Immigratie: uitgangspunten voor een debat

'Massale immigratie van mensen met religies en culturen die niet alleen heel anders, maar zelfs onverenigbaar zijn met ons geloof en onze traditie.' (Foto: Gémes Sándor/SzomSzed, CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

Immigratie: uitgangspunten voor een debat

THEMA'S:

De verschrikkelijke tragedie van Cutro, aan de kust van Calabrië, heeft een probleem weer op de voorgrond gebracht dat nooit echt is verdwenen: de immigratie.

Clichés rond immigratie

De immigratie in Italië loopt nu uit de hand met een stijging van 300% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De media en de politiek reageerden voorspelbaar, met de gebruikelijke uitwisseling van beschuldigingen tussen de verschillende ideologische kampen. Zeggen dat dit een ingewikkelde kwestie is, is een open deur intrappen. Ik geloof echter dat een paar punten van analyse kunnen helpen wat meer licht op de zaak te werpen.

Privé-eigendom

Privé-eigendom. De staat is een onafhankelijk volk dat de volledige heerschappij over een grondgebied uitoefent. Soevereiniteit is dus de tegenhanger van eigendom in het publiekrecht. Zoals een individu volledig recht heeft op zijn persoonlijke eigendom, zo heeft een volk volledig recht op zijn grondgebied. Het ontkennen van dit recht is het ontkennen van privé-eigendom, dat gebaseerd is op het natuurlijke en goddelijke recht (zevende en tiende gebod). De ontkenning van het privé-eigendom vormt de essentie van het communisme [1]. Tegenover deze communistische opvatting van grondgebied heeft Italië alle recht om zijn grenzen te verdedigen.

COV WhatsApp-banner

Ongelijkheid

Ongelijkheid. Toegegeven, bij het idee van een volk, met kenmerken die het onderscheiden van anderen, en het idee van soevereiniteit, worden we noodzakelijkerwijs geconfronteerd met ongelijkheden: van capaciteit, van deugd, van aantal, enz. Als we het idee van territorialiteit aanvaarden, hebben we de kwantitatieve en kwalitatieve ongelijkheid van verschillende territoriale gebieden, d.w.z. landen. Deze ongelijkheden zijn een weerspiegeling van de hiërarchieën die God overal in het universum heeft ingesteld om zijn glorie beter te weerspiegelen, zoals de heilige Thomas uitlegt [2]. Het is daarom begrijpelijk dat de ten diepste egalitaire linkerzijde ervan droomt om alle rassen, alle volkeren en alle staten samen te voegen tot één ras, één volk en één staat: de Universele Republiek. Tegenover deze revolutionaire opvatting heeft Italië het volste recht zijn Europese en christelijke identiteit te verdedigen.

Recht op migratie

Bestaat er een recht op migratie? Absoluut! Het maakt deel uit van de vrijheid van beweging of verplaatsing die ieder mens eigen is. Is er dan een overeenkomstige plicht om iedereen die wil migreren op te vangen? Het antwoord is NEE. Zonder een diepgaande analyse te maken, herinneren wij aan het verschil tussen primaire en secundaire rechten, waarvan de laatste onderworpen zijn aan beperkingen die door de omstandigheden worden opgelegd. Ik heb bijvoorbeeld het recht om te trouwen. Dit betekent niet dat er aan de andere kant iemand is die verplicht is om met mij te trouwen. Aan het recht op eigendom ligt bijvoorbeeld de zogenaamde sociale functie ten grondslag. Het is merkwaardig dat links, dat zijn mond vol heeft van de sociale functie van eigendom, het daarentegen nooit heeft over de sociale functie van immigratie. Net zoals het nooit spreekt over de plichten van migranten, maar alleen over hun rechten.

Integratie vergt tijd

Volgens de katholieke leer, meesterlijk uitgelegd door de heilige Thomas, moeten degenen die zich in een land willen vestigen, als eerste voorwaarde voor aanvaarding blijk geven van de wil om zich perfect te integreren in het leven en de cultuur van het gastland. Een tweede voorwaarde is dat de aanvaarding niet onmiddellijk gebeurt. Integratie is een proces dat tijd vergt. Mensen moeten zich aanpassen aan de nieuwe cultuur. Aristoteles zei reeds dat dit proces twee of drie generaties kan duren.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Alleen wie geworteld is, kan goed oordelen

Thomas' leer, gebaseerd op gezond verstand, is volkomen logisch. De 'engelachtige leraar' wijst erop dat leven in een ander land een zeer complexe zaak is. Het vergt tijd om de gewoonten en de mentaliteit van het land te leren kennen en dus om de problemen ervan te begrijpen. Alleen wie er al lang woont en deel uitmaakt van de cultuur van het land, in nauw contact staat met zijn geschiedenis, kan goed oordelen over beslissingen op lange termijn die het algemeen belang dienen. Het is schadelijk en oneerlijk om de toekomst van het land in handen te leggen van hen die er nog maar net zijn. Zelfs buiten hun schuld zijn zij vaak niet in staat om volledig te begrijpen wat er gebeurt of is gebeurd in het land dat zij als hun nieuwe thuisland hebben gekozen. En dit kan schadelijke gevolgen hebben.

Tegenover degenen die ongecontroleerde immigratie bevorderen, heeft Italië daarom alle recht om zijn vrijheid op te eisen om regels op te leggen.

Multiculturalisme

Multiculturalisme. Links bevordert ook ongecontroleerde immigratie om een zuiver ideologische reden: het zogenaamde multiculturalisme, als middel om de Europese christelijke beschaving te vernietigen en te vervangen door een oecumenisch en postmodern mengsel. Zoals herhaaldelijk onderwezen door Benedictus XVI en, vóór hem, door Johannes Paulus II, is Europa, ondanks de verschrikkelijke crisis die het ontsiert, nog steeds het kind van de christelijke beschaving, de vrucht van het Grieks-Romeins classicisme dat door het Evangelie is bevloeid en verlicht. Een samenvloeiing die, in de woorden van Leo XIII, "kostbare vruchten heeft voortgebracht, waarvan de herinnering voortduurt en zal voortduren, toevertrouwd aan ontelbare historische monumenten, die geen enkele kunstgreep van vijanden zal kunnen vervormen of verduisteren" [3].

Massa-immigratie ondermijnt beschaving

Maar voor links is het idee zelf van de christelijke beschaving anathema, en het probeert die te ondermijnen onder het vaandel van 'diversiteit', door nieuwe vormen van 'gezin', nieuwe vormen van 'seksuele identiteit', nieuwe vormen van spiritualiteit enzovoort in te voeren. Het probeert die ook te ondermijnen door de massale immigratie van mensen met religies en culturen die niet alleen heel anders , maar zelfs onverenigbaar zijn met ons geloof en onze traditie. Een immigratie die geen enkel teken van integratie vertoont. Niet in het minst omdat integratie in de meeste gevallen bekering zou inhouden.

Tegenover een dergelijke poging tot vernietiging heeft Italië het volste recht om zijn christelijke wortels te verdedigen.

Voetnoten

[1] "Communisten kunnen hun theorie samenvatten in het zinnetje: afschaffing van privé-eigendom" (Manifest Italiaanse Communistische Partij).

[2] Summa contra gentiles, II, 45; Summa theologiae, I, q. 50, a. 4; q. 96, a. 3 en 4.

[3] Leo XIII, Encycliek Immortale Dei, 1-11-1885, in ASS, vol. XVIII, p. 169.

Dit artikel verscheen eerder op www.atfp.it

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2023 13:09

Doneer