier Rutte deze keer gekozen voor een dun regeerakkoord. In de lente komen ministers met 'uitwerknota's'. Het komende beleid ligt dus nog niet in beton gegoten.

Heilig recht op privé-eigendom

Net zoals in 2021 toen mede dankzij onze acties het kabinet zich gedwongen zag het rampzalige gasverbod een stille dood te laten sterven, zo zal Cultuur onder Vuur zich ook in 2022 tot het uiterste inspannen om op te blijven komen voor de Nederlandse cultuur (zoals Zwarte Piet), het heilig recht op privé-eigendom van de Nederlander (inclusief woning en pensioen) en tegen de almaar groeiende dwingelandij van de klimaatmaffia.

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:27

Doneer