Moslimkoepels weigeren openheid over financiering moskeeën, openen tegenaanval op christenen

Moslimkoepels weigeren openheid over financiering moskeeën, openen tegenaanval op christenen

THEMA'S:

Nederlandse moslimorganisaties staken besprekingen over de Arabische financiering van moskeeën, die NRC Handelsblad en Nieuwsuur recent onthulden.

'Oneerlijk want christenen'

Wat geven de Nederlandse moslimorganisaties als reden voor terugtrekking? Geen grap: ze vinden het oneerlijk dat christelijke organisaties niet eveneens worden doorgelicht. Want die ontvangen toch geld van Rome? "Is geld dat naar christelijke gemeenschappen gaat altijd positieve inmenging?" vraagt Halil Karaaslan van CMO, de grootste islamitische koepelorganisatie.

Overdracht christelijke traditie

Ons antwoord: Ja. Christelijke gemeenschappen zijn volstrekt vreedzaam en doen buitengewoon veel vrijwilligerswerk. Bovendien dragen ze een christelijke traditie over die heel onze beschaving heeft opgebouwd. Dat alleen al maakt ze onmisbaar.

Willibrord en Bonifatius

Nederland in het bijzonder dankt veel van zijn land aan de 'positieve inmenging' en buitenlandse financiering van christenen. De monniken die volgden in het kielzog van missionarissen Willibrord en Bonifatius, hebben bijvoorbeeld grote delen van Noord-Nederland ingepolderd. Dat wij in ons land kunnen wonen danken we voor een groot deel aan deze 'inmenging'.

Peiling diversiteitsquota Defensie

Verschil van dag en nacht

Het is absurd om de rol van islamitische gemeenschappen in Nederland te vergelijken met die van christelijke gemeenschappen. De twee verschillen als dag en nacht. Daarom zijn pleidooien voor algeheel verbod op preken in vreemde talen ook zo dwaas. Alsof Filipijnse katholieken die hier een Spaanstalige Mis organiseren, eenzelfde gevaar vormen als Arabische moslims die salafistische haatpredikers naar Nederland halen.

Probleem is islam

Buitenlandse financiering van godsdienstige gemeenschappen zorgt niet voor terreur en geweld. Het is de financiering van de islam die daarvoor zorgt. Het specifieke probleem is kortom de islam. Zo is het en niet anders.

Terugkeer van christendom

De bestuurselite moet naïef gelijkheidsdenken verwerpen en inzien dat de islam als geheel het probleem is. En juist de buitenlandse financiering van christelijke gemeenschappen bevorderen. Want de enige remedie voor de islamisering van Nederland is een terugkeer van het christendom.

Laatst bijgewerkt: 6 december 2023 07:46

Doneer