Islamonderzoekster waarschuwt voor nieuwe moslimpremier van Schotland

Humza Yousaf houdt er tal van 'progressieve' standpunten op na, maar noemt zich ook een "trotse moslim". Dit stemt overeen met de uitgekookte tactiek van de Moslimbroeders. (Bron afbeelding: Scottish Government / Wikimedia Commons)

Islamonderzoekster waarschuwt voor nieuwe moslimpremier van Schotland

In een interview met Le Figaro slaat Florence Bergeaud-Blackler, onderzoekster aan het CNRS en auteur van het boek Le Frérisme et ses réseaux ('Het Broederisme en zijn netwerk'), alarm over de benoeming van Humza Yousaf tot eerste minister van Schotland. Yousaf, zoon van Pakistaanse immigranten, is de eerste moslim die de post van eerste minister van Schotland bekleedt, aldus het dagblad.

Handvol vraagtekens bij benoeming eerste minister

Maar dat is niet alles, zoals Florence Bergeaud-Blackler opmerkt: "Het feit dat een Schotse eerste minister een moslim is, is zeker een noviteit, maar het is niet de religieuze gezindheid van deze zoon van immigranten (...) die vragen heeft opgeroepen over zijn benoeming. Zijn nabijheid tot de Moslimbroederschap- die zowel aan de andere kant van het Kanaal als hier islamitische instellingen domineert - blijkt uit zijn achtergrond en zijn betrokkenheid bij instellingen die tot het Broederisme behoren (...)".

Wat zit er achter het masker?

Tegelijkertijd, en dit is misschien verontrustend, "(...) brengen zijn standpunten hem dichter bij islamo-links. Is hij een linkse politicus die de gemeenschapskaart speelt, of is hij een Broeder ( = lid van de Moslimbroederschap) die de macht heeft gegrepen in de belangrijkste partij van Schotland en gebruik maakt van de interne verdeeldheid? Op deze vraag zou ik antwoorden: waarschijnlijk allebei, simpelweg omdat de twee niet onverenigbaar zijn," merkt Florence Bergeaud-Blackler terecht op. "Humza Yousaf is ongetwijfeld een complex personage die progressieve standpunten inneemt en tegelijkertijd zijn religie en religiositeit etaleert, zoals hij gedurende zijn hele politieke carrière heeft gedaan (...)", voegt ze eraan toe.

In hoeverre Moslimbroeder?

Wat betreft de nauwe band van de premier met de vereniging Islamic Relief (zeer nauw verbonden met de Moslimbroederschap) - toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, gaf Humza Yousaf een subsidie van £398.000 aan Islamic Relief - legt de wetenschapper uit: "Laten we ons echter niet vergissen, het feit dat hij een aanhanger of activist is van Islamic Relief, dat een even belangrijke organisatie in de wereld blijft als het Rode Kruis, maakt hem nog geen Moslimbroeder in strikte zin. Aan de andere kant is het zeker dat Humza Yousaf meer dan een decennium in het broederistische milieu van deze NGO heeft doorgebracht".

Lees ook: 6 redenen waarom Nederlanders het standbeeld van de vrouw met joggingbroek moeten afwijzen

Publiek standpunt geeft ware aard prijs?

"Het is misschien wel aan deze socialisatie in kringen van het broederisme dat Humza Yousaf zijn broederistisch-compatibele publieke standpunten te danken heeft wanneer hij bijvoorbeeld de stelling van staatsislamofobie steunt, zoals hier in 2015: "Soms denken we graag dat Schotland boven racisme en islamofobie staat. Dat is niet zo. (...) Of het nu gaat om het hoofddoekverbod of het minarettenverbod, er is bewijs dat islamofobie in heel Europa erger wordt. (...)."

Ambassadeurs van de islam in Europa

De CNRS-onderzoekster wijst erop dat "het antiracistische discours de kern vormt van de broederistische strategie, die de moslimidentiteit als primair en prioriteit beschouwt. Het heeft een quasi-raciale visie op de moslimidentiteit van degenen die geboren zijn in of zich hebben aangesloten bij de 'beste religie'. Voor de Broederschap komt het erop neer dat iedereen die in de islam geboren wordt, of zich bekeert, zich in de richting van de geschiedenis beweegt, wat zou moeten leiden tot een wereldwijde, geglobaliseerde islamitische samenleving". "Humza Yousaf behoort tot de in Europa geboren generatie van broederisten die zich richten op de Europese samenleving (...)", een tweede generatie die "zichzelf ziet als de nieuwe ambassadeurs van de islam in het Westen. In Europa geboren broederisten zetten zich als 'moslims' in voor hun land. Ze willen laten zien wat de islam het land kan brengen, cultureel, ideologisch en financieel.

Tegenstrijdigheid minister wekt scepsis

Florence Bergeaud-Blackler sluit af door terug te komen op het schijnbaar tegenstrijdige aspect van de Schotse Eerste Minister, namelijk zijn pro-lhbt standpunt: "Humza Yousaf was een groot voorstander van de Same Sex Marriage Act 2014 (...). Hij steunde ook de Gender Recognition Bill om transpersonen in staat te stellen zichzelf te identificeren. Hij zei zelfs dat hij homoseksualiteit persoonlijk niet als een zonde beschouwde en dat religieus geloof niet de basis voor wetgeving zou moeten zijn." "Deze krachtige woorden zuiveren hem van enige islamistische neigingen in de ogen van zelfs de meest achterdochtige waarnemers. Maar tegelijkertijd, wie kan zeggen wat hij echt zal doen wanneer zijn eerste gebaren gericht zijn aan de umma? We zullen zien, maar we moeten waakzaam blijven", waarschuwt ze.

Dit artikel is overgenomen van avenirdelaculture.info.

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2023 14:14

Doneer