Museum Boerhaave Leiden keert zich tegen 'oude witte mannen'

Het Anatomisch Theater in het Rijksmuseum Boerhaave is een getrouwe replica van het theater dat de Leidse universiteit in 1594 opende. (Foto: Wikipedia)

Museum Boerhaave Leiden keert zich tegen 'oude witte mannen'

THEMA'S:

Het Rijksmuseum (dus met belastinggeld gesubsidieerde) Boerhaave heeft de vitrine met Nederlandse Nobelprijswinnaars verwijderd. De grootste wetenschappelijke onderzoekers van ons land, die huidige generaties tot inspiratie kunnen dienen, wordt zo de eer onthouden die hun toekomt.

'Geen wokisme', maar toch...

De verantwoordelijke Boerhaave-conservator Ad Maas, ontkent in het Leidse universitaite weekblad Mare dat dit een gevolg van wokisme zou zijn. Om vervolgens uit te leggen: “Witte oude mannen hoeven niet op een voetstuk te worden geplaatst.” Het woord ‘wit’ is echter zelf al een woke-term. Het juiste Nederlandse woord – en dat weet Maas zelf ook wel - is immers ‘blank’.

Wat heeft diversiteit ermee te maken?

Volgens Maas is “de beeldvorming over wetenschap de laatste jaren flink veranderd, met name op gebied van diversiteit”. Hoezo? Wie voor de grote wetenschappelijke doorbraken gezorgd hebben, is toch een gegeven? Wat kan ‘diversiteit’ daarmee van doen hebben?

COV WhatsApp-banner

'Niet het individu, maar het collectief'

De linkse aap komt uit de mouw als Maas de vraag opwerpt “of je de nadruk op individuen moet leggen” en niet meer “naar het collectief moet kijken”. Maas heeft geen zin “twintig oude mannen op een voetstuk te zetten”. Hoeveel duidelijker kan woke nog zijn?

'95% van wetenschap door mannen geproduceerd'

Toch kan ook Maas niet anders dan toegeven “dat alle Nederlandse Nobelprijswinnaars oude witte mannen zijn”, maar – wokish tot op het bot – is hij vastbesloten “een breder beeld te geven van de wetenschap. Daar staan we sowieso voor in ons museum.” Het zit hem dwars dat “95% van de wetenschap in onze collectie door mannen is geproduceerd”. Helaas pindakaas!

Doorbraken waren werk van eenlingen

Hoe luidkeels Maas zijn wokisme ook ontkent, het is duidelijk dat hij met het Boerhaave museum uit is op geschiedvervalsing. Bij wijze van dogma verklaart hij dat “grote prestaties voortkomen uit samenwerking en niet door een geniaal inzicht van een eenling”. De geschiedenis wijst iets heel anders uit: grote wetenschappelijke doorbraken waren wel degelijk het werk van eenlingen, bijvoorbeeld van Copernicus, Galilei, Boerhaave, Huygens en Newton. Zij worden daar terecht nog om geëerd.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Met leugens kun je alles 'bewijzen'

Maar niet langer dus in het Boerhaave museum, dat hen in weerwil van de geschiedenis gaat wegzetten als ‘teamleiders'. Van een collectief, dat straks ook nog ‘divers’ blijkt geweest te zijn? Als je eenmaal met liegen begint, is immers alles mogelijk. Dan kun je zelfs van Cleopatra een zwarte vrouw maken, zoals Netflix, ondersteund door het Rijksmuseum voor Oudheden (eveneens in Leiden) het publiek onlangs probeerde wijs te maken.

Leugenachtig gelijkheidsdenken

Het Rijksmuseum Boerhaave laat in het spoor van het Rijkmuseum voor Oudheden zien hoe gevaarlijk het is zich door het radicale egalitarisme van het wokisme te laten meeslepen. Gevaarlijk, alleen al omdat achter het leugenachtige gelijkheidsdenken van het wokisme aanspraken schuilen: aanspraken op compensaties in de vorm van positieve discriminatie en zelfs herstelbetalingen. Want op het einde van de rit willen de woke-varkentjes toch graag net iets meer gelijk zijn dan hun soortgenoten, die blank geboren of niet, het graag bij de historische feiten willen houden.

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2023 11:24

Doneer