Meldingen gebundeld in het rapport ‘Klassen op de knieën voor de islam’

Meldingen gebundeld in het rapport ‘Klassen op de knieën voor de islam’

THEMA'S:

Elke dag gaan hele basisschoolklassen op verplichte excursie naar islamitische moskeeën.

De barakken van Erdogan

Moskeeën die onder directe controle staan van de Turkse overheidsorganisatie Diyanet, en door Erdogan “onze barakken” genoemd worden. Moskeeën die geregeld predikers uitnodigen van salafistische snit, die ongelovigen honden noemen en oproepen tot jihad.

Nederlandse kinderen knielen in de moskee

De Nederlandse schoolkinderen worden door de imam geïnstrueerd te knielen en de islamitische geloofsbelijdenis te bidden. De eerste stap naar bekering tot de islam is gezet. Beelden vlogen in 2017 de wereld over. Reden genoeg voor Cultuur onder Vuur om het meldpunt ‘Klap uit de school’ te openen. Daar konden bezorgde ouders melding maken van moskee-excursies.

Rapport Klassen op de knieën voor de islam

Een jaar laten presenteren wij de bevindingen in een rapport. Het bevat:

  • Uitgewerkte meldingen met foto’s en achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de financiering van de moskee of de predikers die het uitnodigt.
  • Uitleg over de islamitische theologie en strategie achter het ‘bidden’ in de moskee door schoolkinderen. Het ‘bidden’ is geen onschuldig nadoen, maar onderdeel van de islamitische veroveringsstrategie.
  • Uitleg over de rechten en mogelijkheid van ouders die hun kinderen willen weghouden van moskee-excursies.
  • Concrete aanbevelingen voor ouders, scholen en politici, om Nederlandse schoolkinderen te beschermen tegen islamitische indoctrinatie.

==> Bestel hier het rapport Klassen op de knieën voor de islam. <==

Laatst bijgewerkt: 6 december 2023 07:31

Doneer