Ook Nederland in rapport over discriminatie van christenen

Ook Nederland in rapport over discriminatie van christenen

De organisatie Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe heeft een rapport uitgebracht waarin zij een analyse maken van de intolerantie en discriminatie jegens christenen in Europa. U leest het goed; in Europa. Sinds 2005 houdt deze organisatie bij en publiceert zij incidenten waarin christenen worden gediscrimineerd of te maken krijgen met hate-speech en soms zelfs met geweld. Dit geldt ook voor stereotypering van het christendom of van christenen in de media. Het aantal incidenten hiervan dat van 2005 tot nu toe is gemeld door deze organisatie is inmiddels opgelopen tot 2100.

Aanslagen op kerken

We weten van organisaties als Open Doors en In Defence of Christians van de christenvervolging. die wereldwijd almaar toeneemt in landen in met name landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. In meer dan vijftig landen worden christenen vervolgd. In de periode van 2016 tot 2017 werden drieduizend christenen vermoord. Het rapport spreekt zelfs van 200 miljoen (!) christenen wereldwijd die worden vervolgd vanwege hun religieuze overtuiging. Met Pasen dit jaar hebben wij nog de aanslagen gezien op onder andere kerken, waarbij meer dan tweehonderd doden zijn gevallen en honderden gewond zijn geraakt. Elsevier Weekblad schreef al eerder een artikel hierover.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Gradaties van incidenten

Maar dit rapport gaat over incidenten alleen in Europa zelf, waarbij moet worden opgemerkt dat ook ons land, Nederland, voorkomt op de lijst. Veel incidenten zijn er in Frankrijk en Duitsland gemeld, maar dat wil niet zeggen dat het in ons land of andere Europese landen niet voor zou komen. Om wat voor soort incidenten gaat het? Het rapport hanteert een aantal definities om de verschillende gradaties aan te geven van incidenten die zich hebben voorgedaan in de periode 2016 tot 2017.

  • Intolerantie; culturele of sociale dimensie inclusief hate crimes.
  • Discriminatie; het juridische aspect waarbij bijvoorbeeld mensen hun rechten worden onthouden of dat zij geen toegang krijgen tot justitie om hun zaak te bepleiten. Denk hierbij aan bemoeienissen met de vrijheid van christenen om zich uit te spreken over geloofs- of andere zaken vanuit hun christelijke overtuiging. Maar ook ouders die rechten ontnomen worden hun kinderen op te voeden naar hun geloofsovertuiging en het verwijderen van christelijke symbolen door overheden.
  • Druk die wordt toegepast op christenen in allerlei aspecten/situaties in hun dagelijkse leven. Bemoeienis met gewetensbezwaren van christenen in verschillende situaties, stereotypering van christenen in de media en het juridisch vervolgen van christelijke bedrijven vanwege hun christelijke overtuiging vanuit een idee van ‘gelijkheidspolitiek’.
  • ‘Smash’; het daadwerkelijk overgaan tot geweld of agressie tegen christenen, maar bijvoorbeeld ook het ontheiligen van christelijke kerken of vandalisme. Bedreiging van christenen.

De vraag die bovenstaande oproept is; waarom of om welke redenen zijn christenen het doelwit? Het rapport onderscheidt drie redenen hiervoor:

  • Oppositie tegen bepaalde, individuele aspecten van het christelijke geloof.
  • Oppositie tegen bepaalde morele posities van het christelijke geloof vaak aangaande kwesties omtrent het huwelijk en/of het leven.
  • Vooroordelen tegen christenen, het christelijke geloof, bepaalde christelijke denominaties of tegen religie in het algemeen.

Bestel moskeerapport

Geweld of agressie

Wat betreft geweld of agressie, in dit rapport smash genoemd, hebben we in Europa de moord op de Franse priester Jacques Hamel gezien die in 2016 tijdens de mis werd vermoord door twee jonge moslims. ISIS eiste deze terreurdaad later op. Ook in Frankrijk, uit protest tegen de tekeningen van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, moesten de kerken en christelijke scholen het ontgelden. Vijfenveertig kerken werden geplunderd en vernield c.q. verbrand volgens dit artikel in de Volkskrant. Voor de goede orde; Charlie Hebdo is geen christelijk tijdschrift en ook het christelijke geloof wordt er regelmatig in op de hak genomen.

Bekeerde christenen

Ook asielzoekers die christelijk zijn of zijn bekeerd, met name van de islam tot het christendom, worden over heel Europa, ook in Nederland, bedreigd in bijvoorbeeld asielzoekerscentra. Voor ons in West-Europa minder bekend, maar volgens verschillende artikelen, bijvoorbeeld deze van The National Herald, is de situatie voor christenen in Kosovo op dit moment zeer zorgwekkend .

Juridisch

Daniel en Amy McArthur uit Belfast kregen in 2014 het verzoek een taart te bakken met de boodschap ‘steun het homohuwelijk’. Toen zij dit weigerden vanuit hun christelijke levensovertuiging, werden zij aangeklaagd. Na jarenlang juridische touwtrekkerij werden zij in oktober 2018 uiteindelijk in het gelijk gesteld.

Lees ook: Henk Rijkers bij Ongehoord Nieuws: "Aandacht voor christenvervolging veel te gering"

Verenigd Koninkrijk

De organisatie Christian Concern helpt in het Verenigd Koninkrijk veel christenen die te maken krijgen met juridische problemen zoals bijvoorbeeld het ontslag van Kristie Higgs, omdat deze onderwijsassistente op haar eigen persoonlijke Facebookpagina zich kritisch uitliet over onderwijs van de Britse overheid over seksualiteit en relaties. Ze werd uiteindelijk ontslagen wegen ‘illegale discriminatie’ en ‘grof wangedrag’. Dit is slechts een van de vele zaken aangaande christenen die problemen krijgen op hun werk omdat zij hun bezwaren aangaande relaties en/of seksualiteit bijvoorbeeld kenbaar maken. Zo werd verpleegster Sarah Kuteh ontslagen vanwege ‘grof wangedrag’, omdat zij een Bijbel had gegeven aan een patiënt en dat zij soms, wanneer een patiënt erom vroeg, met deze sprak over haar christelijke geloof. Gelukkig is zij weer werkzaam in de zorg nadat de uitspraak kwam dat het ‘in het belang van het publiek is dat een verder uiterst competente en ervaren verpleegster terugkeert in de praktijk’.

Intolerantie

Uitwerpselen of urineren tegen een kerk of beelden in een kerk in bijvoorbeeld Italië. Kerken in Frankrijk, Spanje, Zweden en tal van andere landen die in brand worden gestoken of worden vernield.

Aanbevelingen en conclusies

Het rapport stelt dat discriminatie, geweld en agressie jegens christenen iedereen treft en niet slechts christenen. Dit niet accepteren is dan ook een van de eerste vragen die er gesteld worden aan het publiek, maar ook aan werkgevers wordt bijvoorbeeld gevraagd rekening te houden met christelijke werknemers.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Nationale overheden

Nationale overheden wordt gevraagd bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, ook van christenen, te waarborgen en verdedigen alsmede hun vrijheid van godsdienst. Ook wordt nationale overheden gevraagd dit soort discriminatie, vooroordelen en agressie jegens christenen scherp te veroordelen en niet te accepteren zodat ook christenen en het christendom deel in het publieke leven zichtbaar blijven en daaraan deel kunnen blijven nemen. Een actieplan te ontwikkelen om dit type hate crimes te voorkomen en actie erop te kunnen nemen. En in het bijzonder het benoemen van de aanslagen op de levens van christenen in Irak en Syrië als genocide.

Europese Unie

Dergelijke maatregelen worden ook van de Europese Unie gevraagd. Interessant is nog dat het rapport ook een beroep doet op journalisten c.q. de media om geen stereotypering van christenen of marginalisatie te doen voorkomen in hun berichtgevingen. Zeker veel mensen ervaren inmiddels, ook in ons land, dat de christenvervolging elders in de wereld maar ook de discriminatie, agressie en vooroordelen in Europa zoals beschreven in dit rapport, door de diverse media zeer onderbelicht worden.

Onder het tapijt

Wat dit rapport beschrijft, de vele voorbeelden uit diverse Europese landen die worden gegeven, stemt niet vrolijk. Tegelijkertijd is het goed dat dit bijgehouden wordt en dat erover is gerapporteerd zodat, hopelijk, politiek, zowel nationaal als in Europees verband, journalisten en het grote publiek opgesomd ziet wat er gebeurt. Dit is noodzakelijk zodat dit niet meer onder het tapijt verstopt of gebagatelliseerd kan worden en iedereen ervan doordrongen is dat er een serieus probleem is dat om erkenning en actie van ons allemaal vraagt.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 09:02

Doneer