Is klimaatactivisme het nieuwe totalitarisme?

De Groenen zijn de rechtstreekse erfgenamen van het communisme. (Foto: Facebook)

Is klimaatactivisme het nieuwe totalitarisme?

THEMA'S:

Wat willen de ‘Groenen’ nog meer verbieden? De kerstboom? Dat is pronken met een dode boom. De Tour de France? Vervuilt. Privé-zwembaden? Verspillen water. De barbecue? Een macho-symbool. Privé jets? Die warmen de planeet op. Stierenvechten? Wreed voor dieren.

Burgers heropvoeden

Langzaam maar zeker vallen de maskers af: de Groenen willen het milieu niet beschermen, ze willen de burgers heropvoeden volgens de bijgewerkte voorschriften van het marxisme. Met andere woorden, voor hen is de natuur slechts een manier om het publiek de pil van hun linkse agenda te laten slikken. Wat heeft bijvoorbeeld de LHBT-strijd te maken met water- en bodembehoud? Niets.

Naar radicaal egalitarisme

Om het flagrante gebrek aan samenhang tussen de zaken die zij verdedigen en die van de ecologie te compenseren, verzinnen de Groenen containerbegrippen zoals het eco-feminisme, maar dit houdt steeds minder mensen voor de gek. Een essentiële vraag blijft: als de bescherming van de natuur niet het ideologische kompas van de Groenen is, wat is dan de weg die zij voor de hele samenleving willen inslaan? Waarschijnlijk die leidt naar het meest radicale egalitarisme.

COV WhatsApp-banner

In voetsporen van de Sovjets

Eerst gelijkheid tussen de verschillende sociale klassen. In dit opzicht zijn de Groenen de rechtstreekse erfgenamen van het communisme en het is dan ook geen toeval dat zij systematisch een bondgenootschap met hen aangaan, met name in het Europees Parlement. Alle door de ecologen verdedigde economische maatregelen passen in de logica van de klassenstrijd: overbelasting van bedrijven, het plunderen van de ‘rijken’ via belastingen, verkorting van de arbeidstijd tot 32 uur per week. Als zij erin zouden slagen de door hen geëiste economische groei door te voeren, zou de mensheid ongetwijfeld met een in de geschiedenis ongekende bruutheid verarmen.

Iedereen even arm!

Het dagelijks leven in communistische landen, dat bestaat uit schaarste, zoals bijvoorbeeld in Venezuela, zou dat van de hele mensheid worden. Op dat moment zouden sociale ongelijkheden niet meer bestaan, omdat iedereen arm zou zijn! Natuurlijk zouden de Groenen, om een dergelijk project op te leggen, dat zowel in strijd is met het algemeen welzijn als met individuele belangen, hun toevlucht moeten nemen tot een soort supranationale regering die op autoritaire wijze ecologische planning zou opleggen, zoals de Sovjets van weleer in Rusland.

Heropvoeding van de massa's

Als aanhangers van Gramsci breiden de Groenen de klassenstrijd uit tot buiten de economische verhoudingen. Het nieuwe proletariaat bestaat voornamelijk uit seksuele, raciale en religieuze ‘minderheden’ waarvan de Woke-beweging de vaandeldrager is. De gehate bourgeoisie - waaruit de Groenen vaak afkomstig zijn - wordt vervangen door ‘cisgender’ personen, blanken, christenen en vleeseters. De Groenen behoorden dan ook tot de eersten die opriepen tot een ‘gelijkberechtigd huwelijk’, d.w.z. de mogelijkheid voor homoseksuele ‘paren’ om door het huwelijk verenigd te worden, net als paren die normaal uit een man en een vrouw bestaan.

Geen groene gekte, Rutte stop klimaatdwang!

Mars naar ‘gendergelijkheid’

Noël Mamère, kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2002, was de eerste ‘groene’ burgemeester in Frankrijk die deze parodie op een huwelijk vierde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat was 10 jaar voor de stemming over de Taubira-wet (de ‘homohuwelijk’-wet die in 2013 in Frankrijk werd aangenomen). Vandaag willen de Groenen deze mars naar gendergelijkheid voortzetten door de afschuwelijke praktijk van het draagmoederschap te legaliseren. Zij zijn ook fervente aanhangers van de gendertheorie, die het anders-zijn van de seksen ontkent. De burgemeester van Lyon, Grégory Doucet, heeft de voetbalvelden in de scholen van zijn stad afgeschaft omdat ze de voortzetting van gendergedrag zouden aanmoedigen.

Alleen stemrecht voor juiste mening

Het vooraanstaande parlementslid Sandrine Rousseau is er, naast haar kruistocht tegen barbecues, trots op de vrouw te zijn van een "gedeconstrueerde man", dat wil zeggen een man die niet past in de mannelijke "stereotypen". "Het privéleven is politiek," waarschuwde de milieubewuste pasionaria, een totalitaire formule die de volkscommissarissen van de Sovjet-Unie ongetwijfeld met beide handen zouden hebben toegejuicht. In dezelfde totalitaire geest verdedigde Aymeric Caron, nu ecologisch afgevaardigde voor Parijs, het idee van een ‘stemvergunning’ die voorbehouden zou blijven aan de burgers die voor deze functie het meest geschikt werden geacht. Immers, waarom zou je je druk maken over een eenpartijstelsel als toch alleen degenen die dezelfde ideologie belijden zich maar mogen uiten?

Afnemende kinderbijslag

Een ander communistisch idee dat de Groenen verdedigen, deze keer uit China afkomstig, is geboortebeperking. Om de planeet te beschermen en "migranten beter op te vangen", stelde de voormalige minister van Milieu en historisch partijfunctionaris Yves Cochet voor om "de logica van de kinderbijslag om te keren": Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer je kinderbijslag afneemt tot deze vanaf de derde geboorte verdwijnt.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Haat jegens de christelijke wereld

Dus niets kan aan de heropvoeding van de groene Khmers ontsnappen. In ieder geval niets dat niet tot de christelijke wereld behoort. Terwijl de Groenen zich regelmatig verenigen met secularisten om het ‘katholieke fundamentalisme’ aan te klagen, geven zij daarentegen blijk van onwrikbare tolerantie ten aanzien van de islam. Zo heeft de groene burgemeester van Straatsburg, mevrouw Jeanne Barseghian, ingestemd met een subsidie van 2,5 miljoen euro voor de bouw van een enorme neo-Ottomaanse moskee in haar stad, die wordt beheerd door Milli Görüs, een fundamentalistische moslimbroederschap die dicht bij de islamitische president van Turkije staat.

Vanwaar die dubbele moraal?

In Grenoble heeft Éric Piolle, een andere ‘groene’ burgemeester, zich onderscheiden met zijn wens om het dragen van de burkini in gemeentelijke zwembaden te legaliseren. Wat kan een dergelijke dubbele moraal verklaren, als het niet de stille wens is om het christelijke Europa te zien verdwijnen, ook al is het door de islamisering? De Bijbel is een boek dat de Groenen graag zouden verbranden als zij de praktijk van de auto-da-fé konden doen herleven. De reden voor deze haat? Het boek Genesis, waarin God de man aanwijst als heer van de schepping.

Heel privéleven komt onder controle

Voor de Groenen is alleen al het idee van een hiërarchie tussen levende soorten een godslastering tegen de onaantastbare ‘gelijkheid’. In naam van ‘anti-speciesisme’ en de strijd tegen de opwarming van de aarde, waarvoor zij de mens als de onbetwiste schuldige aanwijzen, zijn zij voornemens de burgers geleidelijk aan van vlees te beroven. Van de slaapkamer tot de keuken, het is dus het hele privéleven van burgers dat onder controle wordt geplaatst...

Moeten we ons na de republikeinse revolutie en de communistische revolutie voorbereiden op een groene revolutie? Burgers hebben nog heel even tijd om hun ogen open te doen.

Dit artikel verscheen eerder op Avenir de la Culture.

Laatst bijgewerkt: 4 november 2022 12:42

Doneer